Från naturen till kulturen

Nej vi har inte flyttat inomhus. Vi har i samarbete med Vallentuna kultur fått möjlighet att visa upp oss i Kulturhusets fönster bredvid entrén. Med gräsmatta som grund visas verksamheten i tre delar. Holkar och fågelmatning och böcker för artbestämning. Föreningsanknutet, som Rallenbladet, olika märken, vandringsrallen och en värdväst. Till höger visas skådarens fikapaus med tillbehör. Idé och uppsättning Stefan Paulin, Roffe Andersson och Björn Nordling.

En tredjedels dekoratör

Text Björn Nordling Bild Roffe Andersson