Om rofma

Administratör

En bra dag för rovfåglar i allmänhet och falkskådning i synnerhet

Augustirundan genomförd med Gunnar Hesse som ledare, läs Tryggve Engdahls exkursionsrapport.

En annan bild av Angarnssjöängen

Var sätter du dina fötter? Många  R göms i myllan. Det är för att skydda många av dessa fornlämningar, som länsstyrelsen gallrar och tar bort träd inom reservatet.

Raä Angarnssjöängen

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördag 27 augusti. Trollsländor. Missade du försommarens trollsländor. Ny chans och nya arter som flyger senare på sommaren. Eric Renman guidar dig åter i trollsländornas värld. Samling vid Örsta 09.30. Platsen återkommer vi till när det närmar sig.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen samma tid och plats. Meddelas då  senare.

Onsdag 7 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

 

Fåglar, fjärilar och blommor

Domherren en av de tio fåglar som återstår i omröstningen till  Sveriges nationalfågel. Röstning kan göras på www.sofnet.org och pågår till 31 augusti.


Augusti månad, fortfarande finns det gott om insekter, men snart bär det söderut och vi får vänta ett antal månader innan sädesärlan kommer med bud om vårens ankomst.

 

Sommar/höstprogrammet innehåller många aktiviteter.
Läs mer under aktiviteter/program 21015


Hans-Georg Wallentinus och Gunnar Hesse har skrivit om Fjärilar och blommor – femårsjubileum 12 juli 2015.

0202_Sonia-Wallentinus

Nattsångarrunda 12-13 juni en ”åtta” i Uppland.

Junis månadsrunda blev artrik till slut, med flera ”rovisar” på finalen. Man får inte gå hem för tidigt. Karin Hendahl var med och skrev.

Julis månadsrunda med 78 fågelarter, 8 dagfjärilar och 5 skalbaggsarter.

Lundbydammen Länsstyrelsen i Stockholm har i månaden  skickat in förslaget på Lundbydammen till ”Anmälan om vattenverksamhet”. Läs mer under Aktiviteter –Restaurering

På menyn under Obsar har vi samlat mycket om Artbestämning – rapportering – fynd. Och under Länkar finns det kanske en del nytt att hitta.

Se alla styrelseledamöter genom tiderna. Ulf Linell har grävt i arkiven.

Vattenstånd. Dämmet är lite öppet, vilket antagligen behövs mer än väl med tanke på den rikliga nederbörden i juli. Efter semestrarna ska vattenståndet sänkas inför renoveringen av dämmet under augusti.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 5 augusti Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Anders Barkengren

Onsdag 2 september Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Tisdagen 15 september Artportalen Mathiasgården Vallentuna.Kl 19:00. Bertil Johansson förklarar hur Artportalen fungerar och svarar på frågor.

Söndag 25 oktober. Björns skärgård  värd Andreas Viberg. (upplysningar om exkursionen se aktiviteter/ program 2015)

Höstens hela program hittar du under    Aktiviteter / Program 2015

  1. Politiker i naturen Lämna ett svar
  2. Fyra vårrapporter Lämna ett svar
  3. Ortolansparven sjunger Lämna ett svar

Sommaren är här

grönsiska

Sommaren är nu så långt liden att det finns gott om nästa generation fåglar i markerna. Sommar/höstrogrammet innehåller många aktiviteter.
Läs mer under aktiviteter/program 2015.

0202_Sonia-Wallentinus

I detta ”nummer” kan du läsa om Nattsångarrunda 12-13 juni en ”åtta” i Uppland.

Junis månadsrunda blev artrik till slut, med flera ”rovisar” på finalen. Man får inte gå hem för tidigt. Karin Hendahl var med och skrev.

Julis månadsrunda med 78 fågelarter, 8 dagfjärilar och 5 skalbaggsarter.

Lundbydammen Länsstyrelsen i Stockholm har i månaden  skickat in förslaget på Lundbydammen till ”Anmälan om vattenverksamhet”. Läs mer under Aktiviteter – Restaurering

På menyn under Obsar har vi samlat mycket om Artbestämning – rapportering – fynd. Och under Länkar finns det kanske en del nytt att hitta.

Se alla styrelseledamöter genom tiderna. Ulf Linell har grävt i arkiven.

Vattenstånd. Dämmet är lite öppet, vilket antagligen behövs mer än väl med tanke på den rikliga nederbörden i juli. Efter semestrarna ska vattenståndet sänkas inför renoveringen av dämmet under augusti.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 5 augusti Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Anders Barkengren

Onsdag 1 september Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Söndag 25 okt. Björns skärgård  värd Andreas Viberg. (upplysningar om exkursionen se aktiviteter/ program 2015)

Höstens hela program hittar du under    Aktiviteter / Program 2015

  1. Politiker i naturen Lämna ett svar
  2. Fyra vårrapporter Lämna ett svar
  3. Ortolansparven sjunger Lämna ett svar