Månadsrunda med flytt

Kika, fotografera, dra roliga fågelhistorier eller fixa med tekniken. Månadsrundan rymmer det mesta. Minst två fikapauser också.

Lugnt i Lundbydammen. Vi avvaktar med spänning om, när och hur restaureringsarbetet kommer igång. När vi vet – läs om det angarngruppen.se.

Holkuppsättning pågår. Ingemar Lind kommer igen i höst. Den här gången berättar han om göken. Se programmet.

Höstens första månadsrunda är begången.Än har inte alla fåglar flytt landet. Fyrtioen såg cirka 1,5 fåglar var. Mattias Ödevidh var uppe före oss andra i gryningen. Det inspirerade honom till följande rapport.

Hur mår vattnet vid Angarnssjöängen? Vid fyra tillfällen, från april 2016 till februari 2017 har Angarngruppen tagit vattenprover i de tre största tilloppen, samt i utloppet. I Lundbydiket togs prover på två ställen, samt i ett mindre dike som ansluter till Lundbydiket (”Åstadiket”). De övriga provtagningsplatserna var i Kvarnbäcken (”Olhamradiket”), Lingsbergsdiket, samt i utloppet (Hackstabäcken). I augusti 2016 togs också sedimentprover. Provresultaten har jämförts med en serie provtagningar från andra halvan av 1980-talet. Läs mer om det.

KOMMANDE AKTIVITETER

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat. Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till försteräknare Stefan Paulin om tid och plats med mail till kontakt @ angarngruppen.se (Ta bort mellanslagen i adressen.)