Ny exkursionsrapport

Månadsrunda 7 augusti

Någonting i kikaren? Midsommarberget. Foto: Gunnar Hesse

Någonting i kikaren? Midsommarberget.
Foto: Gunnar Hesse

En rykande färsk exkursionsrapport, från månadsrundan den 7 augusti, finns att läsa här.

Ny artlista

Vi har nu tagit fram och tryckt den nya artlistan för Angarnsjöängen, med de senaste nya arterna. Den finns för utskrift under ”Om Angarn” . Och den kommer att delas ut på månadsrundorna. De ”gamla” i lådorna vid informationsskyltarna kommer att ersättas allt eftersom de tar slut. Förutom att artlistan är märkt med 4:e reviderade upplagan 2013, känns den igen på det vita bandet längst ned på omslagssidan.

Här är de senaste rapporterna.

– Jordnära skådning i gräsrotsnivå. Senaste rapporten från fjärils och blomstervandringen i Skesta hage den 13 juli.

– Läs om exkursionen till Torpmossen i Kårsta, 15 juni.

– Svartpannad törnskata var en av de arter  som sågs på månadsrundan 3 juli.  Det kan du läsa om här.

– Vattenstånd uppdaterat fram till 1 juli.

tubskog-20080806 På spaning mot framtiden?

Det kommer snart fler möjligheter till upplevelser med fåglar och insekter.

Lördag 24 augusti. Trollsländeexkursion. Örsta kl. 10.00. Värd: Eric Renman. Du får lära dig se skillnad på olika arter i olika miljöer.

Glöm inte att Angarngruppen finns på Facebook!

 

Ny fjärilsart i Skesta hage.

Ny fjärilsart i Skesta hage

För en dryg vecka sedan hade jag nöjet att hitta en videfuks i Skesta hage, vilket är det första registrerade fyndet vid Angarnssjöängen (på Artportalen). Dagen efter upptäcktes två individer av en annan fjärilsskådare. Videfuksen är vanligtvis mycket ovanlig i Sverige, men uppträder vissa år invasionsartat österifrån. Den är en mycket vacker dagfjäril, som vid första anblick ser ut som en stor nässelfjäril. Med denna art konstaterad i området, så befäster Skesta hage verkligen sin position som en ledande dagfjärilslokal i landskapet och länet (den svartfläckiga blåvingen är ju en annan raritet där, som nu funnits där ett flertal år).

Gunnar Hesse

Lördag 13 juli Fjärilar och växter i Skesta hage

Nu flyger många av hagens fjärilsarter. Vi söker bland dagfjärilarna, den ovanliga svartfläckig blåvingen som flyger i första halvan av juli månad och som i Skesta hage har sin enda förekomst i Stockholms län. Samling på parkeringen vid Skesta hage på norra sidan om sjöängen kl  10.00Skesta hage P – hittar du här.

Ta med förmiddagsfika och kamera, förstoringsglas/ lupp m.m. om du har!
Leder gör Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening.

Vattenstånd uppdaterat fram till 1 juli

 

Ny exkursionsrapport och annat.

Svartpannad törnskata var en av de arter  som sågs på månadsrundan 3 juli.
Hela rapporten kan du läsa här.

På spaning efter den svartpannade törnskatan. Foto: Karin Hendahl

På spaning efter den svartpannade törnskatan.
Foto: Karin Hendahl

Lördag 13 juli Fjärilar och växter i Skesta hage

Nu flyger många av hagens fjärilsarter. Vi söker bland dagfjärilarna, den ovanliga svartfläckig blåvingen som flyger i första halvan av juli månad och som i Skesta hage har sin enda förekomst i Stockholms län. Samling på parkeringen vid Skesta hage på norra sidan om sjöängen kl  10.00Skesta hage P – hittar du här.

Ta med förmiddagsfika och kamera, förstoringsglas/ lupp m.m. om du har!
Leder gör Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening.

Redan nu kan du planera sensommarens och höstens exkursioner. Programsidan finns med  höstens evenemang.