ÅRSMÖTET SOM ÄNTLIGEN BLEV


Blåhaken – spänd inför den långa flytten. Foto Roland Olsson

Portalen blir bäst på dator. Näst bäst på läsplatta. Med mobilen missar du fina bilder.

Höstmånaden september inleddes starkt, sett till skådare och arter. Månadsrundan drog både det ena och andra. Rundans rapportör, Per Gullberg berättar om den etthundrasjuttionionde rundan.

Ung törnskata – med försiktigare attityd. Foto Roland Olsson

 

ÄNTLIGEN” utropade vår ordförande Gunnar Hesse, vid inledningen av det försenade årsmötet. Vad hände sen? Läs RALLEN nr 3. Nu ute. Ett gediget nummer med mycket att läsa.(Publ. 2020-09-11)

FANTASTISKT fina bilder på Angarngruppens Facebook från sjöängen, tagna av duktiga fotografer. Länk till vänster. Se och häpna.

Program 2020 för hösten är påfyllt och klart.

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 19 september SittOGlo i det mindre formatet i anslutning till Byksbergsdungen. Start vid dungen där du hittar Stefan från 06.00 (-12.00). Värd Stefan Paulin.

Lördag 3 oktober. Sträckräkning. Mer info vid anmälan. Samordnare Stefan Paulin.