Om Björn Nordling

webred

Blöt, blötare, blötast?

Antalet prenumeranter ökar. När du får epost om nytt inlägg – Uppdatera sidan här.

Sista styrelsemötet före årsmötet. Ulric Ilvéus, Jens Johansen, Hans-Georg Wallentinus, Gunnar Hesse, Karin Hendahl, Kjell Eriksson, Roffe Andersson, Stefan Paulin, Björn Nordling och Mathias Ödevidh. Foto Karin Hendahl. (Publ. 2020-03-05)

Mars månadsrunda lockade varken skådare eller fåglar i samma omfattning som rundan i februari. Kan det ha berott på det omväxlande vädret ? Sju tappra gjorde trots det en halvrunda. Gunnar Hesse raporterar.

Tofsvipa. Roffe Andersson

Glöm inte årsmötet!

Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp.

Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning över ytorna, för utvärdering av skrämmornas nyttaRapportera på Artportalen.

Följ vattenståndet.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

172 32 32

Du som prenumererar och får e-post: Uppdatera sidan här.


Håller vi tiden?                                                                          Foto Monica Ahlberg

Den etthundrasjuttioandra månadsrundan är nu genomförd i obruten svit sedan start, med rekordtalen 32 arter och 32 deltagare. Alla fick varsin art m.a.o. En klimatpåverkad vinter kan vara en förklaring. Karin Hendahl ledde och Tryggve Engdahl rapporterar här.

⚠️SPÅNG PÅ GÅNG! ⚠️Renoveringsarbetet på spångarna mot Grävlingholmen kommer att ske i februari. Rödmärkta plankor ska bytas. Kan innebära begränsad framkomlighet.Vindskydden kommer också att renoveras. Meddelar Länsstyrelsen.

Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp.

Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning över ytorna, för utvärdering av skrämmornas nytta. Rapportera på Artportalen.

Följ vattenståndet.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 4 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.

Vårkänslor?

SPÅNG PÅ GÅNG! Renoveringsarbetet på spångarna mot Grävlingholmen kommer att ske i februari. Rödmärkta plankor ska bytas. Kan innebära begränsad framkomlighet.Vindskydden kommer också att renoveras. (Publ. 2020-02-04)

Årets Artrally är nu genomfört. Linus Jonsson etta på alla kvartal och årets total.GRATTIS LINUS. Många frusna timmars väntan på något rart. (Kvartal 1 dock delad med Björn Nordling.) Alla fakta finns på Artrallyn. Mer om detta kommer i nästa RALLEN. (Publ. 2020-01-27)

Sångsvanarna verkar trivas i sjöängen och grågässen har återvänt. Små starflockar drar runt och tallbitarna har kanske återvänt hem. Väldigt många fick se hökugglan. Det ovanligt höga vattenståndet normaliseras till skillnad mot vädret som påminner om april. Stora mängder vandrare, hundägare och motionärer invaderade sjöängen i det vackra söndagsvädret. Örstaparkeringen var mer än full. Skådarna var i minoritet eller så hade de gått hem före lunch. ⇑ Sångsvan. Grågås. Roffe Andersson

Du kommer väl ihåg medlemsavgiften? Och snart är det årsmöte.

Örnkollen drog många skådare, som också fick träff på uggla. Gunnar Hesse var med och berättar här om turen.

Kungsörn. Arkivbild. Dan Henriksson.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 5 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 4 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.