Pip

Piplärkor har inte bara en del av namnet gemensamt. Även utseendet kan förvilla. Christer Brostam visar här en av var för jämförelse.

Ängspiplärka överst och rödstrupig piplärka nederst

Vattenståndet är lågt trots stängd lucka. För lite regn? För mycket växtlighet som suger upp? Se nivån!

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 19 september SittOGlo i det mindre formatet i anslutning till Byksbergsdungen. Start vid dungen där du hittar Stefan från 06.00 (-12.00). Värd Stefan Paulin.

Lördag 3 oktober. Sträckräkning. Mer info vid anmälan. Samordnare Stefan Paulin.

Onsdag 7 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.