Maj

Aktiviteten ’Sitt-o-glo på Midsommarberget’, som varit årlig under ett flertal år, genomfördes även i år. Den förlades till 8 maj med start vid midnatt efter att ha planerats till dagen innan. Men väderprognosen för den ursprungliga dagen, liksom förra året, pekade på en del regn. Hela resultatlistan.


Den etthundranittionionde månadsrundan är begången. Gissa vad som kommer i juni – en jubileumsrunda! Majrundan är populär med många besökare. Kan det vara hopp om  många fågelarter som drar? Några mer jordnära arter observerades också. Mer om det berättar Tryggve Engdal här.


ANGARNSSJÖÄNGENS NATURRESERVAT FYLLER 40 ÅR 2022  och

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG SÖNDAGEN 22 MAJ 2022


Brun kärrhök Angarnssjöängen Kenneth Olausson

Angarngruppen firar dagen i samarbete med Länsstyrelsen Sthlm och Världsnaturfonden WWF.

Aktiviteter mellan 10.00 och 14.00

Dagen inleds med tal av  Angarngruppens ordförande Gunnar Hesse och Vallentuna kommuns kommunalråd Parisa Liljestrand. Vid vindskydden.

Länsstyrelsen informerar om naturreservatet vid vindskydden. Korvgrillning.

Världsnaturfonden WWF informerar och guidar om Biologiska mångfalden vid Midsommarberget. Läs mer i rutan längre ner.

Vallentuna kommun informerar om Naturkartan och naturupplevelser runt om i kommunen och bjuder in till dialog inför restaureringen av Gävsjön.

Angarngruppens värdar i gula västar berättar om och visar på fåglar och annat som värden behärskar. Är rörliga mellan vindskydden, Byksberget och Midsommarberget.

Naturfotografer. Börja fotografera fåglar/natur eller bli en bättre fotograf? Frågor, råd och tips. Möt Roffe Andersson och Kenneth Olausson på Byksberget (med rampen). Erfarna naturfotografer med lokal kännedom. Prova fota med proffsutrustning.

Parkering vid Örsta. Följ P-värds anvisningar. Extra p-plats tillgänglig. Vindskydden med grillplats ligger nedanför backen i Örsta.

Missa inte den Biologiska mångfaldens dag söndagen den 22 maj i Angarnssjöängen

Fira Biologiska mångfaldens dag vid Angarnssjöängen med experter från Världsnaturfonden WWF och Angarngruppen. Fråga även en artexpert under dagen på WWFs Instagram.