Sommarens myller naturen fyller

LUNDBYDAMMEN Länsstyrelsen planerar att köra igång med grävningar i vecka 33. Arbetet förbereds genom att sänka vattennivån. Entreprenören är förberedd. Arbetet beräknas ta totalt. 2-3 veckor, med eventuella uppehåll. Slutdatum för säsongen är därför inte klart. Årets etapp 2017,  blir grävningar väster om Lundbydiket. Alltså inte i själva diket. Alla markägare har inte hunnit godkänna arbetet i tid, men länsstyrelsen hoppas kunna gå vidare även 2018 med påverkan på Lundbydiket. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet tror att det blir ett rejält lyft ändå – kanske redan till ”vårfloden” under vår 2018. Följ restaureringsarbetet.  (Publ 2017-08-09)

En entusiastisk ornitolog lägger inte av, bara för att vårfåglarna tystnar och gömmer sig i rede och holk. Nu myllrar det av pulli och juveniler i vassruggar och buskar. Som vattenrall , kungsfågel och gässlingar. Bivråkar far förbi. Gök till kaffet. Och räcker inte det, så kan man studera prästbaggar som ”tänker” på framtiden, eller söka upp fjärilarnas flyktvägar. Inget är främmande för en vetgirig ”angarnit” och allt detta inramat av en färgrann växtlighet. Våra duktiga exkursionsrapportörer skildrar detta med inlevelse.

Vill du veta mer om Angarngruppen och Angarnssjöängen? Surfa runt i menyn.

Kan vi hoppas på att arbetet med Lundbydammen kommer igång i höst?

Planeringen av vårt 50-års jubileum startar i höst.       Fackelblomster 

Nu till exkursionsrapporterna. Julis månadsrunda blev rätt bra tyckte Tryggve Engdahl som skrev.

Fjärilar och blommor som omväxling. Hans-Georg Wallentinus och Gunnar Hesse samlade intresserade i Skesta hage.

Augustirundan med myrspov och kaffegök. Gunnar Hesses rykande aktuella rapport med rekordantal.

Augusti är inte slut med det. Och det är inte bara fåglar som flyger. Kan fladdermöss vara något för dig?

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 19 augusti Lyssna på och kanske se fladdermöss (Reservdag söndag 20 augusti om kraftigt regn eller blåst – kolla angarngruppen.se ). Samling vid parkeringen Gustav Vasakullen i Lindholmen 20.30. Värd Hans-Georg Wallentinus. Hitta dit med Eniro. Roslagsbanan är avstängd tom 19 augusti. Ersättningsbuss linje 27B, går från Danderyds sjukhus 19.32. Till Lindholmens station 20.20. Gå över spåren söder om stationen och följ vägen genom allén (Se Enirokartan).
Ta med myggmedel och kvällsfika! Målarter: Nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus och vattenfladdermus. Mer om fladdermöss. (Bild nrm)

Onsdag 6 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat.
Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Sommarnummer med nattvak

SittoGlo den 13 maj har nu fått sin rapport av Stefan Paulin. En vacker och kall natt med hyfsat resultat och den tvåhundarasextioandra arten i en liten flock på väg mot havet.  Läs mer om det. (Publ. 2017-06-18)

 

 

Stort sommarnummer som tabloiderna brukar skriva. Nu kan du läsa fem nya berättelser  från Angarngruppens våraktiviteter. Sedan 2002 har vi rapporterat våra onsdagsrundor och exkursioner. Det hittar du under Arkiv. Där finns också det mesta om vår 49-åriga historia och om sjöängens utveckling. Det går bra för Angarngruppen. Medlemmar strömmar till, vi jobbar med föryngring, vi har bra samarbete med länsstyrelsen och vi har fått till ett nätverk med kommunen. Den 8 april fyller vi 50 år! Verksamheten forsätter under sommaren, med rundor och andra turer.

Förra månadens TOPPMÖTE på Midsommarberget mellan Vallentuna kommun och Angarngruppen, då bland andra kommunstyrelsens ordförande och chefen för Gatu- och Parkavdelningen besökte oss, inspirerade några av kommunens tjänstemän till förlängt avdelningsmöte vid sjöängen. Karin Hendahl som var med, skrev såhär.

Anton (2:a klassare och premiärdeltagare på Månadsrundan) vidgar skådningsvyerna via tubkikare. Handkikaren hanterade han vant men med tubkikaren vidgades vyerna. Att från Midsommarberget se fåglarna vid Byksberget på nära håll är en upplevelse. Anton tog vara på möjligheten och förutom  den utropade skedanden så hittade han själv en tofsvipa. Mamma Tina fick också möjlighet att titta. / Karin Hendahl

Årets sjätte månadsrunda. Vackert besjungen av många sångare. Luften vimlade av svalor. Sånglärkorna gjorde sitt yttersta. Gässlingarna sprang hit och dit. Björn Nordling har försökt återge det hela.

Riddersholm vårt ”annex” i nordöst har också i år fått besök av Angarngruppen. Detta är Tryggve Engdahls hemmamarker som han också i år har fått möjlighet att visa. Om det blev kungsörn i år med, avslöjas här. Tryggve fick både leda och skriva om Riddersholmsturen.

 

Nattsångarexkursionen – en tradition? Började sent på fredagskvällen vid sjöängen. Var slutade den? Den här gången är det Gunnar Hesses tur att återge nattens ljudliga upplevelser.

 

KOMMANDE AKTIVITETER  (Till hela Program 2017)

Onsdag 5 juli. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin

Söndag 9 juli. Växt och fjärilsexkursion. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Kunskapskompletterande värdpar är Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

 

 

Onsdag 2 augusti. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 19 augusti Lyssna på och kanske se fladdermöss (Reservdag söndag 20 augusti om kraftigt regn eller blåst – kolla angarngruppen.se ). Samling vid parkeringen Gustav Vasakullen i Lindholmen 20.30. Värd Hans-Georg Wallentinus. Hitta dit med Eniro. Roslagsbanan är avstängd tom 19 augusti. Ersättningsbuss linje 27B, går från Danderyds sjukhus 19.32. Till Lindholmens station 20.20. Gå över spåren söder om stationen och följ vägen genom allén (Se Enirokartan).
Ta med myggmedel och kvällsfika! Målarter: Nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus och vattenfladdermus. Mer om fladdermöss. (Bild nrm)

Toppmöte och kosläpp

I väntan på kornknarr. Asphagen 2017-05-31 22.20  Foto Björn Nordling (Publ. 2017-06-01)


 

 

 

 

Det var fler på toppen samma dag. (Apropå artikel längre ner.)Viggbyholmsskolans 4:or på fågelexkursion den 17 maj 2017. Bilder. (Publ. 2017-05-30)

 

MÅSSTEN den 3 juni avblåses. Inte på grund av blåst utan brist på deltagare. Vårens framfart har lockat till andra mål, sträcken har dragit förbi. Anmälda deltagare meddelas.

MEN – missa inte junis onsdagsrunda och nattsångarexkursionen. (Publ. 2017-05-29)

TOPPMÖTE och KOSLÄPP – har ingenting med varandra att göra. Ändå inträffade det samtidigt.

TOPPMÖTE mellan Vallentuna kommun och Angarngruppen på Midsommarberget. Från kommunen kom Parisa Liljestrand, kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för M, Sofia Segergren, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och gruppledare för C och Johan Carselind, chef över Gatu- och Parkavdelningen. Från Angarngruppen deltog Björn Nordling, Roffe Andersson (för dagen fotograf från Vallentuna Nyheter) och Gunnar Hesse.

Vi presenterade vår verksamhet och länsstyrelsens planerade restaureringsarbeten i Angarnssjöängen. Betonade sjöängens betydelse som fågellokal och rekreationsområde i ett kulturellt jordbrukslandskap.

Vi tog upp behovet av att kommunen verkligen engagerar sig mera. Det kommer nu att ske genom möte med Lst i samband med ett kommunstyrelsemöte. Framtida samrådsmöten mellan länstyrelsen, kommunen och Angarngruppen tog Parisa Liljestrand själv upp.

Mötet var givande och vi ser fram mot samarbetet.

Under tiden för mötet skedde årets lokala kosläpp. En besättning från Rånäs tog bussen till Angarn. Med ystra språng intogs maden i en viss oordning. När hela området inspekterats, gick korna däremot på led, tillbaks till bilen som då hade åkt. Snopet.

Och inte nog med det. Samtidigt guidade Karin Hendal och Siw Rundgren 40 elever med föräldrar från Viggbyholmsskolan, in i fågelvärldens mysterier. Alla fick en art var.

Bara några exempel på Angarngruppens styrelsearbete.

Tidigare exkursionsrapporter finns här, utom den från Sitt o Glo som inte är klar.

Solrosorna kommer också igen. Länsstyrelse, jordbrukare, Hushållningssällskapet och Angarngruppen har planerat inför kommande säsong. 1/3 vardera av solrosor, havre och i år också oljeväxter kommer att sås vid vägen ner till sjöängen. Allt för fågellivets bästa. I väntan på såningsmannen >

 

KOMMANDE AKTIVITETER (Till Program 2017)

Lördag 20 maj. Exkursion Riddersholm. Samling 05.30 vid infartsparkeringen ca 100 meter norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, det är ont om parkering vid målet Kappellskär där Tryggve Engdahl möter upp för att ta oss med runt markerna vid Riddersholm Rådmansö. Ett par kungsörnar var några av upplevelserna förra året. Det blir heldagstur med matsäck för två pauser och skor för stig och grusväg. Föranmälan behövs i fall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen. Anmälan till Roffe Andersson tel: 070-8863908 eller via mail roffe @ rofma.se

Lördag 3 juni Måssten Singö. Avfärd från Svartklubbens lotsstation Kalvskäret på Singö. Max 12 deltagare. Kostnad 200:-/ person erläggs kontant vid hemfärd. Första anmälningsdag 9 maj. Anmälan till Jens på ratotosk @ live.se. Ange namn, epost, telefonnummer och om du kör bil. Tider och samordning med bilresa, meddelas senare till deltagarna.

Onsdag 7 juni. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Fredag – lördag 9-10 juni. Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus.

Söndag 11 juni. Trollsländor och kanske andra insekter. Var finns dom och vad heter dom? Dagens värd Eric Renman hittar och hjälper dig med artbestämning. Samling vid Örsta 09.30. Beroende på vårens framsteg och dagens väder, kan datumet ändras, men samma tid och plats. Det meddelas på startsidan när det närmar sig.

Tillägg: Hej, pga av oförutsedd trivial olyckshändelse för 2 v sedan är jag tämligen immobiliserad för fältpromender i ytterligare 4-6 v framåt. Det har jag givetvis glömt att meddela. Möter upp i morgon kl 0930 vid Örsta men kan ej gajda ner till sjöängen eller Senebykärret (som tänkt). Däremot kan jag åka till Storsjön vid Lindholmen m fl platser nära bilparkering, vilket är mitt förslag för imorgon. I alla fall jag kommer till Örsta kl 0930. Hälsningar Eric Renman. 073-0430039. (Publ. 2017 06 10)