ÄNTLIGEN …

ÄNTLIGEN har så Kjell Eriksson idag fått sin vattenrall för ett års omhändertagande.

Motivering:  “Oslagbara 48 år som aktiv styrelseledamot i Angarngruppen, oräkneliga timmar för fågelinventering och annan naturbevakning, otaliga ornitologiska artiklar; ett livslångt, fantastiskt engagemang för Angarnssjöängen och vår förening.”

I god pandemisk anda träffades ordföranden Gunnar Hesse och Kjell utomhus en kort stund på Reimersholme, där Kjell bor. Dessutom på två meters avstånd!

Kjell hälsar till Er alla så gott!

Har du missat förra inlägget?.

Sträckräkning hör till, så här på hösten. Entusiastiska skådare har fördelat sig till olika platser, med kikare, papper o penna. Resultatet? Stefan Paulin redovisar. Läs här.

Badande grisar är inte vanliga på våra månadsrundor. Karin Hendahl berättar om hur oktoberrundan gick till. Läs här.

Holkrensning står på programmet. Det brukar vara spännande att öppna och se om häckningarna har lyckats. Man kan finna ägg, ungar eller annat och dra slutsatser av det.

Artbeskrivningarna är nu uppdaterade för prutgås, småskrake, ormörn, sandlöpare, turkduva, skärpiplärka och forsärla. Finns under Obsar.

Vet Du, att det finns kartfoldrar i låda vid skylten bredvid “naturcenter”. Med karta som visar namnen på våra obsplatser. Gör det lättare att förstå var något har observerats.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 24 oktober. Holkrensning och koll på häckningsresultatet. Samling vid Örsta 09.00 (-12.00). Värd Stefan Paulin.

Onsdag 4 november. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Onsdag 2 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Karin Hendahl.