Vinter, vår eller mittimellan?

DSC03762Broholmen i nytt ljus. Björn Nordling

En spännande tid med oväntade arter, där inte något kommer undan artjägande ögon. Trots februaridimmorna har artantalet blivit rekordstort. Besöken och rapporteringen har ökat mångfalt. Hur det går?

NATURVÅRD – ELLER LANDSKAPSVÅRD

Angarnssjöängens natur har ju långsamt omvandlats till ett kultur och jordbrukslandskap med små inslag av lantbruk. Kor betar av växtligheten nära vattenytorna och hästar lite längre ifrån. Maskiner har bearbetat marken så betet passar korna bättre. Vi hoppas nu på att länstyrelsens avtal med djurägare ska  göra det möjligt att hålla efter igenväxningen. Annat som växer är björk. Mängder med björk. Broholmen har nu blivit en liten ö i åkerhavet med bra sikt runtom. Kvarnbäcken är befriad från flödesbromsande grenverk och nedanför Klosterbacken hålls slyet nere, så varma solgläntor kan gynna insekterna som blir fågelmat. Längre ut hindrar vattnet möjligheterna att röja effektivt.

Det här är natur och landskapsvård som utförs i samarbete med Angarngruppen – länstyrelsen – Skogstyrelsen – Arbetsmarknadsstyrelsen och i praktiken människor i oranga västar och hjälmar med såg och sekatör. Mer!

Resten av sjöängen då? Vi jobbar på det genom att förse länstyrelsen med beslutsunderlag och fakta, som vi som ornitologer är bra på. Ekonomiska medel från Naturvårdsverk och andra organ ska administreras fram av länstyrelsen.

Vad gör Angarngruppen praktiskt för vården av området som vi gärna ser som natur, med  de skygglappar vi kallar kikare? Inga fåglar är ju otänkbart. Holkar verkar då vara det som gynnar fågellivet mest, förutom vintermatning och där vi kan göra något.

NATURVÅRDSDAGEN En dag om året för naturvård är lösningen. Den 22 februari samlades tio medlemmar vid Örsta förrådet. Stegar, verktyg och några holkar fördelades på två lag för arbete, samvaro och skådning i några timmar.

Vad ”lag Nord” gjorde kan du läsa om och vad ”lag Syd” gjorde, har fastnat på bild.

MÅNADSRUNDA onsdag 5 mars Samling vid Örsta 07.30. Värd: Björn Nordling.

pärluggla-rolfKlicka på pärlugglan och den blir större!

UGGLOR I UPPLAND 8 mars Exkursion En kvällsexkursion i ett försök att höra spelande ugglor. Vart bestäms dagarna före. Sjön Gisslaren sydost om Gimo kanske. Alternativ på samma avstånd finns.

Avfärd Vallentuna ca 17:00. Detaljer får du som anmält dig. Meddela om egen bil och var du startar. Avslut  efter midnatt. De som vill stanna till morgonen kommer överens i resp. bil.  Anmäl det redan nu.

Ugglor är lynniga och vill det sig illa hör vi ingenting. Vid dåligt väder ställs exkursionen in senast dagen före. Varma och tysta kläder, fika och pannlampa.  Kostnad: Ersättning till bilförare. Anmälan till Andreas Viberg på ( andreas.h.viberg snabela gmail.com )

ÅRSMÖTE 27 mars Mattiasgården 19:00 i Vallentuna. Val av styrelse och utdelning av vattenrallen. Gästföreläsaren Jan Sondell är en av Sveriges främsta experter på ortolansparven, som han då kommer att berätta om. Sparvens utmaningar och de försök, som pågår för att hjälpa arten tillbaka som en landsbygdens karaktärsfågel.

Du vill slippa bevaka uppdateringar på den här sidan? PRENUMERERA och du får ett pling i datorn/mobilen. Se nedan.