Månadsrunda onsdag den 6 juni 2018

– nationaldag med blåmes och gulärla

Sen, kall och snörik vinter följd av den kortaste våren i mannaminne och så högsommar direkt. Skomakarens semester frös inne på grund av värmeböljan med samblommande hägg och syren. Det var förutsättningarna och inramningen för juni månads angarnrunda på självaste nationaldagen. Denna dag hade dock just högsommaren semester och det blev en mer normal försommardag. Soligt och endast åtta grader varmt under samlingen vid Örsta, sedan kom molnen och temperaturen orkade bara masa sig upp till femtongradersstrecket. Ganska blåsigt var det också. Upplagt för en riktig runda med promenad runt hela sjöängen med andra ord.

Det var Björn Nordlings tur att leda exkursionen, men ett akut ärende för Björn medförde, att Per Gullberg fick axla ansvaret med ganska kort varsel. Per tog snabbt befälet över de cirka tjugo personer, som hörsammat kallelsen och kungjorde, vad som gällde. En riktig runda, som sagt, med en inledande sväng förbi Tältholmen och sedan medsolsvarvet runt sjön genom reservatet.

Redan efter hundra meter kom dagens första pulshöjare: mer eller mindre rakt över våra huvuden kom något snabbt flygande mot Byksberget. Några av oss satsade på en mindre hök, men höken blev snabbt en gök! Parkerade sig högst tillfälligt i en av björkarna i Byksbergsdungen och kunde beskådas av de snabba i sällskapet.

Vidare mot Tältholmen, som denna dag gjorde skäl för namnet med en enda tapper campare. Sedvanlig trastletning följde och så småningom hittade vi både en och två dubbeltrastar spatserande i hagen mot öster. Midsommarbergets hagmarker genomsöktes utan att några sensationer noterades och väl uppe berget fortsatte vi att bocka av de vanliga arterna; sångsvanspar med tre pulli, kanadagäss, någon snatterand, flera skedänder och krickor. Brun kärrhök, fiskgjuse och havsörn letade lämplig frukostmat.

Nästa anhalt blev Byksberget, men innan dess dök gulärlan upp. Dagens behållning på Byksberget blev dock inte en fågel utan en sommarklädd hermelin, som först nyfiket betraktade oss, men som sedan nog tyckte, att det blev för mycket mänsklig närvaro och fann för gott att studsa iväg mot ensamheten och friden i Byksbergsdungen.

Kort efter hermelinmötet kom en bivråk rakt över oss med ett utsökt tillfälle att studera fågelns undersida. Årskryss för mig och flera andra!

Lundbydiket passerades (synnerligen lättvindigt med det låga vattenståndet), nya observationskullen bestegs av några och snart nåddes Grävlingholmen med kaffepaus, vila och ihärdigt studerande av den nya Lundbydammen. Mindre strandpipare, några ytterst få skrattmåsar, knipa, skedänder men inte så fasligt mycket mera.

Med förnyad energi gick promenaden så vidare mot Klosterbacken, där vi kunde lyssna på svarthätta och trädgårdssångare; generellt sett dock inte så väldigt mycket fågelsång att höra denna morgon och förmiddag.

Som vanligt blev nästa deletapp, dvs. den mellan just Klosterbacken och Skesta hage mest en transportsträcka med få nya eller i övrigt uppseendeväckande observationer. Tornfalk längs Kustamaden och en härmsångare i Stora Ekhammaren fick väl ändå duga.

Ny kafferast och därtill artgenomgång vid hagen: knappt sjuttio arter hade vi i alla fall fått ihop så långt, inklusive törnskatan, som fint visade upp sig under uppehållet där.

 

 

Väl framme vid Örsta hade vi faktiskt lyckats knåpa ihop sjuttio arter, som ganska precis motsvarar medelvärdet för alla junirundor, som vi genomfört genom åren. Gråsparven räddade statistiken och dagen!

Blåmes, gulärla och gulsparv samt nationalfågeln koltrast blev liksom kronan på verket denna sjätte juni.

Sedan ej att förglömma den fina nyckelpigan, som dagens yngste deltagare, Carl Sörensen, hittade på stigen nedanför Midsommarberget. Med hjälp av min nyligen anskaffade bok ”Nyckelpigor i Sverige” lyckades jag artbestämma den till en ljusstreckad nyckelpiga. Allmän enligt boken, men inte lätt att hitta och faktiskt första gången, som den rapporterats som angarnssjöängsart på Artportalen. Tack, Carl!

Stort och hjärtligt tack till Per, som ledde exkursionen med den äran.

Gunnar Hesse text o bild på nyckelpigan. De andra bilderna tog Mattias Ödevidh.