Sommar – redan?

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

Våren gled för snabbt förbi som vanligt. Vi går nu ut i sommarhagen. Missa inte tredje året av BIOBLITZ. Inspireras av förra året 2019

Junirundans rapportskrivare har varit flink i fingrarna. Här kan du läsa resultatet.”Ljuvliga juni”.

Redan nu fredagkväll – Nattsångare!

här ser Lundbydammen ut när den blev klar och inkopplad mellan Lundbydiket och mittdiket. Börjar med ett djupare utgrävning som fångar sediment. Fortsätter i några parallella kanaler som delas upp av öar. Slutar vid en tröskel i mittdiket som håller kvar dammens vatten även om resten av sjöängen torrläggs. Vi väntar fortfarande på skrattmåsarnas acceptans. Öarna växer snabbt igen och behöver skötsel. Det blev ingen is i vintras, så röjning uteblev. (Google Map)

Har du missat förra inlägget? Finns längre ner.

 


AKTUELLA AKTIVITETER

Fredag 5 – lördag 6 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta “naturcenter”  21.30. Det blir en Angarnrunda. Vi vill undvika samåkning och långa bilkaravaner i år. Värd Ulric Ilvéus.

Lördag 13 juni. BIOBLITZ. För tredje året. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med inbjudna experter i Skesta hage. För alla naturintresserade som vill ta del av helheten i en sommarhage. Vi tittar på insekter, kärlväxter, fåglar, lavar, annat och har vi tur något däggdjur. Vi får till och med plaska omkring i våtmarken. Olika experter hjälper oss artbestämma och vi och får reda på mer om det funna. Häng på en expert inom ditt favoritområde – men inte för nära. Ta med egen litteratur och redskap. Vi undviker att låna av varandra. Foto: svartfläckig blåvinge, Christer Brostam 

Utgångsplatsen är lika med Grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen till vår gula rallenflagga. Egen matsäck. Sammanhållande Ulric Ilvéus.

Tider: 07.00 – 17.00 fåglar. 09.00 – 17.00 allt annat. Få parkeringsplatser. Parkera varsamt. Hitta till Skesta hage.

INTE NOG MED DET. Du hinner hem och äta middag. Bioblitzdagen avslutas med fladdermusinventering i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bon och födosöksplatserna. Större brunfladdermus, dvärgpipistrell och nordisk fladdermus finns runt sjön och vi kanske också kan hoppas på vattenfladdermus (noterad på våren vid något tillfälle) eller semestrande gråskimlig fladdermus. Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta hage. Hitta till Skesta hage.