Nu är det klart!

AKTUELLT vid sjöängen. Fjällgås 2021-05-04 Foto Christer Brostam. Publ 2021-05-04
PARKERING VID ÖRSTA. För underlätta parkeringsmöjligheter och framkomlighet, kommer på helgerna framöver, att finnas P-informatörer vid Örsta. De ska bemanna Örsta mellan kl 9 – 15 alla helgdagar under maj till att börja med. De ska hjälpa till och dirigera trafik, men inte lappa. Det blir med hjälp av kommunens avtalade vaktbolag.
Vi hoppas nu att det ska funka bättre för boende och besökare. Länsstyrelsen Sthlm. (Publ. 2021-04-28)

Årets styrelse är nu vald. Nio omval och ett nyval –  Tryggve Engdahl. Se alla här. Vi var 22 medlemmar inklusive styrelsen, som trängdes på små skärmar med bild eller symbol. Det digitala mötet klarades av – alla var med. Omröstningar och godkännanden klarades också av. Har du missat vad det handlade om. Se här. Nu ser vi fram mot ett nytt verksamhetsår. Mer om årsmötet i kommande Rallen.

Oförtrutet strävar vi vidare med våra månadsrundor. Nu i mindre pandemianpassade grupper. Vädret är inte alltid fullt njutningsbart, men upplevelsen av alla återvändande fåglar och spirande vårblommor, kompenserar eventuella vedermödor. Gunnar Hesse återger dagens upplevelser till Karin Hendahls foto. Se här.

Vårlök vid Hackstakullen. Foto Karin Hendahl

 

 

 

AKTUELLA  AKTIVITETER

Onsdag 5 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 15 maj. SITTOGLO på Midsommarberget. Bara lyssna och titta.  Kan det bli fler än 90 arter? Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.