Meddelande från Angarngruppen

Omslag

Meddelandena sammanfattar och beskriver fågelliv, natur och landskap i och omkring Angarnssjöängen. Föreningens tillblivelse, utveckling och fortsatt arbete finns med. Fågelfaunans förändringar, observationer, inventeringsresultat och ringmärkning är återkommande artiklar under åren.

Det mesta som en intresserad ornitolog vill veta om Angarnssjöängen är samlat här.

 

Gunnar-mfl-130411

 

Ordf Gunnar Hesse vänder tillsammans med v ordf Hans Georg Wallentinus, andaktsfullt på nummer 1 av det första numret av Meddelanden från Angarngruppen, glömt, återfunnet och skänkt av den tidigare styrelsemedlemmen Charlie Wiklund. (2012)

 

Sök i innehållet. Klicka på blått nummer och hämta hela numret i pdf-format. (Fungerar på dator men ej läsplatta eller telefon.)

Nr År Ämne Sida Kategori Författare
01 1969 Angarngruppen.   En presentation 2 Övrigt Bernt Lundin, Gunnar Rosqvist, Pelle Sollenberg
1 1969 Angarnssjöängen 3 Miljö Bernt Lundin
1 1969 Fågelarter   observerade vid Angarnsjöängen, sammanställning utförd av 10 Observationer Lars Frankenberg, Gunnar Rosqvist, Roland Staav
1 1969 Vertebrater   (utom fåglar) 21 Observationer Harry Frostheden
1 1969 Flora 25 Observationer Harry Frostheden
1 1969 Fornlämningar.   Sammanställning av texten till Björn Ambrosiani: ”Fornlämningar och   bebyggelse” utförd av 36 Historik Bernt Lundin
1 1969 Litteratur   om Angarnssjöängen 40 Övrigt Redaktörerna
02 1970 Förord 2 Övrigt Bert Lundin, Pelle Sollenberg
2 1970 Naturskydds-   och miljöfrågor i Angarnområdet 3 Miljö Bert Lundin
2 1970 Fågelobservationer   vid Angarnssjöängen1970 10 Observationer Lars Frankenberg, Gunnar Rosqvist, Jörgen Sjöström, Roland   Staav
2 1970 Vegetationsinventering 21 Inventering Harry Frostheden
2 1970 Angarngruppen.   Organisation 34 Övrigt Redaktörerna
2 1970 Angarngruppens   synpunkter på ”Preliminärt förslag till regionplan 1970 för   stockholmstrakten” beträffande Angarnområdet. (skr…. Bil 1 Skrivelse Redaktörerna
2 1970 Ang.   betydelsen av restaureringsåtgärder för fågellivet vid Angarnssjöängen i   Vallentuna och Össeby kommuner, Sto…. Bil 2 Skrivelse Redaktörerna
03 1971 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
3 1971 Fågellivet   vid Angarnssjöängen 1971 5 Observationer Kjell Eriksson, Lars Frankenberg, Jörgen Sjöström, Roland   Staav
3 1971 Ringmärkning   av fåglar i Angarnområdet. En översikt 17 Ringmärkning Roland Staav
3 1971 Fågelobservationer   i Vadaområdet 19 Observationer Per Sollenberg
3 1971 Något om   fågellivet vid Helgösjön 1971 30 Observationer Kjell Eriksson
3 1971 Vegetationskarta   över Angarnssjöängen 32 Inventering Harry Frostheden
3 1971 Notiser 33 Redaktionellt Redaktörerna
3 1971 Beträffande   restaurering av Angarnssjöängen inom Vallentuna och Össeby kommun (Bilaga 1) Bil 1 Naturvård Limnologiska institutionen: Sven Björk
3 1971 PM   agående avrinningsförhållanden vid Angarnssjöängen (Bilaga 2) Bil 2 Miljö KTH Institutionen för kulturteknik
04 1972 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
4 1972 Fågellivet   vid Angarnssjöängen 1972 4 Observationer Kjell Eriksson, Jörgen Stjöström, Roland Staav
4 1972 Ringmärkningen   i Angarn 1972 15 Ringmärkning Roland Staav
4 1972 Ringmärkning   av blåhake hösten 1972 17 Ringmärkning Lars Frankenberg, Roland Staav.
4 1972 Vegetationsinventering 21 Inventering Harry Frostheden
4 1972 Fågelobservationer   i Vadaområdet 1972 28 Observationer Per Sollenberg
4 1972 Skogshöns   i trakten av Römossen, Vada 30 Observationer Jörgen Sjöström
4 1972 Kartering   av häckande fågel på Hammaren, Vada 31 Inventering Lars Brogren
4 1972 Notiser 35 Redaktionellt Redaktörerna
05 1973 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
5 1973 Fågellivet   vid Angarnsjöängen 1973 5 Observationer Kjell Eriksson,Rolf Lundin, Jörgen Sjöström, Roland Staav.
5 1973 Aftonfalk   i Angarn 16 Observationer Per Sollenberg
5 1973 Ringmärkningen   i Angarn 1973 19 Ringmärkning Roland Staav
5 1973 Flyttning   och tidtabell för nordiska blåhakar Luscina svecica 22 Ringmärkning Roland Staav
5 1973 Fågelobservationer   i Vadaområdet 1973 34 Observationer Per Sollenberg
5 1973 Kartering   av häckande fågel på Hammaren, Vada 37 Inventering Lars Brogren, Jörgen Sjöström
5 1973 Notiser 38 Redaktionellt Redaktörerna
1974 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
06 1974 Fågellivet   i Angarnområdet 1974 5 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Jörgen Sjöström, Roland Staav.
6 1974 Ringmärkningen   i Angarn 1974 26 Ringmärkning Roland Staav
6 1974 En   minnesvärd ringmärkningsmorgon i Angarnsjöängen 31 Ringmärkning Roland Staav
6 1974 Vattenundersökning   i Angarn 1974 32 Miljö Ingemar Jonsson, Jan Sollenberg
6 1974 Angarnsjöängen   som rast-och häcklokal för doppingar och andfåglar 1970-1974 39 Observationer Kjell Eriksson
6 1974 Videsparvens   uppträdande vid Angarn samt en översikt över artens utbredning och sträck i   Sverige 43 Observationer Roland Staav
6 1974 Fågelobservationer   i Vadaområdet 1974 46 Observationer Per Sollenberg
6 1974 Notiser 50 Redaktionellt Redaktörerna
07 1975 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
7 1975 Angarnsrummet 5 Övrigt Yngve Sjögren
7 1975 Fågellivet   i Angarnområdet 1975 8 Observationer Kjell Eriksson,Rolf Lundin, Jörgen Sjöström.
7 1975 Ringmärkningen   i Angarn 1975 24 Ringmärkning Redaktörerna
7 1975 Nya   långfynd av blåhakar ringmärkta i Norden 29 Ringmärkning Roland Staav
7 1975 Är   blåhakarna ”trogna” sina flyttvägar? 30 Observationer Roland Staav
7 1975 Trastsångaren   i östligaste Svealand 1975 32 Observationer Roland Staav
7 1975 Några   undersökta gravar vid Angarnsjön 35 Historik Bengt Elfstrand
7 1975 Fågelobservationer   i Vadaområdet 1975 39 Observationer Per Sollenberg
7 1975 Notiser 41 Redaktionellt Redaktörerna
08 1976 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
8 1976 Römossen   – dömd att förstöras 4 Miljö Eva Stenvång
8 1976 Fågellivet   i Angarnområdet 1976 10 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Jörgen Sjöström
8 1976 Ringmärkningen   i Angarnområdet 1976 26 Ringmärkning Redaktörerna
8 1976 Blåhakefynd   1976 31 Observationer Roland Staav
8 1976 Fågelobservationer   i Vadaområdet 1976 33 Observationer Per Sollenberg
8 1976 Häckfågelinventering   på Vadaängen 1976 35 Observationer Jörgen Sjöström
8 1976 Fågelstationer   i Östra Svealand 37 Ringmärkning Roland Staav
8 1976 Kornknarren   i Stockholmstrakten 1976 44 Observationer Roland Staav
8 1976 Notiser 45 Redaktionellt Redaktörerna
09 1977 Fågellivet   i Angarnområdet 1977 3 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Jörgen Sjöström
9 1977 En   inventering av gul- och ortolansparv vid Angarnsjöängen under 1975-77 21 Observationer Kjell Eriksson,
9 1977 Inventering   av vertebratfaunan exkl fåglarna i Angarnsjöängen med omgivningar 25 Inventering Harry Frostheden
9 1977 Vegetationsinventering 32 Inventering Harry Frostheden
9 1977 Angarngruppens   ringmärkning 1977 35 Ringmärkning Redaktörerna
9 1977 Blåhakesträcket   och ringmärkningen i Sverige 1977 37 Ringmärkning Roland Staav
9 1977 Fågelobservationer   i Vadaområdet 1977 42 Observationer Per Sollenberg
9 1977 Häckfågelinventering   på Vadaängen 1977 46 Inventering Jörgen Sjöström
9 1977 Notiser 48 Redaktionellt Redaktörerna
10 1978 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
10 1978 Angarnsbygden 4 Historik Eva Stenvång
10 1978 Naturvårdshistoria   Angarnsjöängen 11 Historik Einar Almquist
10 1978 Glimtar   från Angarnsjöängen på 1930-talet 21 Historik Sigfrid Durango
10 1978 Fågellivet   i Angarnområdet 1978 28 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Johan Stenlund
10 1978 Svarthalsad   dopping funnen häckande i Angarnsjöängen 49 Observationer Roland Staav
10 1978 Nya rön   från blåhakeforskningen 1978 52 Observationer Roland Staav
10 1978 Angarngruppens   ringmärkning 1978 56 Ringmärkning Redaktörerna
10 1978 Förekomsten   av vadare vid Angarnsjöängen 1969-1978. 61 Observationer Jörgen Sjöström
10 1978 En kort   sammanställning om biokemiska processer vid igenväxningen av sjöar 69 Miljö Ingemar Jonsson
10 1978 Notiser 77 Redaktionellt Redaktörerna
11 1979 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
11 1979 Fågellivet   i Angarnområdet 1979 4 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Johan Stenlund
11 1979 Arngarnsjöängens   svarthakedoppingar 24 Observationer Kjell Eriksson
11 1979 Lappsparvens   sträck över Stockholmstrakten 30 Observationer Roland Staav
11 1979 Angarngruppens   ringmärkning 1979 34 Ringmärkning Eva Stenvång Lindqvist,Hans-Georg Wallentinus
11 1979 Vägen   byggs över Römossen/Långmossen – effekterna undersöks 38 Miljö Redaktörerna
11 1979 Notiser 45 Redaktionellt Redaktörerna
12 1980 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
12 1980 Fågellivet   i Angarnområdet 1980 4 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Johan Stenlund
12 1980 Skrattmåsen   vid Angarnsjöängen 25 Observationer Kjell Eriksson
12 1980 Sångsvanarna   i Stockholmstrakten och några häckningsfenologiska iakttagelser på det första   paret i Angarnsjöängen 29 Observationer Roland Staav
12 1980 Angarngruppens   ringmärkning 1980 33 Ringmärkning Redaktörerna
12 1980 Nytt från   blåhakeforskningen 1980 37 Observationer Roland Staav
12 1980 Förekomst   av blå kärrhök och fjällvråk vid Angarn åren 1973-1980 41 Observationer Jörgen Sjöström
12 1980 Notiser 48 Redaktionellt Redaktörerna
13 1981 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
13 1981 Fågellivet   i Angarnområdet 1981 4 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Johan Stenlund
13 1981 Bruna   kärrhöken vid Angarnsjöängen 27 Observationer Kjell Eriksson
13 1981 Gransångarens   aktuella utbredning under häckningstid i Uppland och Stockholmstrakten 32 Observationer Roland Staav
13 1981 Synpunkter   på den kommande vattenståndsregleringen i Angarnsjöängen 36 Naturvård Ingemar Jonsson
13 1981 Om de   arkeologiska undersökningarna vid Olhamra gård 1981 46 Historik Michael Olausson
13 1981 Angarngruppens   ringmärkning 1981 49 Ringmärkning Redaktörerna
13 1981 Notiser 53 Redaktionellt Redaktörerna
14 1982 Inledning 3 Redaktionellt Redaktörerna
14 1982 Naturreservatet   Angarnsjöängen – en sammanfattning 4 Naturvård Ingemar Jonsson
14 1982 Reservatsföreskrifter 5 Naturvård Redaktörerna
14 1982 Fågellivet   i Angarnområdet 1982 9 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Johan Stenlund
14 1982 Revirtaxering   av ortolansparv 1975-1982 vid Angarnsjöängen 28 Inventering Johan Stenlund
14 1982 Ortolansparvens   sångdialekt vid Angarnsjöängen 33 Observationer Bengt-Olov Stolt, Gustav Åström
14 1982 Dubbelbeckasinens   uppträdande i Stockholmstrakten och något om dess flyttning 39 Observationer Roland Staav
14 1982 Angargruppens   ringmärkning 1982 41 Ringmärkning Redaktörerna
14 1982 Notiser 44 Redaktionellt Redaktörerna
15 1983 Inledning 4 Redaktionellt Redaktörerna
15 1983 Fågellivet   i Angarnområdet 1983 5 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Staffan Sundin
15 1983 Angarnrestaureringens   effekter på vegetation och djurliv 24 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
15 1983 Den   väldiga hökuggleinvasionen i nordvästeuropa 1983 31 Observationer Roland Staav
15 1983 Första   ankomstdag för några tropikflyttare till Sverige våren 1983 37 Observationer Roland Staav
15 1983 Angarngruppens   ringmärkning 1983 43 Ringmärkning Redaktörerna
15 1983 Notiser 48 Redaktionellt Redaktörerna
16 1984 Inledning 5 Observationer Redaktörerna
16 1984 Fågellivet   i Angarnområdet 1984 7 Observationer Kjell Eriksson, Rolf Lundin, Staffan Sundin
16 1984 Naturum   modell Angarnsjöängen 29 Naturvård Aina Karin Hellström
16 1984 Storspov   och mindre hackspett har upphört att häcka vid Angarnsjöängen 31 Observationer Kjell Eriksson
16 1984 Angarnrestaureringen 34 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
16 1984 Blåhake   Luscinia svecia svecia 37 Observationer Roland Staav
16 1984 Notiser 55 Redaktionellt Redaktörerna
17 1985 Inledning 5 Redaktionellt Redaktörerna
17 1985 Angarnrestaureringens   första etapp avslutad 7 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
17 1985 Fågellivet   i Angarnområdet 1985 13 Observationer Kjell Eriksson, Staffan Sundin
17 1985 Täta   svarthakedoppingförekomster i Norden 37 Observationer Roland Staav
17 1985 Större   skrikörn vid Angarn sommaren 1985 43 Observationer Karl-Gustav Sjölund
17 1985 Hornuggla   talrikt häckande i Garnsbygden 1985 46 Observationer Kjell Eriksson
17 1985 Runstensbro   på gammal grund vid Lingsbergs gård 49 Historik Michael Olausson
17 1985 Notiser 55 Redaktionellt Redaktörerna
17 1985 Rättelser 56 Redaktionellt Redaktörerna
1986 Inledning 5 Redaktionellt Redaktörerna
18 1986 Fågellivet   i Angarnområdet 1986 7 Observationer Kjell Eriksson
18 1986 Gulärlan,   ängspiplärkan och buskskvättan vid Angarnsjöängen 29 Observationer Johan Stenlund
18 1986 Ortolansparv   sannolikt häckande på Ullnabacken 39 Observationer Kjell Eriksson
18 1986 Flyttande   stora fladdermöss Nyctalus noctula över Angarnsjöängen 43 Observationer Roland Staav
18 1986 Angarngruppens   ringmärkning 1984-86 47 Ringmärkning Redaktörerna
18 1986 Notiser 51 Redaktionellt Redaktörerna
19 1987 Inledning 5 Redaktionellt Redaktörerna
19 1987 Fågellivet   i Angarnområdet 1987 7 Observationer Kjell Eriksson
19 1987 De   ängsflygande dagfjärilarna vid Angarnsjöängen 29 Inventering Eero Hanukainen
19 1987 Inventering   av nattskärra i Tärnanområdet 43 Inventering Jörgen Sjöström
19 1987 Skäggmesens   förekomst i Stockholmstrakten 49 Observationer Roland Staav
19 1987 Stor   invasion av mindre korsnäbb i Stockholmstrakten 1986-1987 53 Observationer Kjell Eriksson
19 1987 Notiser 55 Redaktionellt Redaktörerna
20 1988 Inledning 5 Redaktionellt Redaktörerna
20 1988 Till   minnet av Pelle Sollenberg 7 Redaktionellt Lars Frankenberg, Magnus Brandel
20 1988 Ett år   vid Angarnsjöängen 9 Observationer Jörgen Sjöström
20 1988 Fågellivet   i Angarnområdet 1988 15 Observationer Kjell Eriksson
20 1988 Från   fjärd till sjöäng 41 Historik Hans-Georg Wallentinus
20 1988 Vattenfågelinventeringen   vid Angarnsjöängen 57 Inventering Kjell Eriksson
20 1988 Resultatet   från ringmärkningsverksamheten vid Angarnområdet 65 Ringmärkning Roland Staav
20 1988 Forskning   i Angarnområdet 73 Miljö Berit Balfors
20 1988 Fågelarter   observerade vid Angarnsjöängen till och med 1988 77 Observationer Lars Frankenberg, Charley Wiklund
20 1988 Notiser 95 Redaktionellt Redaktörerna
21 1989 Inledning 5 Redaktionellt Redaktörerna
21 1989 Angarnrestaureringens   andra etapp 7 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
21 1989 Fågellivet   i Angarnområdet 1989 13 Observationer Kjell Eriksson, Lars Samuelsson
21 1989 Inventering   av katt- och hornuggla i Garnsbygden 1986-89 35 Inventering Kjell Eriksson
21 1989 Sidensvansobservationer   vid Angarn samt något om den stora invasionen av sidensvansar i   Stockholmstrakten vintern 1988-89 41 Observationer Kjell Eriksson
21 1989 Vadatraktens   fågelfauna, en översikt 49 Observationer Jörgen Sjöström
21 1989 Notiser 69 Redaktionellt Redaktörerna
22 1990 Inledning 5 Redaktionellt Redaktörerna
22 1990 Angarnsjöängen   – restaureringsplanen 7 Naturvård Björn Welander
22 1990 Fågellivet   i Angarnområdet 1990 15 Observationer Kjell Eriksson
22 1990 Skäggmesarna   i Stockholmstrakten 1990 – vintern 1991 35 Observationer Roland Staav
22 1990 Något om   lärkfalken vid Angarn och i Vallentunatrakten 41 Observationer Kjell Eriksson
22 1990 Wye Marsh   – ett ”naturguidningscentrum” i Kanada 45 Naturvård Hans-Georg Wallentinus, Sonia Eriksson
22 1990 Notiser 51 Redaktionellt Redaktörerna
23 1993 Verksamhetsberättelse   1993 4 Historik Redaktörerna
23 1993 Ringmärkning 6 Ringmärkning Redaktörerna
23 1993 Fågelsjöarna   – Våra mest produktiva våtmarker 7 Miljö Björn Welander
23 1993 Restaurering   av Angarnssjöängen 15 Naturvård Björn Welander
23 1993 En   uppföljande studie av Angarnssjöängen efter restaureringen 23 Naturvård Pav Johnsson, Ulrika Hamrén
23 1993 Provfiske   vid Angarnssjöängen 1992-93 54 Miljö Björn Welander
23 1993 Angarssjöängens   häckfåglar före och efter restaureringen 59 Inventering Kjell Eriksson
23 1993 Tabell   över häckningar 1979-1993 60 Inventering Kjell Eriksson
23 1993 Fågellivet   i Angarnssjöängen 1993 61 Inventering Kjell Eriksson, Charley Wiklund
23 1993 Observationer   1993 62 Observationer Kjell Eriksson, Charley Wiklund
23 1993 Några   särskilt intressanta upplevelser vid Angarnssjöängen under 1993 84 Observationer Håkan Delin
23 1993 Artlista   över samtliga observerade fågelarter vid Angarnssjöängen 85 Inventering Redaktörerna
24 2003 Förord 5 Redaktionellt Redaktörerna
24 2003 Fågelobservationer   i Angarnsbyggden 8 Observationer Jesper Norrby, Viggo Norrby, Zackarias Svensson, Ulf Linnell
24 2003 Några   intressanta fågelokaler i Vallentuna kommun 69 Övrigt Redaktörerna
24 2003 Ett   oväntat möte i sommarnatten – dvärgsumphöna ny art vid Angarnssjöängen 71 Observationer Svante Söderholm
24 2003 Något om   2003  års inventering av våtmarksfåglar   vid Angarn – med två tillbakablickar 74 Inventering Svante Söderholm, Kjell Eriksson
24 2003 Berglärkan   på Byksberget 83 Observationer Ulf Linnell
24 2003 Svarttärnehäckning   i Angarnssjöängen 86 Observationer Kjell Eriksson
24 2003 Härfågeln   i Vallentuna 88 Observationer Zackarias Svensson
24 2003 Övervintrande   vråkar och varfåglar i Vallentuna kommun vintern 2002-2003 90 Inventering Gunnar Dolk, Kjell Eriksson
24 2003 Hornugglehäckningar   i Vallentuna 96 Inventering Kjell Eriksson
24 2003 Vadareldorado   vid Lindholmen 99 Observationer Patrik Brehmer
24 2003 Nattskärreinventering   i Tärnanområdet 101 Inventering Kjell Eriksson
24 2003 Amerikansk   kricka – nygammal art i Angarn 103 Observationer Zackarias Svensson
24 2003 Växtlighet   och naturvårdsåtgärder 105 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
24 2003 Skrivet   om Angarnssjöängen 2003 107 Historik Redaktörerna
24 2003 Artlista   för Angarnområdet t.o.m. 2003 108 Inventering Redaktörerna
25 2004 Förord 5 Redaktionellt Redaktörerna
25 2004 Inventering   av våtmarksfåglar vid Angarnssjöängen 2004 – häckningsresultatet i ljuset av   små biotopsförändringar 9 Inventering Svante Söderholm
25 2004 Invasion   av trumpetande domherrar vintern 2004-2005 20 Observationer Hans-Georg Wallentinus
25 2004 Övervintrande   vråkar och varfåglar i Vallentuna kommun vintern 2003-2004 26 Inventering Gunnar Dolk, Kjell Eriksson
25 2004 Ortolansparven   i Vallentuna kommun 28 Inventering Kjell Eriksson
25 2004 Äntligen   passerade en forsärla över Angarn 30 Observationer Svante Söderholm
25 2004 Rastande   rödspov islandica 31 Observationer Svante Söderholm
25 2004 Stenfalk   på sländjakt 36 Observationer Gunnar Dolk
25 2004 Fladdermöss   runt Angarnssjöängen 37 Observationer Hans-Georg Wallentinus
25 2004 Naturvårdsarbetet   2004 40 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
25 2004 Vattendjupsmätningen   i Angarnssjöängen 2004 43 Miljö Kjell Eriksson, Lars Frankenberg
25 2004 Ett fynd   för fågelskådare – fågelskådning från Högdalatippen 45 Övrigt Kjell Eriksson, Per Unger
25 2004 Fågelobservationer   i Angarnsbygden 2004 49 Observationer Kjell Eriksson,Ulf Linnell, Jesper Norrby, Viggo Norrby,   Stefan Paulin, Hans-Georg Wallentinus
25 2004 Intressanta   fågellokaler i Vallentuna kommun 119 Övrigt Redaktörerna
25 2004 Skrivet   om Angarnssjöängen 2004 121 Övrigt Redaktörerna
26 2005 Förord 5 Redaktionellt Redaktörerna
26 2005 Vadadalen   – förbindelseled för människor och fåglar 8 Historik Hans-Georg Wallentinus
26 2005 Fågellivet   i Vadabygden 13 Observationer Jörgen Sjöström
26 2005 Floran i   Vadadalen 22 Observationer Bo Eknert
26 2005 Vråkar   och varfåglar i Vallentuna kommun vintern 2004-2005 28 Observationer Gunnar Dolk, Kjell Eriksson
26 2005 Något om   varfåglar och deras revir vid Angarnssjöängen vintern 2004-2005 31 Observationer Gunnar Dolk
26 2005 Inventeringen   av gräshoppsångare och näktergal i Vallentuna kommun 2005 35 Inventering Kjell Eriksson
26 2005 Inventeringen   av Angarnssjöängen 2005 – några resultat och ett par tillbakablickar 39 Inventering Svante Söderholm
26 2005 Skärfläcka   – ny art vid Angarn 47 Observationer Kjell Eriksson
26 2005 Naturvårdsinsatser   i sjöängen under 2005 49 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
26 2005 Så   bildades Angarngruppen 51 Historik Jan Sollenberg
26 2005 Fågelobservationer   i Angarnsbygden 2005 55 Observationer Kjell Eriksson, Ulf Linell,Viggo Norrby, Stefan Paulin,   Hans-Georg Wallentinus
26 2005 Några   välbesökta fågellokaler i Vallentuna 117 Övrigt Redaktörerna
26 2005 Skrivet   om Angarnssjöängen 2005 119 Historik Redaktörerna
27 2007 Sammanfattning 11 Övrigt Redaktörerna
27 2007 Summary 13 Övrigt Redaktörerna
27 2007 Att   vrida klockan tillbaka – om landskapet, sjöängen och restaureringarna 15 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Problemet 15 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Garnsbygden,   en del av Uppland 16 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Vad   har hänt de senaste 10 000 åren? 19 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Vegetationen   i sjöängen 23 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Reservatsbildningen   och restaureringen 1984-85 27 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Restaureringen   1992-93 32 Naturvård Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Återkommande   skötsel fram till 2005 41 Naturvård Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Referenser 45 Miljö Torsten Larsson, Hans Georg Wallentinus
27 2007 Den   häckande våtmarksfågelfaunan vid Angarnssjöängen 1978-2004 46 Observationer Svante Söderholm
27 2007 Inventeringsmetoder 47 Inventering Svante Söderholm
27 2007 Restaureringens   effekter på den häckande fågelfaunan 48 Naturvård Svante Söderholm
27 2007 Inventeringsresultat 55 Inventering Svante Söderholm
27 2007 Referenser 96 Övrigt Svante Söderholm
27 2007 Rastande   fåglar vid Angarnssjöängen 1970-2005 101 Observationer Hans-Georg Wallentinus
27 2007 Principer   för resultatredovisningen 102 Inventering Hans-Georg Wallentinus
27 2007 Årsrytm   och mellanårsvariationer hos rastande fåglar 104 Observationer Hans-Georg Wallentinus
27 2007 Restaureringarnas   effekt på rastande gäss, änder, sothöns och vadare 105 Naturvård Hans-Georg Wallentinus
27 2007 Inventeringsresultat 113 Inventering Hans-Georg Wallentinus
27 2007 Angarnssjöängen   – våtmark i förändring 159 Miljö Torsten Larsson
27 2007 Bakgrund 159 Miljö Torsten Larsson
27 2007 Restaureringsinsatserna 159 Naturvård Torsten Larsson
27 2007 Resultatet 160 Miljö Torsten Larsson
27 2007 Angarnssjöängen   under de senaste åren 163 Miljö Torsten Larsson
27 2007 Appendix   1: Händelser och förhållanden som varit viktiga för häckande och rastande   fåglar 1993-2005 165 Observationer Svante Söderholm
27 2007 Appendix   2: Den häckande våtmarksfågelfaunan vid Angarnssjöängen 1978-2004 169 Observationer Kjell Eriksson, Svante Söderholm
27 2007 Appendix   3: Inventeringsmetoder 173 Inventering Redaktörerna
27 2007 Appendix   4: Statistiska beräkningar på beståndsvariationen hos rastande fåglar vid   Angarnssjöängen 177 Observationer Redaktörerna
28 2008 Förord 5 Redaktionellt Redaktörerna
28 2008 Därför   bildades Angarngruppen 7 Historik Jan Sollenberg
28 2008 Angarngruppens   utveckling som medlemsförening 11 Historik Stefan Paulin
28 2008 Kulturminnen   kring Angarnssjöängen 13 Kultur Hans-Georg Wallentinus
28 2008 Föregångaren   bland fågelskådare vid Angarnssjöängen 23 Historik Sigfrid Durango
28 2008 Viking   Olson minns orrarnas och storspovens Angarn 29 Historik Eva Stenvång Lindqvist
28 2008 Gräshoppsångare   lockade Claes Ramel till Angarn 37 Historik Eva Stenvång Lindqvist
28 2008 Miljön   hotar sjöängen – om vatten och vattenkvalitet 41 Miljö Hans-Georg Wallentinus
28 2008 Förändringar   av fågelfaunan vid Angarnssjöängen 1968-2008 53 Miljö Kjell Eriksson
28 2008 Resultat   från ringmärkningen i Angarnsbygden under 100 år 61 Ringmärkning Roland Staav
28 2008 Ringmärkningen   av blåhakar i Angarnssjöängen och senaste nytt om flyttningen 67 Ringmärkning Roland Staav
28 2008 Fågelobservationer   vid Angarnssjöängen 2006-2007. Rapport sammanställdd av 71 Observationer Ulf Linnell, Stefan Paulin
28 2008 Skrivet om   Angarnssjöängen – bibliografi till och med 2008. Sammanställd av 89 Bibliografi Ulf Linnell

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.