Redan oktober …

… och naturen börjar nu dra sitt guldbruna täcke över sig. Senare blir det kanske också vita lakan framåt vintern. Men kudden ser knölig ut.

Bredvid Byksbergsvägen kämpar vallmoparet sig igenom grus och sten till några föbipasserandes glädje. Kanske de enda som blev något, efter sådden på slänterna i våras.

 

 

 

De kraftiga men kortvariga skurarna, räcker inte till för att fylla upp sjöängen till tillåten nivå. Luckan vid dämmet har ändå varit stängd sedan augusti. Avrinningsområdet suger antagligen upp det mesta. Så det blir inget över till dikena. Det ser man på de redan grönt spirande åkrarna. Lundbydiket som börjar i Issjön vid Gillinge, ligger spegelblank och grön. Många sländor nära ytan blir hoppande fiskars mat.

Sträckräkning hör till, så här på hösten. Entusiastiska skådare har fördelat sig till olika platser, med kikare, papper o penna. Resultatet? Stefan Paulin redovisar. Läs här.

Badande grisar är inte vanliga på våra månadsrundor. Karin Hendahl berättar om hur oktoberrundan gick till. Läs här.

Holkrensning står på programmet. Det brukar vara spännande att öppna och se om häckningarna har lyckats. Man kan finna ägg, ungar eller annat och dra slutsatser av det.

Artbeskrivningarna är nu uppdaterade för prutgås, småskrake, ormörn, sandlöpare, turkduva, skärpiplärka och forsärla. Finns under Obsar.

Vet Du, att det finns kartfoldrar i låda vid skylten bredvid ”naturcenter”. Med karta som visar namnen på våra obsplatser. Gör det lättare att förstå var något har observerats.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 24 oktober. Holkrensning och koll på häckningsresultatet. Samling vid Örsta 09.00 (-12.00). Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 november. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Onsdag 2 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Karin Hendahl.