DIMMAN LÄTTAR

Rapporterna duggar tätt. Därför ett inlägg till redan idag, kompletterat med gårdagens.

Dimman lättade till slut över novemberrundan och avslöjade några spännande kvardröjande arter. Övervintrare eller sena flyttare. Klimatförändringar stökar till det. Tryggve Engdahl rapporterar dagens resultat. Artrekord?

Det rinner till i sjöängen och närmar sig det normala. Korna har åkt hem. Grönskan har tuktats och det förlängda sommarnöjet är slut. Tommy Råshammar bland andra var där med kameran.

 

 

HOLKRAPPORT nr 1 Årets naturvårdsdag har genomförts med gott resultat. Stefan Paulin berättar om det till Roffe Anderssons bilder. Nu med 3 års holkstatistik.

Det finns fler holkar i Skesta hage, som behöver kollas och tömmas.

Se Xtra programpunkt under kommande aktiviteter.

TIPS 1. Kartor, flygfoton och satellitbilder genom tiderna, visar hur sjöängen har förändrats. Ses här.

TIPS 2. Artbeskrivningarna är nu uppdaterade för  de mer ovanliga prutgås, småskrake, ormörn, sandlöpare, turkduva, skärpiplärka och forsärla. Läs om alla fågelarter vid sjöängen. Finns under Obsar.

TIPS 3. Vet Du, att det finns kartfoldrar i låda vid skylten bredvid “naturcenter”. Med karta som visar namnen på våra obsplatser. Gör det lättare att förstå var något har observerats.

Nyhetsbrev från länsstyrelsen nr 2 2020 (2020-10-27) . Angarngruppen ( nu representerade av Gunnar Hesse och Björn Nordling) har ett väl utvecklat samarbete med länsstyrelsen. Två gånger om året träffas vi tillsammans med markägare och intressenter för att presentera planer och resultat. I pandemitider har personligt möte ersatts av nyhetsbrev. Brevet är långt men innehåller många svar på frågor om bete, stormfällen, anordningar, stigar och leder och överträdelser. Till brevet. 

PROGRAM 2021 Vårens många aktiviteter är lagda. Coronapandemin påverkar innehållet till en del.

AKTUELLA AKTIVITETER

Lördag 14 november. (Reservdag 15.11  Xtra insatt. Holkrensning och koll på häckningsresultatet. Denna gång i Skesta hage. Samling vid Skesta hage P. 09.00 (-12.00). Kontakta värden Stefan Paulin, så han vet hur det ska läggas upp.

Onsdag 2 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Karin Hendahl.