Sitt-o-glo på Midsommarberget lördag den 5 maj 2018

Traditionsenligt genomfördes Angarngruppens Sitt-o-glo-aktivitet på Midsommarberget 7 maj detta år. Aktiviteten innebär att ett antal fågelskådare finns på Midsommarberget från kl 00:00 till en tidpunkt varierande mellan kl 12 och kl 15. Denna gång avslutades det hela kl 13.

Det var en vacker och stilla natt med ordentlig värme frampå förmiddagen.
Och det blev en bra artlista till slut. Endast en art färre än den bästa sedan 2010.
Speciellt notabelt: Sträckande små- och storspovar (en av vardera arten), två ropande kattugglor, en ev två ropande rörhönor, förbiflygande backsvala. Men generellt sett var det fåtaligt med vadare.
Den mest anmärkningsvärda obsen var morkulla, vilket ju normalt inte är så märkvärdigt. Men det är första gången vi under denna aktivitet, lyckats med att notera denna art.
Antal arter: 92
Antal deltagare: 8 plus ett flertal tillfälligt besökande på berget.

Text Stefan Paulin Diagram Svante Söderholm

Tid Nr Art
00:00 1 vattenrall
00:00 2 sävsångare
00:00 3 sothöna
00:00 4 grågås
00:00 5 tofsvipa
00:01 6 gräsand
00:03 7 gråhakedopping
00:08 8 kattuggla
00:22 9 kricka
00:41 10 bläsand
01:02 11 sångsvan
01:16 12 trana
01:36 13 rörhöna
01:38 14 enkelbeckasin
01:42 15 bläsgås
02:22 16 sävsparv
02:27 17 knipa
02:57 18 storspov
02:59 19 talgoxe
03:12 20 fasan
03:14 21 mindre strandpipare
03:24 22 koltrast
03:24 23 taltrast
03:28 24 gulsparv
03:32 25 ringduva
03:35 26 morkulla
03:40 27 sv. flugsnappare
03:43 28 vigg
03:44 29 snatterand
03:50 30 gök
03:57 31 vitkindad gås
03:57 32 kanadagås
04:02 33 nötväcka
04:05 34 blåmes
04:05 35 brun kärrhök
04:07 36 lövsångare
04:08 37 bofink
04:09 38 storskarv
04:12 39 svarthakedopping
04:14 40 hämpling
04:20 41 skedand
04:20 42 årta
04:21 43 stare
04:22 44 stjärtand
04:30 45 silltrut
04:30 46 ärtsångare
04:32 47 skata
04:35 48 större hackspett
04:36 49 kråka
04:38 50 dubbeltrast
04:42 51 björktrast
04:44 52 grönbena
04:46 53 svarthätta
04:47 54 kaja
04:40 55 sädesärla
04:54 56 skrattmås
04:56 57 grönfink
04:56 58 havstrut
04:59 59 gulärla
05:01 60 grönsiska
05:03 61 tornfalk
05:10 62 rödbena
05:13 63 havsörn
05:23 64 skogsduva
05:26 65 tamduva
05:28 66 sånglärka
05:30 67 steglits
05:39 68 buskskvätta
05:39 69 strenskvätta
05:53 70 rödstjärt
05:54 71 göktyta
06:27 72 ladusvala
06:45 73 gråtrut
06:47 74 duvhök
06:59 75 sädgås
07:40 76 nötskrika
07:54 77 backsvala
08:17 78 skogssnäppa
08:19 79 sparvhök
08:34 80 trädpiplärka
08:48 81 fiskmås
08:52 82 småspov
08:54 83 gråhäger
09:02 84 hussvala
09:05 85 ormvråk
09:35 86 fiskgjuse
09:43 87 lärkfalk
09:45 88 gröngöling
09:47 89 storskrake
09:47 90 korp
10:52 91 fisktärna
10:53 92 ängspiplärka