Bioblitz lördag den 16 juni 2018

Ett runt bord i Skesta hage blir den naturliga samlings och utgångspunkten för vår bioblitzpremiär. Planen är att arta så mycket vi kan under en dag. Fåglar, insekter, växter och annat som vi kan finna. Bordet överlastas med facklitteratur och listor att fylla i. Enklast är närvarolistan. Under förmiddagen ansluter sig allt fler intresserade och framåt lunchtid blir vi drygt tjugo och kunskapsnivån höjs åtskilligt.

Encyklopedier och små häften hjälper oss att hitta namn på det funna. Ibland ”bara” det latinska. Skådare jagar iväg med tub och kikare. Håvar, luppar, burkar och kameraattiraljer plockas fram. Ju mindre djur, desto mer hjälpmedel. Botanisterna behöver varken spade eller växtpress.

Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan, att under en dag få göra en inventering inom en begränsad del av naturreservatet, under förutsättning att alla upplockade individer återbördas oskadda till sin miljö.

Ut och titta. Håva, springa, samla in. Sen till bokbordet, konferera, rapportera och – släppa ut. Böjda ryggar granskar i frodig grönska. Några analyserar små oansenliga fröställningar från tidigare blommande vårväxter, andra spanar efter nya fräscha exemplar. Fågelskådarna fyller på artlistorna. Starungar väsnas, gräshoppor filar och fjärilar fladdrar. Små burkar granskas på sina innehåll av sex- och åttabenade kryp. Så här håller det på i flera timmar och alla verkar nöjda. En blandning av allmänna, tämligen allmänna och ovanliga arter rapporteras in. Listorna kommer att bearbetas och resultatet presenteras på Artportalen. Se länk längre ner.

Vi är inte ensamma i ”vår” hage. Solbadande, musiklyssnande och solstolsbärande representanter för homo sapiens, visar upp alternativa sätt att försiktigt närma sig naturen. Att några basgångar från musikmaskinen påminner om rördrom piggar upp, i avsaknad av sådan.

Växlande molnighet med övervägande sol och ibland tilltagande vind, gör dagen njutbar.

Med omfattande litteratur på plats och många duktiga inom olika områden kan man inte misslyckas. Angarngruppens första bioblitz är genomförd.

Nej – det kommer mer. Dagen är inte slut. Hem och äta middag. Sen blir det fladdermöss.

Åter i Skesta hage samlas vi ett tiotal, med några barn och hund. Solen har gått ner efter en strålande dag. Mörkblå himmel i söder och rödflammig i norr. Vindstilla och dags för Djungelolja. Vid runda bordet – dagens centrum, kan vi se den stora granen omvärvd av flygande skalbaggar. Pingborre? Men vi förväntar oss också fladdrande möss och efter en stund kommer en stor brun fladdermus jagande förbi. Ljuddetektorer knattrar och diagram visar på arten. Även nordisk fladdermus har svårt att passera utan att avslöjas. Samma individer eller nya? Några fler observationer blir det. Fladdermusspecial.

En lång bioblitzdag avslutas med morkulla och kattuggla vid en annars mycket tyst sjöäng.

Text och bilder Björn Nordling

Antalet taxa per grupp Kärlväxter 144     Mossor 3     Lavar 15     Svampar 2

Ryggradslösa djur 163     Fåglar 77     Grod- och kräldjur 1     Fladdermöss 2

Länk till hela listan   Logga in. Välj fliken ”Presentera fynd”. Välj tex ”Minimerad lista”.