Om Björn Nordling

webred

Maj

Aktiviteten ’Sitt-o-glo på Midsommarberget’, som varit årlig under ett flertal år, genomfördes även i år. Den förlades till 8 maj med start vid midnatt efter att ha planerats till dagen innan. Men väderprognosen för den ursprungliga dagen, liksom förra året, pekade på en del regn. Hela resultatlistan.


Den etthundranittionionde månadsrundan är begången. Gissa vad som kommer i juni – en jubileumsrunda! Majrundan är populär med många besökare. Kan det vara hopp om  många fågelarter som drar? Några mer jordnära arter observerades också. Mer om det berättar Tryggve Engdal här.


ANGARNSSJÖÄNGENS NATURRESERVAT FYLLER 40 ÅR 2022  och

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG SÖNDAGEN 22 MAJ 2022


Brun kärrhök Angarnssjöängen Kenneth Olausson

Angarngruppen firar dagen i samarbete med Länsstyrelsen Sthlm och Världsnaturfonden WWF.

Aktiviteter mellan 10.00 och 14.00

Dagen inleds med tal av  Angarngruppens ordförande Gunnar Hesse och Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand. Vid vindskydden.

Länsstyrelsen informerar om naturreservatet vid vindskydden. Korvgrillning.

Världsnaturfonden WWF informerar och guidar om Biologiska mångfalden vid Midsommarberget. Läs mer i rutan längre ner.

Vallentuna kommun informerar om Naturkartan och naturupplevelser runt om i kommunen och bjuder in till dialog inför restaureringen av Gävsjön.

Angarngruppens värdar i gula västar berättar om och visar på fåglar och annat som värden behärskar. Är rörliga mellan vindskydden, Byksberget och Midsommarberget.

Naturfotografer. Börja fotografera fåglar/natur eller bli en bättre fotograf? Frågor, råd och tips. Möt Roffe Andersson och Kenneth Olausson på Byksberget (med rampen). Erfarna naturfotografer med lokal kännedom. Prova fota med proffsutrustning.

Parkering vid Örsta. Följ P-värds anvisningar. Extra p-plats tillgänglig. Vindskydden med grillplats ligger nedanför backen i Örsta.

Missa inte den Biologiska mångfaldens dag söndagen den 22 maj i Angarnssjöängen

Fira Biologiska mångfaldens dag vid Angarnssjöängen med experter från Världsnaturfonden WWF och Angarngruppen. Fråga även en artexpert under dagen på WWFs Instagram.

Naturreservatet 40 år

OBS! SITTOGLO är flyttat från lördag 7 maj till söndag 8 maj på Midsommarberget. Detta pga väderprognosen innehåller regn på lördagen.


ANGARNSSJÖÄNGENS NATURRESERVAT FYLLER 40 ÅR 2022  och

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG SÖNDAGEN 22 MAJ 2022


Brun kärrhök Angarnssjöängen Kenneth Olausson

Angarngruppen firar dagen i samarbete med Länsstyrelsen Sthlm och Världsnaturfonden WWF.

Aktiviteter mellan 10.00 och 14.00

Dagen inleds med tal av  Angarngruppens ordförande Gunnar Hesse och Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand. Vid vindskydden.

Länsstyrelsen informerar om naturreservatet vid vindskydden. Korvgrillning.

Världsnaturfonden WWF informerar och guidar om Biologiska mångfalden vid Midsommarberget. Läs mer i rutan längre ner.

Vallentuna kommun informerar om Naturkartan och naturupplevelser runt om i kommunen och bjuder in till dialog inför restaureringen av Gävsjön.

Angarngruppens värdar i gula västar berättar om och visar på fåglar och annat som värden behärskar. Är rörliga mellan vindskydden, Byksberget och Midsommarberget.

Parkering vid Örsta. Följ P-värds anvisningar. Extra p-plats tillgänglig. Vindskydden med grillplats ligger nedanför backen i Örsta.

Missa inte den Biologiska mångfaldens dag söndagen den 22 maj i Angarnssjöängen

NYA FÅGELBOSTÄDER UPPSATTA. I går, 25 april sattes ytterligare tio nybyggda fågelholkar upp vid Angarnssjöängen. Platsen denna gång var den östra delen av Klosterbacken och bostäderna är avsedda främst för mesar som blåmes och talgoxe samt svartvit flugsnappare.

Stefan Paulin har (som vanligt) varit husbyggare; med vid själva uppsättandet var dessutom Christer Christensen och undertecknad.

En bra mycket äldre holk tillverkad av en björkstam hittades nerramlad och är nu reparerad, återuppsatt och redo för något fågelpar, som söker ett s.k. charmigt boende.

Gunnar Hesse text foto. (Publ.2022-04-26)


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 4 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 7 maj. Söndag 8 maj Ändrad tid. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.


Läs om att vi behöver inventerare i förra inlägget.

Aprilväder

Inventerare sökes till inventering av Angarnssjöängen (Publ.2022-04-11)

Sedan 1978 har Angarnssjöängens våtmarksfågelfauna inventerats årligen.

Det har under våren blivit akut brist på personer som kan delta i detta viktiga arbete för övervakning av miljön i sjöängen, skapa underlag för skötsel av sjöängen mm.

Det mest tidskrävande är inventeringen av sjöfåglar som innebär att inventeraren genomför en inventeringsrunda i veckan från slutet av april till början av juni. En inventeringsrunda innebär att inventeraren till fots går runt hela sjöängen och noterar vilka sjöfåglar som finns.

Det finns även ett stort behov av att inventera andra arter som inte kräver en lika omfattande insats.

Är du intresserad att göra en insats kontakta snarast Svante Söderholm 0734-40 16 58 svantesoderholmSE@gmail.com

Med vänliga hälsningar Svante Söderholm för Angarngruppens styrelse.


Att det är vårväder med snö,  smältvatten och höga vattennivåer (10,04 m.ö.h.) märktes inte minst på aprilrundan. Spångarna slutar eller börjar med eroderade vattenhål, svåra att hoppa över. Men många arter blev det. Och en hel runda gjordes. Den här gången beskriven av Tryggve Engdahl

 


Årsmötet 2022 Du kan läsa om hur det gick i förra inlägget. Se länk ”Så blev det” nederst.


Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Länsstyrelsen och Världsnaturfonden. Se mer i programmet.

 

 

 

 

 


Missa inte  Eldoradot Angarnssjöängen Fotoutställning Kulturhuset Vallentuna. Naturfotografer – Angarnssjöängen visar sina bästa bilder i samarbete med Angarngruppen. Måndag 6 juni – 20 augusti

 


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 4 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 7 maj. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.