Is

Det är fascinernde att se skådarrnas utsiktspunkter ur fågelperspektiv, nu från istäckt vatten. Men man får passa sig. Det finns alltid en svag ström kring det  förrädiskt djupa mittdiket, som tunnar ut isen, särskilt vid utloppet.

Om  det blev örnar och andra trevliga fågelmöten på Örnkollen? Den här gången skriver Stefan Paulin  till morgontidiga bilder. Läs här.

Vad ska plattan heta? Plattformen  vid Grävlingholmen. ”Jag står på Grävlingholmenplattformen vid Lundbydammen och ser en ägretthäger”  kan man ju inte  rapportera. Då har ju fågeln hunnit  försvinna.  Länsstyrelsen och Angarngruppen saknar ett bra namn. (webred@angarngruppen.se)

ARTRALLY 2019 rullar på. Intresset är stort för tävling även i år. Några regeländringar och ett protokoll finns att ladda ner under länken. Anmälan görs till stefanpaulin @ telia.com

OCH – vi ser gärna din medlemsavgift för 2019 på vårt plusgiro  217969-5 Angarngruppen, med ditt namn, postadress och mailadress. Meddela om du vill ha RALLEN i färg via mail eller på  svartvitt papper med post.

KOMMANDE AKTIVITETER

Onsdag 6 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 7 februari HembygdstorsdagNatur och kultur vid Angarnssjöängen. En näringsrik, grund slättsjö med omväxlande natur i omgivningarna gör Angarnssjöängen till en attraktiv plats för rastande och häckande fåglar; med en allmänt stor biologisk mångfald i en rik kulturbygd så även för oss människor. Om detta berättar Stefan Paulin på Vallentuna kulturhus, Kulturrummet 19:00 – 20:00. Arrangör: Vallentuna hembygdsförening. Fri entré. Angarngruppens medlemmar är välkomna. Upplev Vallentuna