Nä, nu blommar det – i fågelsången

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

KOSLÄPP i sjöängen på Örstasidan och kanske Kustasidan idag, hälsar lantbrukare Jörgen Åhman. Ännu viktigare med kopplade hundar och hänsyn till betesdjuren.

Utan betesdjur skulle allt växa igen. Foto Gunnar Hesse (Publ. 2020-05-05)

 


ÅRSMÖTET är nu bestämt till tid o plats till tisdagen den 1 september i Kulturhuset i Vallentuna. Mer om det när det närmar sig. (Publ. 2020-05-04)


Om vägen från Midsommarberget till Byksberget. Info från Länsstyrelsen.(Publ. 2020-04-27)


Nu är det som det brukar. Igen. Man hinner inte med den här våren heller. Om man är en ordinär skådare. Följer man Artportalen så verkar det ändå som att några hinner med. Listor fylls på i snabb takt med intressanta arter. (Se Dagens obs, till vänster.) En del snabba nedslag på sjöängen gläder en ensam iakttagare och vi andra kommer försent. Ringtrasten som inte ville stanna. Eller ägretthägrarna som drog på morgonen. Men den svarthakade buskskvättan gladde däremot många genom att stationärt dröja kvar. Se förra inlägget.

Vi har jobbat hårt för att öka medlemstalet och tycker att vi lyckats bra. Vår verksamhet rullar på. Vi vill gärna behålla våra medlemmar. Vi har därför strukit några aktiviteter där trängsel kan uppkomma och olämpligt virusutbyte kan ske.

Tillsvidare gäller för våra sammankomster: – Kom inte om Du känner Dig det minsta krasslig. – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. – Låna inte varandras grejer, såsom kikare och pennor. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. Vi delar upp oss i grupper om högst tio/femton personer om över femton personer kommer.

Den här gången blir det inga bilder här. Titta på VI PÅ FACEBOOK. Inte bara fåglar.

Från vår minsta exkursion hittills rapporterar Gunnar Hesse. Läs vad du gick miste om.


Exkursion med SNF Vallentuna den 25 april – fågelskådning för få

För fem år sedan kom ett tjugotal personer till denna exkursion med fågelfokus; ett samarbete mellan Angarngruppen och SNF Vallentuna. Hur många skulle komma denna gång? Svaret blev TVÅ och närmare bestämt var dessa dagens ledare, Stefan Paulin och undertecknad. Vadan detta? Virustider och vintervårväder kanske en del av svaret. Att vi för sent upptäckte, att SNF:s hemsida kungjorde samlingsplatsen som ”parkeringen Örsta” i stället för ”f.d. Naturum vid Örsta”, där vi som vanligt tappert väntade, kanske en annan. Om vi förvirrat någon eller några, ber vi från Angarngruppen oförbehållsamt om ursäkt.

Hursomhelst, Angarngruppen ställer sällan in en aktivitet, så Stefan och jag traskade runt sjöängen i medsolsvarv och kunde så småningom efter fem timmars skådande summera en lyckad förmiddag. Gråhakedopping, svarthakedopping, skäggdopping, många andarter (däribland åtskilliga skedänder), grönbena, enkelbeckasin, gluttsnäppa, ljungpipare, mindre strandpipare, fisktärna, lövsångare, buskskvätta, ladusvala och så vidare. Att vi sedan missade ringtrasten vid Lappdal, har vi redan glömt …

Synd bara, att vi inte kunde dela skådarglädjen med andra denna dag!

Välkomna till Angarnssjöängen vid ett annat tillfälle! / Gunnar Hesse


KOMMANDE AKTIVITETER Mer info PROGRAM 2020

Onsdag 6 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Lördag 9 maj.  FÅGELTORNSKAMPEN. Utgår. 

Lördag 9 maj. VÅRFÅGLAR INPÅ KNUTEN. Ett alternativ till Fågeltornskampen. Kan genomföras både i grupp och enskilt.

Så här går det till.
Mer på BirdLife – Naturen är öppen.

Lördag 16 maj. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. (Här håller vi avstånd till varandra för att undvika virusspridning.) Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.

Fredag 22 maj. DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAGUtgår.