Om Björn Nordling

webred

VATTENYTOR

Partytält uppsatt på Byksberget inför 50 års jubileet? Klubblokal? Nej. För ökad tillgänglighet snickras det nu på en ramp runt Byksberget, som ska ansluta till grusvägen. Snickaren själv behöver skydd mot höstrusket. Karin Hendahl plåtade och undrade.(Publ. 2017-10-19)

Dammluckan är nu helt stängd och vattenståndet ökar snabbt, just nu en kvarts meter på tre dygn. (Publ. 2017-10-17)

Grävmaskinerna har åkt hem. Årets grävningar är klara. Läs mer under Restaureringsarbeten. (Publ 2017-10-16)

Vattenytorna breder ut sig mellan Grävlingholmen och Lundbydiket med hjälp av några grävare. Lundbydammen blir till. Solrosorna mognar och nickar och gässen drar. Åkrarna är ”fyllda” med bunkrande flyttare. Snart sänker sig lugnet över sjöängen. Skådaren kan nu ta det lugnare och på sin rundtur njuta av kvarvarande fåglar. Nya holkar sätts upp och strax dax för matningarna att bli påfyllda.

oktoberrundan studerade vi finska grävmaskiner, forcerade hinder och fick till slut ihop fler arter än förra året. Björn Nordling ledde och skrev så här.

Mitt liv som naturfilmare – Ingemar Lind och  ”Fåglar i folktron”.

Pegeln vid utloppet når inte ner till vattenytan.                    Såå stort ägg…..eller?

Det blev inte bara kaffe och alla höll sig vakna också denna gång. Ingemar brukar varna för risken att somna och vakna senare till samma scen. Det ska inte gå fort. Man ska få tillfälle att sjunka in i varje skeende och känna närvaron. Denna gången fick vi reda på en naturfotografs vedermödor. Att man måste ha mycket tur och vara lyhörd för andras tips och kunskaper. Annars får man inte chansen att se samma trana i Sverige och Spanien. Vi ser fram mot de kommande trettio? årens filmvisningar.                            /Björn Nordling+foto.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 1 november. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

Lördag 18 november. Naturvårdsdag. Holkarbete kan vi aldrig få nog av. Röjning på Lilla grundet är en tradition.Samling vid Örsta 09.00. Samordnare Björn Nordling.

Onsdag 6 december. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Björn Nordling.

ÄNTLIGEN!

För den som vill gå på djupet och förstå hur en sjöäng regleras enligt lagen, finns nu vattendomarna från 1983 och 1992 att studera under Skydd & regelverk. (Publ. 2017-09-25)

Nu ska det grävas! Inte bara en – utan två flytande grävmaskiner skapar en vattenmosaik av kanaler och häckningsöar. Se delresultat efter tre dagar. (Publ. 2017-09-23)

RALLEN har nu hamnat i brevlådorna via internet eller posten. Inte bara om fåglar. Det finns också annat som flyger. Med fyra vingar.

Läs om rundan i september. Mattias Ödevidh skrev.

Sitt-o-Glo på en bänk på Byksberget. Hur gick det? Hans-Georg Wallentinus och några andra entusiaster såg mängder av fågel blåsa förbi. (Publ. 2017-09-21)

Finns det något vatten kvar? Gässen kavar fram med stora lerfötter. Vattenståndet kan du se här.

Angarngruppen finns också på Facebook som komplement till Rallen och angarngruppen.se

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till samordnare Stefan Paulin om tid och plats. kontakt @ angarngruppen.se

Onsdag 4 oktober. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 5 oktober Mitt liv som naturfilmare – Ingemar Lind. Mattiasgården Vallentuna 19.00 Totaltid ca en timma. Under dryga 40 år har jag haft förmånen att ha min hobby som yrke. Jag känner mig oerhört privilegierad. Med hjälp av mina tre ledstjärnor, Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet har jag kommit både djur och fåglar nära. I denna film har jag valt ut ett antal episoder som jag lagrat på en speciell plats i min hjärnas minnesarkiv. Jag har tillbringat många dygn, ja veckor och månader i framför allt den nordiska vildmarken, och det är i denna del av världen jag känner mig hemma. Det är här jag trivs som bäst. Jag är och förblir naturfilmare, det är ett sätt att leva .Det bästa. Som vanligt inleds kvällen med en stillbildsdel, denna gång med rubriken ”Fåglar i folktron”. Tyngdpunkten har jag lagt på göken, denna så märkliga fågel.

(Lördag 7 oktober. Måssten. Programpunkten utgår.)

Månadsrunda med flytt

Kika, fotografera, dra roliga fågelhistorier eller fixa med tekniken. Månadsrundan rymmer det mesta. Minst två fikapauser också.

Lugnt i Lundbydammen. Vi avvaktar med spänning om, när och hur restaureringsarbetet kommer igång. När vi vet – läs om det angarngruppen.se.

Holkuppsättning pågår. Ingemar Lind kommer igen i höst. Den här gången berättar han om göken. Se programmet.

Höstens första månadsrunda är begången.Än har inte alla fåglar flytt landet. Fyrtioen såg cirka 1,5 fåglar var. Mattias Ödevidh var uppe före oss andra i gryningen. Det inspirerade honom till följande rapport.

Hur mår vattnet vid Angarnssjöängen? Vid fyra tillfällen, från april 2016 till februari 2017 har Angarngruppen tagit vattenprover i de tre största tilloppen, samt i utloppet. I Lundbydiket togs prover på två ställen, samt i ett mindre dike som ansluter till Lundbydiket (”Åstadiket”). De övriga provtagningsplatserna var i Kvarnbäcken (”Olhamradiket”), Lingsbergsdiket, samt i utloppet (Hackstabäcken). I augusti 2016 togs också sedimentprover. Provresultaten har jämförts med en serie provtagningar från andra halvan av 1980-talet. Läs mer om det.

KOMMANDE AKTIVITETER

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat. Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till försteräknare Stefan Paulin om tid och plats med mail till kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen i adressen.)