Nu drar dom – igen

Inlägget skickades ut av misstag. Ej klart än

Nu drar fåglarna söderut efter förhoppningsvis välförrättat värv, norr om vår position vid Byksbergsdungen. Lördagens ”lilla” SittoGlo startades vid sextiden av en morgonpigg Stefan Paulin.

Under förmiddagen droppade skådare in och ut på obsplatsen. En blandning av rastande (rödspov) och överflygande  flyttare  (blå kärrhök) noterades nogsamt.

Läs Stefans rapport.

 

Piplärkor har inte bara en del av namnet gemensamt. Även utseendet kan förvilla. Christer Brostam visar här, en av var för jämförelse. Ängspiplärka vänster och rödstrupig piplärka höger. Större bilder i förra inlägget.

Vattenståndet är lågt trots stängd lucka. För lite regn? För mycket växtlighet som suger upp? Se nivån!

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 19 september SittOGlo i det mindre formatet i anslutning till Byksbergsdungen. Start vid dungen där du hittar Stefan från 06.00 (-12.00). Värd Stefan Paulin.

Lördag 3 oktober. Sträckräkning. Mer info vid anmälan. Samordnare Stefan Paulin.

Onsdag 7 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

P