Hösttrist med trasttröst…

Hösttrist med trasttröst…

inleds rapporten från novemberrundan, skriven av Gunnar Hesse. Vädret avskräckte nog de deltagare som inte dök upp. Mer än fåglarna – som fyllde på artlistan. Läs mer.

Programmet för 2022 ligger och väntar på Dig, men först decemberrundan.

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 1 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 5 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilvéus..

Lördag 22 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se