Blåst på konfekten

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.


Nyhetsbrev från länsstyrelsen. I ett utdrag från nyhetsbrevet kan du läsa om länsstyrelsen arbete med sjöängen. Betesavtal, fräsning, avledningsåker, odling för pollinatörer, renoveringar, vägen till Byksberget och parkeringsbekymmer. (Publ. 2020-04-08)

Bokstavligen “Blåst på konfekten” blev den som sökte svarthakad buskskvätta i det blåsiga torsdagsvädret, som skiljde sig starkt från onsdagens fina skådarväder.

En lyckad och välbesökt månadsrunda utan aprilskämt, piggade upp i coronatider med flera angarn-,sverige-och livskryss. Återigen har Gunnar Hesse knappat på tastaturen och fått fram en innehållsrik rapport från den 174:e rundan.

Påskharen närmar sig! Men är det en inhemsk art?

Nykläckt fågelskådare är också välkommen som medlem!

Krama gärna träd – men inte andra skådare!

Från förra inlägget ⇓

ANDRA GÅNGEN GILLT? Urban Lennartsson var först. Den 29 mars upptäcktes en liten oansenlig fågel vid Angarnssjöns utlopp. Registrerades på Artportalen med foto, som svarthakad buskskvätta, en hona, där vissa karaktärsdrag kunde skönjas.
Följande dagar blev det “drag” via Artportalen och Band. Skvättan fick finna sig i att bli uttittad i sina födosök .

Varför andra gången gillt? Klippt från Stefan Paulins Artbeskrivningar. (Finns under “Obsar” på Menyn.)

1830 Obestämd svarthakad – / vitgumpad buskskvätta. Saxicola torquatus / maurus
Mycket sällsynt. Antal fynd: 1. Oktober
Rastande. 13 oktober 1996. 1 1k-fågel rastade vid Klosterbacken. Upptäcktes av Jan Andersson, som blev enda observatör.
Vi observationstillfället var dessa två arter endast raser av svarthakad buskskvätta. Och fyndet blev aldrig bestämt till ras.”

Ingen verkar tvivla på att det nu är en svarthakad buskskvätta och då är det en ny art att lägga till på angarnlistan. Roland Olsson var på plats vid utloppet den 31 mars och tog bilder.

Populärt. Uppåt  100 skådare har under tre dagar registrerat fågeln på Artportalen.

 

 


När man inte har tele. Den sitter långt bort mellan 4:an och 5:an. Foto Björn Nordling


Det kan komma nya förhållningsregler pga Coronavirus som påverkar våra aktiviteter. Håll dig uppdaterad här.

KOMMANDE AKTIVITETER 

Tillsvidare gäller för våra sammankomster: – Kom inte om Du känner Dig det minsta krasslig. – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. – Låna inte varandras grejer, såsom kikare och pennor. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. Vi delar upp oss i grupper om högst tio/femton personer om över femton personer kommer.

Lördag 25 april. SNF Vallentuna. Samling vid Örsta 07.30. Värdar Gunnar Hesse och Stefan Paulin.

Onsdag 6 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.