Vattenstånd 2018

Om vattenregleringen av Angarnssjöängen – Löpande rapportering

Främst har jordbruksintressen styrt behoven av sjöängens vattenreglering. Olika intressenter har gjort överenskommelser som stadfästs i en vattendom. Bakgrunden var, dels att jordbruksmarkerna skulle vara brukningsbara (dvs. inte stående vatten eller för grunt grundvatten), dels att vattenståndet skulle följa en naturlig flödescykel i Östra Svealand. Naturligtvis är det önskvärt med högre vattenstånd, men då får man sätta detta i relation till att flera av jordbruken inte skulle löna sig och riskera att bli nedlagda. Vid den första restaureringen 1983-84 sattes ett fast dämme, vilket resulterade i en oerhört snabb igenväxning. Den nuvarande vattenregimen med förändringar av vattennivån, ”håller lite koll på” vissa arter som gillar konstant vattenstånd. Det är främst jättegröen som det går att hålla efter på det sättet. De olika vattennivåer som följer av detta, blir tyvärr inte alltid optimala för fågellivet. Det bobygge som anläggs på lagom höjd från vattenytan, blir när vattnet försvinner, ofta svårnått för doppingar eller torrlagt runt skrattmåskolonierna, så rävar kan plundra bona. Å andra sidan kan fina lerbankar exponeras lagom till vadarnas förflyttningar och på våren tidigt översvämmade gräsmarker, gynnar senare ändernas födointag.

Mats Hellqvist har skött regleringen av sjöängen i många år, genom att styra dämmets avtappning med lucka och brädor. 2017-10-24 tar Gunnar Hammar (tillsynsman vid sjöängen) över arbetet, som kommunen ansvarar för. Hans-Georg Wallentinus fortsätter att förmedlade vattenståndsvärden till den här sidan.

Uppdaterat till 1 januari 2018 Luckan är fortfarande fullt öppen. Bara ca 5 cm lägre vattenstånd på nedströmssidan. Det är rena vårflödet i Garnsbygden och helt omöjligt att få ned vattenståndet. Det ligger nu inte bara över idealkurvan utan också över vad det maximalt får vara, men vädrets makter går inte att styra över.