Årsmötet 2020. Nya förutsättningar.

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ÅRSMÖTET SKJUTS FRAM EN MÅNAD 

Efter de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte till (preliminärt) måndagen den 27 april. Lokal behöver säkras (dvs bokas) först. Våra stadgar stipulerar ju, att årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Vi uppfyller fortfarande det kravet med denna framflyttning, men risken är naturligtvis mycket stor, att virusläget fortfarande är allvarligt i april. Därmed kan årsmötet behöva flyttas fram igen åberopande force majeure.

Valberedning, styrelse och revisorer utsedda av förra årsmötet arbetar vidare tills årets föreningsstämma beslutat om omval och nyval. / Gunnar Hesse ordf.

Håll dig fortsatt uppdaterad om årsmötet genom portalen.

 

Läs mer om valberedningens förslag i föregående inlägg. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.


Håll dig fortsatt uppdaterad genom portalen. Programmet kan ändras med kort varsel.

 

Vår klubblokal Angarnssjöängen är fortfarande öppen och tillgänglig. Vi genomför planerade exkursioner med hänsyn till virusläget. Det är nyttigt att vara ute. MEN – Håll avstånd vid skådning. Låna inte varandras kikare. Samåkning är kanske inte lämpligt. Det finns säkert mer att tänka på.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april Programpunkten utgår. Återkommer senare. ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Ola Jennersten från Världsnaturfonden WWF  berättar och vi diskuterar. Ola är expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård och kommer från Världsnaturfonden WWF.

Har du frågor så kan du välja lämplig person under Kontakter.