Nu gäller det att hänga med – det är vår

Alla läser inte i samma takt. Dvs läser inte hemsidan lika ofta. Därför återkommer  en del från förra inlägget, som första kroknäbbsföredraget och årsmötet. Och programmet är uppdaterat. Nytt i detta nummer är en initierad rapport av Tryggve Engdahl från en gråmulen mars månadsrunda. Fler arter än deltagare?

KOMMANDE AKTIVITETER hittar du längre ner ↓

Det trodde vi aldrig

2217Trots konkurrens med ett härligt skådarväder, fyllde föredraget ”Kroknäbbar i krokarna” stora mötesrummet till bristningsgränsen. Femtio vallentunabor och många utsocknes lyssnade till Hans-Georg Wallentinus beskrivningar av våra vanligaste rovfåglar och var man kan finna dem. Med exemplariska bilder av bla Dan Henriksson och Christer Brostam, kunde karaktärerna lyftas fram på ett tydligt sätt. Du som missade denna dragning har en ny chans med Stefan Paulin 9 april 11.00 Kulturhuset Vallentuna

Alltings avslut och början för en ideell förenings verksamhet.

sångsvan

Civilklädda skådare, ungefär 8 procent av medlemmarna, samlades i Mathiasgården den andra torsdagen i mars. Fågelobsar, Artportalen och annat skvaller utbyttes högljutt. Köket jobbade frenetiskt med fikatillbehör.

Någon ordning måste vi ha tyckte ordföranden och kallade till sittande möte.

Dagordning , kallelse och annan formalia godkändes. Den omfattande verksamhetsberättelsen lästes upp. 29 aktiviteter har genomförts förutom samarbete med myndigheter och praktiskt arbete i sjöängen.

Den ekonomiska redovisningen och revisorernas godkännande, gick utomordentligt bra även detta räkenskapsår.

Sen kom vi till det viktigaste. Vilka skulle få förtroende att arbeta för Angarngruppens bästa år 2016?

Valberedningens förslag togs med hull o fjäder, som det bör heta i fågelsällskap.

Gunnar Hesse ordf. (omvald). Hans-Georg Wallentinus v. ordf (omvald). Ulric Ilveus sekreterare (omvald). Stefan Paulin kassör (omvald).

Karin Hendahl ledamot (omvald).

Naturvårdsektionen Björn Nordling (omvald). Rolf Andersson suppleant (omvald).

Inventeringsektionen Kjell Eriksson (omvald). Jens Johansen suppleant (omvald).

Informationssektionen Kerstin Nordenadler (omvald). Mattias Ödevidh suppleant (nyvald).

Rudi Edelberger revisor (omvald). Rolf Lindskog suppleant (nyvald).

Det sista valet står styrelsen för. Valberedningen.

Sven Faugert (omvald). Svante Söderholm (nyvald).

Föreningens ekonomi har ju befunnits god och kassörens förslag var att hålla medlemsavgiften vid 100:- för medlem, 30:- för junior och 150:- för hela familjen. Bifölls enhälligt av årsmötet.

Andra läsningen av en stadgeändring resulterade i ändring till följande och kommer att få genomslag 2017:

§6  Föreningens styrelse skall bestå av minst sju och högst 12 ledamöter, som väljs av årsmötet. Bland dessa skall finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter ansvariga för sektionerna information, inventeringar och naturvård. Årsmötet utser ordförande, vice ordförande och kassör, medan styrelsen själv senast vid sitt första ordinarie möte efter föreningsstämman utser sekreterare samt ansvariga för föreningens tre sektioner. Styrelsen kan på förslag från respektive sektionsansvarig utse ytterligare föreningsmedlemmar som medarbetare inom respektive sektion.

§11  Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas: …

8        Beslut om antal styrelseledamöter.

9        Val av ordförande, vice ordförande och kassör för ett år.    

10      Val av övriga styrelseledamöter för ett år.

Årsmötesdelen avrundades med prisutdelning.

Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, tilldelas i år Bo Hedenstedt för många års hängivet och utmärkt arbete för Angarnssjöängen och Angarngruppen. Bo invaldes i föreningens styrelse år 2006 och lämnade den på egen begäran nio år senare. Under alla dessa år var Bo dessutom ansvarig för Informationsbladet med mycket och förtjänstfullt arbete nedlagt på medlemskommunikation.”

Ordföranden tackade för visat intresse och meddelade att det var dags för fika med bröd och därefter ett föredrag av Jörgen Sjöström.

2214Jörgen Sjöström, tidigare medlem och har dessutom verkat på olika poster i styrelsen, var inbjuden för att berätta om flyttfåglar. Varför de flyttar och hur de gör det. Jörgen kommer inom den närmsta tiden ut med en bok ”Fåglarnas globala värld”. Vi fick en omfattande inblick, av en engagerad författare, i fåglarnas vedermödor. Att hålla sig vid liv på rätt plats och rätt tidpunkt. Kompletterat med bilder och kartor.

Text Björn Nordling Foto Roffe Andersson

KOMMANDE AKTIVITETER

Fotoutställningen Kroknäbbarnas tid fortsätter tom 8 maj på Kulturhuset i Vallentuna.

Lördag 2 april. Samexkursion runt sjöängen med StOF. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 6 april. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Del 2

 

Lördag 9 april. Kroknäbbar i krokarna. Föredrag. Stefan Paulin. Vallentuna kulturhus 11.00

 

 

 

Lördag 16 april. Exkursion Riddersholm. Samling 05:30 vid infartsparkeringen ca 100 meter norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, det är ont om parkering vid målet Kappellskär där Tryggve Engdahl möter upp för att ta oss med runt markerna vid Riddersholm Rådmansö. Den16 maj 2015 gjorde vi för första gången denna exkursion då med 62 arter. Det blir en heldagstur tag med matsäck och för dagen lämpliga kläder och skor. Det är ingen begränsning i deltagarantalet men föranmälan behövs i fall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen. Anmälan till Roffe Andersson tel: 0708863908 eller via mail roffe@rofma.se Varmt välkomna.

17 april

Söndag 17 april Exkursion till Angarnssjöängen med ”Din värd i fågelvärlden”. Samling vid Örsta parkering 09.00. Annonseras på Vallentuna kulturhus. Värd Björn Nordling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.