Vattenstånd 2018

Om vattenregleringen av Angarnssjöängen – Löpande rapportering

Främst har jordbruksintressen styrt behoven av sjöängens vattenreglering. Olika intressenter har gjort överenskommelser som stadfästs i en vattendom. Bakgrunden var, dels att jordbruksmarkerna skulle vara brukningsbara (dvs. inte stående vatten eller för grunt grundvatten), dels att vattenståndet skulle följa en naturlig flödescykel i Östra Svealand. Naturligtvis är det önskvärt med högre vattenstånd, men då får man sätta detta i relation till att flera av jordbruken inte skulle löna sig och riskera att bli nedlagda. Vid den första restaureringen 1983-84 sattes ett fast dämme, vilket resulterade i en oerhört snabb igenväxning. Den nuvarande vattenregimen med förändringar av vattennivån, ”håller lite koll på” vissa arter som gillar konstant vattenstånd. Det är främst jättegröen som det går att hålla efter på det sättet. De olika vattennivåer som följer av detta, blir tyvärr inte alltid optimala för fågellivet. Det bobygge som anläggs på lagom höjd från vattenytan, blir när vattnet försvinner, ofta svårnått för doppingar eller torrlagt runt skrattmåskolonierna, så rävar kan plundra bona. Å andra sidan kan fina lerbankar exponeras lagom till vadarnas förflyttningar och på våren tidigt översvämmade gräsmarker, gynnar senare ändernas födointag.

Mats Hellqvist har skött regleringen av sjöängen i många år, genom att styra dämmets avtappning med lucka och brädor. 2017-10-24 tar Gunnar Hammar (tillsynsman vid sjöängen) över arbetet, som kommunen ansvarar för. Hans-Georg Wallentinus fortsätter att förmedla och kommentera vattenståndsvärdena.

Uppdaterat till 4 november 2018 Det rör sig långstam uppåt. Kanske vi kan hoppas på att komma ikapp till årsskiftet?

Uppdaterat till 19 oktober 2018 Glädjen blev kortvarig, vattenståndet vägrar att stiga. Det kanske inte gör så mycket nu. Det går nog att lära sig något av det också. Det blir en större fräsning på östra sidan av sjöängen och då är det nog bra att fortfarande ha det låga vattenståndet. Med det är faktiskt 70 cm under idealkurvan och en halvmeter under lägsta tillåtna. Men vädrets makter rår man inte på.

Uppdaterat till 1 oktober 2018 Äntligen har sänkningen av vattenytan brutits, men frågan är om nivån kan komma upp till idealkurvan i år. I och för sig kan det vara bra med lågt vattenstånd på vintern ibland, det kan stressa en del av vegetationen så att igenväxningen går långsammare. Fiskarna kan få det svårt, liksom vattenlevande smådjur. Frågan är om det resulterar i dåligt med fågel nästa år?

Uppdaterat till 15 september 2018 Trots regnandet de senaste veckorna sker ingen påfyllning av sjöängen. Ytterligare fyra centimeter ned sedan 1 september. Men, som sagt, naturens krafter rår man inte på…

Grävarbetena i Lundbydammen är väl näst intill avslutade nu, så det är inte nödvändigt att naturen håller inne med påfyllningen. Men å andra sidan – under ett och ett halvt år under mätperioden från 1992 var inte dämmet öppet en enda gång. Så det här är inget unikt.

Uppdaterat till 1 september 2018  Som jag mistänkte för ett par veckor sedan har inte regnen som fallit under andra halvan av augusti återspeglats i höjt vattenstånd. Istället har nivån sjunkit ytterligare ett antal centimeter och ligger nu långt under idealkurvan och dessutom under lägsta tillåtna nivå. Men naturens krafter rår man inte på…I och för sig gör det inte så mycket, eftersom de grävarbeten som pågår i Lundbydammen gynnas av det låga vattenståndet.

Uppdaterat till 15 augusti 2018 Vattenståndet hålls på något märkligt sätt uppe trots torkan. Nu bara aningen under idealkurvan, som nu böjer av uppåt. Frågan är hur mycket regn i slutet av augusti kan fylla på i sjöängen. Erfarenhetsmässigt händer det inte så mycket.

Uppdaterat till 1 augusti 2018 Vattenståndet ligger under idealkurvan, men inom det tillåtna intervallet. Intressant att konstatera, att kurvan följer idealkurvan på konstant avstånd.

Uppdaterat till 15 juli 2018 Vattenståndet ligger under idealkurvan, men inom det tillåtna intervallet. Torra somrar som denna, kan vattenståndet ligga under 8,80 m.ö.h.

Uppdaterat till 1 juli 2018 Torkan göra sig allt mer märkbar, trots lite småskvättar. Vattenståndet ligger fortfarande under idealkurvan, men inom det tillåtna intervallet. Det som bestämmer vattenståndet just nu är tillrinningen (som antagligen är mycket liten) minus avdunstningen.

Uppdaterat till 15 juni 2018 Torkan börjar göra sig märkbar. Vattenståndet ligger nu under idealkurvan, men inom det tillåtna intervallet. Hade inte regnet kommit för någon vecka sedan, hade vattenståndet varit än lägre. Luckan är i princip stängd men trots det är tillrinningen inte tillräcklig för att balansera avdunstningen.

Uppdaterat till 1 juni 2018 Vattenståndet är nu nere på idealkurvan. Frågan är hur långt det kommer att sjunka om det inte kommer nederbörd. Det har hänt ett par gånger att det gått ned under +8,8 meter över havet trots stängda luckor (1 juni var det 9,33 m.ö.h.).

Uppdaterat till 15 maj 2018 Vattenståndet är på väg nedåt, men med någon veckas försening mot idealkurvan. Vi får se vilken effekt torkan vi har just nu kan få effekt längre fram.

Uppdaterat till 15 april 2018 +10,09 den 15 april ligger över idealkurvan, men inom tillåtet intervall. Vattenståndet är nu på väg nedåt.

Uppdaterat till 1 april 2018 Den här våren strular till det för vattenståndet, det rör sig lite upp och ned allteftersom det fryser eller tinar. Egentligen ska vattenståndet vända nedåt nu, men jag tror att det behöver ligga uppe på hög nivå någon vecka åtminstone för att ge önskat resultat. När vårflödet kommer igång ordentligt kanske det inte över huvud taget går att få ned vattenståndet och följa idealkurvan. 9,84 m.ö.h. som det är nu, ligger inom det tillåtna intervallet, men inte så högst som vi skulle vilja.

15 mars 2018 Ingen uppgift

1 mars 2018 Ingen uppgift

Uppdaterat till 15 februari 2018 Luckan är fortfarande fullt öppen. Minimal skillnad i vattenstånd på ovan- och nedströmssidan. Vattenståndet ligger precis på övre gränsen av det tillåtna. Vad värre är, så luktar det svavelväte om vattnet vilket tyder på syrebrist. Det i sin tur gör att mycket fosfor sannolikt löses upp från bottnen och kommer ut i det avrinnande vattnet. Medför antagligen också fiskdöd, liksom att smådjur av diverse slag slås ut. Men rudor verkar klara det mesta, så de finns nog kvar i vår. I Lundbydiket och Kvarnbäcken har vattnet sjunkit undan en del.

Uppdaterat till 1 februari 2018 Luckan är fortfarande fullt öppen. Obetydligt lägre vattenstånd på nedströmssidan. Vattenståndet ligger nu åter över det tillåtna intervallet, men inte så mycket att göra åt det eftersom det inte rinner av tillräckligt mycket. I Lundbydiket och Kvarnbäcken är det översvämning, vilket brukar betyda vattennivåer över +10 m.ö.h. Vid dämmet är det däremot ”bara” 9,77 m.ö.h. vilket antyder att det måste finnas ishinder eller annat på vägen mellan tilloppen och utloppet.

Uppdaterat till 15 januari 2018 Luckan är fortfarande fullt öppen. Bara ca 5 cm lägre vattenstånd på nedströmssidan. Vattenståndet sjunker sakta, men isen ligger på en högre nivå än vattenytan så det finns risk att gå igenom isen om man går ut på sjöängen.

Uppdaterat till 1 januari 2018 Luckan är fortfarande fullt öppen. Bara ca 5 cm lägre vattenstånd på nedströmssidan. Det är rena vårflödet i Garnsbygden och helt omöjligt att få ned vattenståndet. Det ligger nu inte bara över idealkurvan utan också över vad det maximalt får vara, men vädrets makter går inte att styra över.