Vattenstånd 2019

Uppdaterat till 15 mars 2019 Vattenståndet är ungefär på indealkurvan. Vattenståndet ovan och nedan dammluckan står på samma nivå. Kvarnbäcken och Lundbydiket är översvämmade, speciellt Lundbydiket. Antagligen isproppar på vägen ned mot utloppet, eftersom den här situationen i tilloppen brukar indikera +10 meter över havet vid
dämmet.

Uppdaterat till 1 mars 2019 Vattenståndet nu högre än tillåtet. Men det är inte så mycket att göra åt, eftersom vattenståndet ovan och nedan dammluckan står på
samma nivå. Samma situation som vanligt vid högvatten alltså.

Uppdaterat till 15 februari 2019 Hjälp! Vårhögvattnet kom en månad för tidigt. Blir det något kvar till i mars/april? Så här skriver Gunnar Hammar: ”Vårflod! Nästan samma nivå nedströms dammen. Luckan är helt öppen.” Samma situaiton som vanligt vid högvatten alltså.

Uppdaterat till 1 februari 2019 Sänkning enligt plan, trots kylan. Med all den snö som fallt nu, är jag inte orolig för att vårhögvattnet ska utebli.