Om Björn Nordling

webred

Årets miljöhjältar 2018

Vinnarna av Årets Pandabok, Årets Miljöhjältar och Årets unga Miljöhjälte tar emot priser av kung Carl XVI Gustaf.

Foto: Ola Jennersten, IBL Bildbyrå, Naturfotograferna (Text o bild från wwfs pressida.) 

Här kan du läsa allt om Miljöhjältarna från Angarngruppen.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 20 oktober. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Björn Nordling.

Onsdag 7 november. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

WWFs miljöhjältar 2018

WWFs miljöhjältar prisas för klimatet, naturen och ungas miljöengagemang

2018-10-03 (Från WWWs pressida.)

WWFs utmärkelse Årets Miljöhjälte 2018 går till författaren och föreläsaren Pär Holmgren, Uppsala, för hans engagemang i klimatfrågan. Flora och faunaföreningen Angarngruppen i Vallentuna belönas för sitt arbete kring biologisk mångfald. Det första unga miljöhjältepriset någonsin går till Luca Berardi i Lund.

Pär HolmgrenFörfattaren och föreläsaren Pär Holmgren från Uppsala är vinnare i kategorin klimat och ekologiska fotavtryck. I dag är han verksam som naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

–Det är oerhört roligt att få priset, inte minst för att WWF står bakom utnämningen. Samtidigt känner jag mig verkligen inte som någon hjälte. Jag gör bara det som alla andra med kunskap och insikt borde göra. Men jag hoppas vara en inspiratör för andra, säger han.

”Pär Holmgren sprider budskapet likt en svensk Al Gore och har satt klimathotet på kartan bland allmänheten. Med vishet och djup kunskap skapar Pär engagemang för en av vår tids viktigaste frågor; klimatförändringarna. Under klimatfrågans såväl högtryck som lågtryck, gör Pär den förståelig för många – han är en äkta miljöhjälte!”, skriver juryn i sin motivering.

Angargruppen / Gunnar HesseAngarngruppen, flora- och faunaförening i Vallentuna, är vinnare i kategorin biologisk mångfald.

–Priset är ett fantastiskt erkännande av allt det arbete vår förening gör. Det är en bekräftelse på att alla våra medlemmars ideella engagemang är viktigt, säger Gunnar Hesse, ordförande.

”Angarngruppen har under 50 års tid enträget och med stort engagemang arbetat för att bevara den unika faunan och floran i Angarnssjöängen, ett naturområde i stadens närhet, långt innan begreppet biologisk mångfald var känt för gemene man. Deras arbete har lockat tusentals människor att upptäcka fågellivet och naturen i sin närmiljö”, lyder juryns motivering.

Luca BerardiÅrets unga miljöhjältepris är det allra första WWF delar ut. Det går till eleven Luca Berardi, 15 år, Lund.

– Att få det här priset sporrar mig. Om vi vill se förändring i vår värld, måste vi agera själva. Det ansvaret har vi alla och det kan inte lämpas över på andra, säger han.

”Luca Berardi har trots sin unga ålder hunnit göra mycket för en mer hållbar värld; startat en organisation för hotade vilda djur, agerat barnprogramledare i Kenya och engagerat sin skola i klimatfrågan. Luca har också skrivit en bok, skapat musik, gjort film, you name it, enligt juryns motivering.

Vinnarna får motta diplom av kung Carl XVI Gustaf på Ulriksdals slott den 10 oktober kl 12

Övriga nominerade 2018:

Biologisk mångfald: Therese Lindgren, bloggare/influencer, Magnus Carlson, sångare

Klimat och ekologiskt fotavtryck: Heidi Andersson, armbryterska, Per Skoog, eldsjäl

Ung Miljöhjälte: Miljötinget i Dalarna och Gävleborg, Greta Thunberg, 15 år, student

Vinnarna får mottaga diplom av kung Carl XVI Gustaf på Ulriksdals slott den 10 oktober kl 12. Årets miljöhjälte startade 2010, läs mer här.

Den som nomineras ska under året ha visat:

1) Mod att gå mot strömmen.  2) Åstadkommit något nyskapande med potential att göra väsentlig skillnad för miljön. 3) Varit ett föredöme och inspiration för andra. 4) Insatsen ska ha huvudsakligen skett utanför arbetstid – på frivillig basis.

KOMMER DET ATT BLI TUNNELBANA I ALLA FALL?
Nej – men en smal väg utan branta lutningar fram till Byksbergsrampen. Ler- o jordkanter besås med gräs för naturligare utseende. Det ska bli bättre framkomlighet både för den som går och rullar fram. Fler ska kunna skåda.
KOMMANDE AKTIVITETER
Torsdag 4 oktober. VILDMARKSFÅGLAR med naturfilmaren Ingemar Lind. Själva ordet vildmarksfåglar, beskriver en stämning, en storslagenhet. För mig är det ändock främst ljudupplevelser. Tranparets triumfrop utifrån myren. Sångsvanarnas hälsningsceremonier. Spillkråkans dova trumvirvel, för att nu nämna några av ingredienserna. Jag har i den här filmen kanske mer tidigare lagt vikten av detta med naturens egna ljud. Från de små, nästan ohörbara, till de kraftfulla ljudliga. Allt för att försöka skapa den riktiga vildmarksstämningen långt från vardagens buller och stresstillvaro. Möten med några av mina hemmamarkers representanter. Alla symboliserar just själva begreppet vildmark. En del av den svenska naturen där människan är en åhörare och en betraktare med förhoppningsvis Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet som färdkost. I samarbete med SNF Vallentuna.  Mattiasgården Vallentuna OBS 18.30. Ca en timma med fika.

Lördag 20 oktober. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Björn Nordling.

Onsdag 7 november. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Årets Miljöhjälte 2018 ?

Även om vi är nominerade, så slår vi oss inte till ro. Nej, ut i blåst och regn. SittoGlo i Byksbergsdungens lä gav några fåglar till. Stefan Paulin var där och och skriver här. Titta också i kommande aktiviteter längre ner. Årets Lind återkommer. I Programmet finner du ytterligare en föredragare – Anders Wirdheim. (Publ. 2018-09-24)

Angarngruppen är en av nio nominerade till Årets miljöhjälte 2018 WWF

När vi stolta har smält detta, kommenterar vår ordförande Gunnar Hesse med:  Nomineringen av Angarngruppen är ett fantatiskt erkännande från Världsnaturfonden av det ideella arbete som våra många medlemmar lagt ner under 50 år för att behålla och utveckla Angarnssjöängen med närmaste omnejd. Den sporrar oss att ytterligare kämpa för att den biologiska mångfalden i området bevaras. Hjärtligt tack till alla tidigare och nuvarande medlemmar för Ditt viktiga engagemang för reservatet.

2018-09-17 (Från WWFs pressmeddelande.)

Nio kandidater tävlar i år om att utses till Årets Miljöhjälte. Tre pristagare får ta emot diplom av Kungen och WWF den 10 oktober på Ulriksdals slott. Nytt för i år är att en ung miljöhjälte också får pris.

Världsnaturfonden WWF har delat ut priset Årets miljöhjälte sedan 2010. Kandidaterna nomineras inom två områden – biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck (klimat). Syftet är att lyfta fram personer som gör skillnad för vår miljö och inspirerar andra att agera mer klimatvänligt och hållbart.

– Det är extra roligt att i år också nominera och dela ut ett pris till en ung miljöhjälte. Miljö- och klimatarbetet handlar ju om våra barns framtid och vi anser att unga förebilder kan ha stor betydelse, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

Årets Miljöhjälte – kategori Biologisk mångfald

Therese Lindgren, bloggare/influencer, Stockholm
Therese Lindgren är en av Sveriges största influencers, som avgudas av sina följare. Therese har stor makt att påverka. Hon använder den chansen väl för att skapa uppmärksamhet om viktiga frågor som rör miljö och hotade vilda djur.

Angarngruppen, flora- och faunaförening, Vallentuna
Angarngruppen är en aktiv förening som bevarar och underhåller flora och fauna (framför allt fågellivet) i Angarn i Vallentuna kommun.

Angarngruppen representeras i tävlingen av Gunnar Hesse, ordförande.

Magnus Carlson, sångare, Stockholm
Magnus Carlson blev känd som sångare i Weeping Willows. Men han har också engagerat sig i miljön och framförallt i Östersjöfrågor och hur man kan bidra till att minska sitt ekologiska fotavtryck för en hållbar framtid.

Årets Miljöhjälte – kategori Ekologiska fotavtryck (klimat)

Pär Holmgren, meteorolog, författare/föreläsare Uppsala
Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT, brinner för klimatfrågan. Han sprider budskapet likt en svensk Al Gore och har satt klimathotet på kartan bland allmänheten. Med vishet och djup kunskap skapar Pär engagemang för en av vår tids viktigaste frågor; klimathotet.

Heidi Andersson, armbryterska, Storuman
Idrotterskan Heidi Andersson har ett brinnande engagemang. Hon tar sin kamp för klimatet och miljön till en nivå som få ens drömmer om. Oavsett om det är att vinna VM i armhävning eller ställa om till en livsstil som ryms inom en planet så ser Heidi till att klara det.

Per Skoog, eldsjäl, Ludvika
Per Skoog har länge varit en inspiratör i miljö- och hållbarhetsfrågor. Han har startat flera projekt för att inspirera andra till att odla ekologiskt och för hållbart levande. Dessutom har han skapat ett ko-projekt för öppet landskap och hållbar mat till äldreboenden – något som sedan blev ett kommunalt integrationsprojekt.

Årets Unga Miljöhjälte

Luca Berardi, 15 år, student Lund
Luca Berardi är en erfaren och hyllad klimatkämpe. Trots sin ringa ålder har han hunnit starta en organisation som ska öka medvetenheten kring utrotningshotade djur. Han har också lyckats engagera hela sin skola till en klimatvandring i samband med Earth Hour.

Miljötinget, Dalarna, Gävleborg

Miljötinget är ett skolevent som ordnas i Dalarna & Gävleborgs län vartannat år sedan 27 år. Det är Nordens största miljöevenemang för unga och riktar sig till alla mellan 14 och 19 år. Här tas de ungas kraft tillvara, vilket ökae intresset för klimat- och miljöfrågor. Anna Sjögren representerar Miljötinget, i sin roll som projektledare.

Greta Thunberg, 15 år, student, Stockholm

Klimatfrågan är vår ödesfråga och Greta Thunberg har visat ett starkt driv genom att belysa denna frågan veckorna inför valet. Denna banbrytare har valt att ta frågan från skolbänken till riksdagen. Hon har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands för sitt engagemang.

Mer info på WWF    På WWF Facebook

Vad skriver pressen?  Mitti Vallentuna

NU TILL DE ”VANLIGA” NYHETERNA och programmet längre ner.

Trädgårdsdag med trädgårdsfåglar. Vallentuna parkförvaltning, skänkte växter till innevånarna, istället för att kasta dem. Många fynd bars hem. Angarngruppen bidrog med fågelsång och info. Medlemsvärvning på gång.

 

 

Herre på täppan blev denna gång några av artrallyts idoga deltagare. Besvikna kor fick därmed bita i gräset. 

Fåglarna återvänder till sitt och skådarna till Angarnssjöängen. Sommarens värme har tidigare dämpat skådarlusten för många,  utom för täten i Artrallet. Men nu verkar alla pigga på fågelskådning.


Ljungpipare? Karin Hendahl

Björn Nordling har beskrivet årets nionde månadsrunda med gökar och blåhakar. Vi var många som gick runt i förträfflig sensommarvärme. Både veteraner och roligt nog ett flertal nya ansikten.

Länsstyrelsen meddelar (1) att etapp 2 av Lundbydammens utgrävningar fortsätter from 3 september med hjälp av pontongräv-maskiner. Vattenflödet i Lundbydiket leds om in i dammen. Vidare genom de kanaler som omger häckningsöarna och ut i mittdiket. En del av Lundbydiket läggs igen. Se karta. Eventuellt grävs kanalerna ut ytterligare och öarna byggs på om det behövs. Arbetet kan pågå i 2-3 veckor. Bakgrund o mer fakta finns under Aktiviteter.

Länstyrelsen meddelar (2) Vi har handlat upp en entreprenör som underhåller stigen till Byksberget. Det som ska göras är: 1. Utjämning av början av stigen för att göra den tillgänlighetsanpassad så man kan ta sig fram med rullstol. Detta innebär att lutningen måste minska och för att göra detta måste man fylla på med massor. Det kommer kanske upplevas som en förändring i början då flera lass med massor kommer köras dit å lastas av å sedan packas av maskiner. 2. Stigen i sin helhet kommer skrapas. 3. De små ”träbryggorna” över dikena kommer tas bort å ersättas av grusad stig. Nya dräneringstrummor. 4. Stigen kommer anpassas ”möta” med rampen vid Byksberget.

Lässtyrelsen meddelar (3) En mindre fågelplattform kommer byggas vid Grävlingholmen under hösten. Snickaren är samma som tidigare snickrat rampen och lagat Örsta-torpet mm. Angarn plattform Ritningar (Kan visas på dator)

Mer om restaureringsarbetet.

Finns det något vatten kvar? Se här!  

Vad har hänt i Fågelåkern? Läs i RALLEN nr 3 som kommer snart.

 

Djurhållaren rapporterar: Allt har funkat bra. Det låga vattenståndet har gjort att djuren kunde beta längre ut i sjön och därmed få mera bete. Stängslet gjordes vid högre vattenstånd och när nu vattnet sjönk kunde djuren gå runt stängslet och byta hagarna. Det gjorde också att de kunde beta mer av växtligheten än normalt. Vi börjar hämta djuren i slutet av september och ca 20 oktober är alla installade igen.

Missade du förra inlägget? Ligger längst ner. Den långa värmeperioden har gynnat fjärilslivet. I fågelåkern  fanns mängder av kål- o rapsfjäril.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 22 september. SITTOGLO – höstversionen. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Blåhake? Några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Speciellt för dig som inte är så rörlig längre. Men alla är lika välkomna. Sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 06.00 (solen går upp 06.31) och vi slutar när sträcket har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus.

Lördag 29 september. STRÄCKRÄKNING. Är du intresserad av att skåda och räkna sträck? Anmälan det till Stefan Paulin så får du reda på tid och plats. kontakt @ angarngruppen.se

Onsdag 3 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 4 oktober. VILDMARKSFÅGLAR med naturfilmaren Ingemar Lind. Själva ordet vildmarksfåglar, beskriver en stämning, en storslagenhet. För mig är det ändock främst ljudupplevelser. Tranparets triumfrop utifrån myren. Sångsvanarnas hälsningsceremonier. Spillkråkans dova trumvirvel, för att nu nämna några av ingredienserna. Jag har i den här filmen kanske mer tidigare lagt vikten av detta med naturens egna ljud. Från de små, nästan ohörbara, till de kraftfulla ljudliga. Allt för att försöka skapa den riktiga vildmarksstämningen långt från vardagens buller och stresstillvaro. Möten med några av mina hemmamarkers representanter. Alla symboliserar just själva begreppet vildmark. En del av den svenska naturen där människan är en åhörare och en betraktare med förhoppningsvis Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet som färdkost. I samarbete med SNF Vallentuna.  Mattiasgården Vallentuna 19.00. Ca en timma med fika.