PROGRAM 2019

Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. En värd i väst, hjälper den ovane skådaren tillrätta. Alla bidrar till att hitta och artbestämma det vi ser. Samling vid ”Angarns naturcentrum”  i Örsta. Du behöver inte vara medlem, men får gärna bli. I vårt program finns ett trettiotal aktiviteter att välja på.

Aktuella aktiviteter och eventuella ändringar visas på startsidan.

Onsdag 2 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilvéus.

Lördag 19 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se

Onsdag 6 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 7 februari HembygdstorsdagNatur och kultur vid Angarnssjöängen. En näringsrik, grund slättsjö med omväxlande natur i omgivningarna gör Angarnssjöängen till en attraktiv plats för rastande och häckande fåglar; med en allmänt stor biologisk mångfald i en rik kulturbygd så även för oss människor. Om detta berättar Stefan Paulin på Vallentuna kulturhus, Kulturrummet 19:00 – 20:00. Arrangör: Vallentuna hembygdsförening. Fri entré. Angarngruppens medlemmar är välkomna. Upplev Vallentuna

Onsdag 6 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd  Stefan Paulin.

Tisdag 19 mars. ÅRSMÖTE. Årsmötesförhandlingar. Nya styrelsemedlemmar?  Gick Jubileumsåret bra? Och  vem får ”Årets vattenrall”? Efter det kommer naturfotografen och medlemmen Kenneth Olausson att berätta och visa bilder  om ”Ögonblick i vår svenska natur”. Om fåglar, foto och spårning ur en fotografs perspektiv. Mer om Kenneth finns här. 19.00. Mathiasgården, Vallentuna. (Bilden av Kenneth är från komp.se)

Lördag 30 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Kommer den nya Lundbydammen bli den succé vi hoppas på? Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 3 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd  Karin Hendahl

Onsdag 1 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd  Gunnar Hesse

OBS! Den 4 maj är en heldag med tre olika aktiviteter samma dag.

Lördag 4 maj. FÅGELTORNSKAMPEN. I år skådar vi från den nya plattformen över Lundbydammen, Klosterbacken och Åstaåkrarna. Nya vyer – nya arter. Start 05.00. Kom, skåda och gå när du vill. Värd Stefan Paulin. Mer om Fågeltornskampen

Lördag 4 maj. INVIGNING av LUNDBYDAMMENS PLATTFORM.  Ett samarbete med Världsnaturfonden som sponsor och Länsstyrelsen i Sthlm som utförare och Angarngruppen som intressent. Mer info kommer. Värdar Mats Gothnier länsstyrelsen och Gunnar Hesse Angarngruppen.

Lördag 4 maj. FÅGELSKÅDNINGENS DAG. Angarngruppen är ”Din värd i fågelvärlden”. Fråga  de gula västarna som rör sig mellan Byksberget och Lundbydammen 09.00-12.00 om fåglar och sjöängen. Mer info kommer. Värdar Karin Hendahl och Gunnar Hesse. Mer om Fågelskådningens dag

Lördag 11 maj.  SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 22 maj BIOLOGISK MÅNGFALD.  Hitta till Skesta  där vi kommer att vara.  Prel 18.00-22.00. (Mer info kommer.)

Lördag 25 maj BIOBLITZ. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med experter i Skesta Hage. Det är öppet hus för alla naturintresserade som vill ta del av helheten i en sommarhage. Vi tittar på insekter, växter, fåglar, lavar, annat och har vi tur något däggdjur. Med hjälp av experter artbestämmer vi och får reda på mer om det funna. Häng på en expert inom ditt favoritområde.Utgångsplatsen är lika med Grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen. Egen matsäck. Överexaminator Gunnar Hesse. Sammanhållande Ulric IlvéusTider: 07.00 – 17.00 fåglar. 09.00 – 17.00 allt annat. Få parkeringsplatser. Samåk helst. Hitta till Skesta Hage.I nte nog med det. Du hinner hem och äta middag. Bioblitzdagen avslutas med fladdermusinventering i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bon och födosöksplatserna. Större brunfladdermus, dvärgpipistrell och nordisk fladdermus finns runt sjön och vi kanske också kan hoppas på vattenfladdermus (noterad på våren vid något tillfälle) eller semestrande gråskimlig fladdermus. Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta Hage. Hitta till Skesta Hage.(Mer info kommer. Tider och någon aktivitet kan ändras.)

Onsdag 5 juni. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Fredag 7 juni – lördag 8 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta parkering. Preliminär tid 21.30. Kan ändras något beroende på vilka lokaler som ska besökas. Nattens temperatur påverkar också aktiviteterna.  Värd Ulric Ilvéus, som också har rekognoserat inför turen.  Samåkning om möjligt. Läs på startsidan när det närmar sig.

Onsdag 3 juli. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl

Lördag 7 juli VÄXTER, FJÄRILAR OCH ANDRA INSEKTER. Du får hjälp med att hitta och artbestämma. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Kunskapskompletterande värdpar är Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 7 augusti MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.