Om Björn Nordling

webred

Istid

I VÄNTAN PÅ VINTERN. Ett litet bildspel av Roffe Andersson där man kan ana sjöängens forna storhetstid som sjö. (Publ. 2019-11-28)

Vår lokala istid har börjat. Novembers månadsrunda genomfördes därför i frostig morgonstart. Sjöängen har inte fyllts på tillräckligt med höstregn, så madernas blå band är ersatt av ”grönsaker”. En tunn is håller simfåglarna borta och sångsvanarna defilerar förbi i god ordning. Detta beskrivs målande i rapporten av Gunnar Hesse.

1000-tals arter. Vi tittar inta bara i luften efter fåglar. Vi kryper runt och lyfter på löv, blöter upp komockor, artar fjärilar, skalbaggar och blodiglar. Vi glömmer inte det rotfasta; från lavar till kärlväxter. Inget är främmande i mångfaldens tecken. Under OBSAR på menyn finns artlistor i olika grupperingar. Det här är resultatet av flera bioblitzar och dagar med fokus på annat än fåglar. Och vi kommer att fortsätta …

Portalen rymmer en rikhaltig information om sjöängen.  Surfa runt bland 500 sidor. Från forntid till nutidens jordbrukslandskap. Vi vill dela med oss av vår kunskap. Därför är allt öppet.

Program 2020 det första halvåret, har ej fått egen rubrik än, men finns t.v. längst ner på Program 2019.

Holkar – vi vill ha DIN HJÄLP att se över vårt holkbestånd. Vi behöver flera lag om 2-3 personer. Se naturvårdsdagen i november.

Kan det bli en tallbit i år?

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Nu skrämmer vi fåglarna

Hulken” kommer att poppa upp ur en åker mellan Åsta och Grävlingholmen. En avledningsåker bredvid är avsatt som matplats för vårens rastande gäss och svanar. Tanken är att de kommer att välja födan på den lugnare veteåkern. ”Hulken” är en uppblåsbar människoliknande figur som oregelbundet reser sig upp från den åker man vill ha i fred.

Gott om/med rönnbär. Foto Roffe Andersson

Angarngruppen har idag medverkat i Länsstyrelsens samarbetsgrupp med markägare och kommun. Mer info därifrån. Den halvfärdiga vägen mot Byksberget (se bilden⇒) kommer under vintern att färdigställas som det var tänkt. En smal väg omgärdad av gröna slänter. Det mesta av stenblocken ska bort. Spångdelar repareras och byts ut. Vindskydden vid Örsta repareras och målas. Länsstyrelsen lägger dit ved. Staket och grindar förbättras. Stigars framkomlighet ses över och hindrande stormfällen åtgärdas. Allt detta fram till våren.

Angarngruppens styrelse jobbar oförtrutet vidare. Jubileumsåret och WWF-utmärkelsen stimulerar till fortsatta krafttag. Vårens program planeras. Sjöängspåverkande verksamheter bevakas. Holkar snickras eller samlas in.

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

Apropå holkar – vi vill ha DIN HJÄLP att se över vårt holkbestånd. Vi behöver flera lag om 2-3 personer. Se naturvårdsdagen i november.

Gissa vem som vann ARTRALLYT tredje kvartalet. Eller se här!

En försmak på programmet 2020.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 november MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Steglits på språng. Foto Roffe Andersson

Meterologisk höst

Gissa vem som vann ARTRALLYT tredje kvartalet. Eller se här! (Publ. 2019-10-15)

Meterologisk höst inträffade häromdagen i hela landet. Än finns det fåglar på flytt.

På lördag den 12 oktober mellan 12-15 är Angarns kyrka öppen. Kom dit och lär dig mer om kyrkan när du ändå är vid sjöängen.

Betesperioden avslutas. Idag åker kvigorna vid Kusta hem. Nästa hemgång blir Hackstagruppen och sist i slutet av oktober kvigorna vid Örsta. Betet har gått bra.


Eftersläntrande storspov vid sjöängen 2019-10-07 Christer Brostam

Den 7 oktober kommer fräsning att ske enligt karta.

Rapportgenomgång efter en givande runda. Prognoserna för månadens höjdpunkt varierade mellan ”heldags” regn eller solsken. Det är ju nu modernt med ”skogsbad” för en lugnare själ. Vi hade vår variant av skogsdusch med ovanligt många arter att njuta av. Att aktivt med ögon och öron tillsammans samla intryck och observationer, är Angarngruppens sätt att ta vara på vad naturen kan ge. En lugnare själ i en trött men nöjd kropp. Mattias Ödevidh fick stå utanför och ta bilden. Läs här vad Karin Hendahl har rapporterat.

Han gjorde det igen – Ingemar Lind. Årets film på Mathiasgården. Den här gången ”Min vän fjällräven”. Om nästan fyrtio års väntan på rätt tillfälle.Meditativt bildspel och film om en liten överlevare.

Artrallyt rullar på. Är du med skickar du in din rapport och spurtar det sista kvartalet

Har du synpunkter på vår verksamhet?  + eller – ?
kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen som hindrar robotar från att skriva.)

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 november MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Lördag 16 november. NATURVÅRDSDAG. Holkars innehåll ska artas, noteras och rensas. Ju fler vi blir, desto lättare blir det. Samling vid förrådet i Örsta 09.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 december MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Foto Mattias Ödevidh