Inget att göra i helgen?

Nu på lördag anordnar Angarngruppen en exkursion till Väddö under ledning av
Hans-Georg Wallentinus. Vi samlas kl. 06.00, infartsparkeringen vid Kvarnstugan i Brottby.
Om du vill följa med, anmäl dig gärna här så vi vet att du kommer.