Om Björn Nordling

webred

Sista månadsrundan

Årets sista månadsrunda är begången. Det blev en rekordrunda där talrika tallbitar bjöd på kryss. Klickar du ⇒ här så kan du läsa Gunnar Hesses utförliga rapport.  Sjöängen är fylld till bredden.Kortvarigt isbelagd utnyttjad som skridskobana.

Nu är det dags att planera nästa skådarår och se vad vårt program 2020 har att bjuda på. Glöm inte medlemsavgiften. Oförändrat 100 kronor. 

Foto HG Wallentinus

Gunnar Hesse utmanar dig med månadsrundan på årets första dag 08.30 vid Örsta. Det blir tufft. Men många årskryss kan det bli.

Har du missat förra inlägget (som den här sidan kallas) så finner du det längst ner. Och glöm inte att prenumerera.

Snart kommer 

I VÄNTAN PÅ VINTERN. Ett litet bildspel av Roffe Andersson där man kan ana sjöängens forna storhetstid som sjö.

KOMMANDE AKTIVITETER Välkommen till skådaråret 2020

Onsdag 1 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 18 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se  Foto Dan Henriksson

Istid

I VÄNTAN PÅ VINTERN. Ett litet bildspel av Roffe Andersson där man kan ana sjöängens forna storhetstid som sjö. (Publ. 2019-11-28)

Vår lokala istid har börjat. Novembers månadsrunda genomfördes därför i frostig morgonstart. Sjöängen har inte fyllts på tillräckligt med höstregn, så madernas blå band är ersatt av ”grönsaker”. En tunn is håller simfåglarna borta och sångsvanarna defilerar förbi i god ordning. Detta beskrivs målande i rapporten av Gunnar Hesse.

1000-tals arter. Vi tittar inta bara i luften efter fåglar. Vi kryper runt och lyfter på löv, blöter upp komockor, artar fjärilar, skalbaggar och blodiglar. Vi glömmer inte det rotfasta; från lavar till kärlväxter. Inget är främmande i mångfaldens tecken. Under OBSAR på menyn finns artlistor i olika grupperingar. Det här är resultatet av flera bioblitzar och dagar med fokus på annat än fåglar. Och vi kommer att fortsätta …

Portalen rymmer en rikhaltig information om sjöängen.  Surfa runt bland 500 sidor. Från forntid till nutidens jordbrukslandskap. Vi vill dela med oss av vår kunskap. Därför är allt öppet.

Program 2020 det första halvåret, har ej fått egen rubrik än, men finns t.v. längst ner på Program 2019.

Holkar – vi vill ha DIN HJÄLP att se över vårt holkbestånd. Vi behöver flera lag om 2-3 personer. Se naturvårdsdagen i november.

Kan det bli en tallbit i år?

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Nu skrämmer vi fåglarna

Hulken” kommer att poppa upp ur en åker mellan Åsta och Grävlingholmen. En avledningsåker bredvid är avsatt som matplats för vårens rastande gäss och svanar. Tanken är att de kommer att välja födan på den lugnare veteåkern. ”Hulken” är en uppblåsbar människoliknande figur som oregelbundet reser sig upp från den åker man vill ha i fred.

Gott om/med rönnbär. Foto Roffe Andersson

Angarngruppen har idag medverkat i Länsstyrelsens samarbetsgrupp med markägare och kommun. Mer info därifrån. Den halvfärdiga vägen mot Byksberget (se bilden⇒) kommer under vintern att färdigställas som det var tänkt. En smal väg omgärdad av gröna slänter. Det mesta av stenblocken ska bort. Spångdelar repareras och byts ut. Vindskydden vid Örsta repareras och målas. Länsstyrelsen lägger dit ved. Staket och grindar förbättras. Stigars framkomlighet ses över och hindrande stormfällen åtgärdas. Allt detta fram till våren.

Angarngruppens styrelse jobbar oförtrutet vidare. Jubileumsåret och WWF-utmärkelsen stimulerar till fortsatta krafttag. Vårens program planeras. Sjöängspåverkande verksamheter bevakas. Holkar snickras eller samlas in.

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

Apropå holkar – vi vill ha DIN HJÄLP att se över vårt holkbestånd. Vi behöver flera lag om 2-3 personer. Se naturvårdsdagen i november.

Gissa vem som vann ARTRALLYT tredje kvartalet. Eller se här!

En försmak på programmet 2020.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 november MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Steglits på språng. Foto Roffe Andersson