Många holkar

Naturvårdsdagen ägnades åt våra holkar. Nio entusiaster bistod vår främste holkuppsättare Stefan Paulin, i rensning och granskning av häckningsresultat. Vår meste rapportör Gunnar Hesse presenterar resultatet här.

Vill du se en karta över alla holkar? Se menyn under Obsar, Angarns holkar, Angarngruppens holkar 2021-10

Hans-Georgs bänk installerad och invigd. Läs förra inlägget.

Glöm inte att surfa runt på vår webbplats. Finns mycket att läsa om varför sjöängen ser ut som den gör. Känn historiens vingslag.

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 3 november. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Onsdag 1.december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.