Årsmötet närmar sig

UTGÅR HELT pga Corona. Lördag 27 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF.

Onsdag 7 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.

Måndagen 12 april. ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE.  Virtuellt möte med Microsoft Teams. kl. 19:00. Se hur man gör, överst på sidan.