Nattlys lördag den 14 juli 2018

– en lysande natt!

I och med Angarngruppen 50-årsjubileum, så har det planerats för några lite mer udda aktiviteter runt sjöängen och ett av dessa var att genomföra ett s.k. Nattlys i Skesta hage. Lördagen den 14 juli var det så äntligen dags för denna efterlängtade aktivitet.

Nattlyset var ett samarrangemang mellan Stockholms Entomologiska Förening och Angarngruppen där SEF stod för experter och utrustning samt Angarngruppen för värdskapet, med undertecknad som ansvarig.

Timmarna innan nattlyset fanns en viss oro om hur vädret skulle bli då det var ett värmeåskväder som drog över Vallentuna, men framåt kvällen var det i stort perfekta förhållanden utan blåst och det var varmt och skönt.

Niclas Eklund och Julia Stigenberg, som var våra experter från SEF, var på plats någon timme innan start (som var planerad till 22:00) för rekognoscering och förberedelser och undertecknad anslöt ca 21:30 som lite bärhjälp. Men skulle det komma några fler deltagare med tanke på att det till slut blev en väldig vacker lördagskväll och samtidigt mitt i semestern? Några inbitna ”Angarniter” hade meddelat att de skulle delta, men huruvida de skulle komma eller inte var inte bekräftat, och skulle det ansluta fler deltagare?

Vid 22:00 visade det sig att det var totalt 13 deltagare som hade anslutit, varav flera aldrig hade deltagit på ett nattlys och visste inte exakt vad man skulle kunna förvänta sig, medan några av oss hade viss erfarenhet från tidigare nattlys arrangerade av Niclas och Julia och hade vissa föraningar om vad som komma skulle, förutsatt att några nattfjärilar hade lust att flyga förstås. Även två väldigt erfarna deltagare anslöt lite senare till Skesta hage med kameror och ficklampor m.m. i högsta hugg.

Mållfly, precis nykläckt och fräsch                  Poppelsvärmare

Totalt sattes tre anordningar upp för att locka till sig olika nattfjärilar och dessa tändes ca 22:00. Niclas informerade lite kort om hur kablarna från anordningarna var dragna till det elagregat som stod och brummade en bit bort så att ingen skulle trassla in sig i kablarna när mörkret fallit, med risk för dels personskador och dels skador på utrustningen; speciellt då de kvicksilverlampor som används och som idag inte går att köpa längre efter att EU har förbjudit tillverkning och försäljning av dessa.

Oxhuvudspinnare                                                 Ljusstreckig nyckelpiga

I början medan det fortfarande var skymning så var aktiviteterna vid de olika ”lakanen” inte så stor, men en buskvårtbitare kunde räknas in. Ju mörkare det blev desto större blev aktiviteten med flygande besökare på varje lakan. Alla deltagare fördelade ut sig vid de olika anordningarna och gick emellan dessa för att hinna se så mycket som möjligt, kanske med samma tanke som mig gällande vad det är man missar vid de andra två ”lakanen”.

Niclas och de som kunde arta de olika krypen redogjorde för vilka arter vi tittade på och det noterades i anteckningsböcker på flera fronter och togs en hel del bilder för att senare kunna titta på, och arta olika arter i lugn och ro hemmavid, och samtidigt kanske försöka lära sig lite mer om dessa fantastiska varelser.

Backfältmätare                                             Grönskimrande skogsfly

Och mycket är det att hålla reda på. Ca 3000 olika arter av nattfjärilar finns i Sverige och dessa är fördelade på flera olika grupper, vilket är svårt för oss oerfarna att hålla isär. Vad är egentligen skillnaden mellan en mätare, ett fly, en spinnare, en vecklare, ett mott eller en svärmare? För oss nybörjare är det en helt ny värld att ge sig in i. Till detta kommer det också en hel del nya namn att hålla reda på, vissa enklare (såsom tallsvärmare, tallspinnare, mållfly och rosenvinge) medan andra är mer svåra att komma ihåg (t.ex. kapuschongfältmätare, platinafläckat metallfly, björkblekmaskspinnare och gulstjärtad brunpraktmal). Till råga på allt så byter vetenskapen namn också på vissa arter så litteraturen stämmer inte alltid vad gäller de svenska namnen, men är mer pålitlig när det kommer till vetenskapliga namn. Men dessa byts också de i viss mån. För mig är det obegripligt hur Niclas kan hålla reda på alla arter. Det inger en viss respekt.

Det är inte bara nattfjärilar som observeras utan även bland annat en ljusstreckad nyckelpiga, en dykare som senare artas av Gunnar Hesse till Dytiscus circumcinctus samt flera andra skalbaggsarter noteras. Det samlas också stora mängder fjädermyggor, ryggsimmare, buksimmare, steklar och flugor på dukarna, men de allra flesta av dessa går ”oartade” förbi.

 

Tvärbandad spetsmätare 

 

Allt eftersom kvällen övergår till natt så räknas fler och fler arter in. Några deltagare inser också att det är sent och lämnar Skesta hage med en hel del nya intryck och kunskaper med i bagaget.

Vid 02:15 börjar Niclas och Julia att släcka ned anordningarna en efter en, då gryningen börjar att göra sig påmind och aktiviteten bland nattfjärilarna avtar mer och mer. Vid 02:30 så släcks den sista lampan och all utrustning packas ned.

Totalt noterades och rapporterade 115 arter, vilket vi får vara mycket nöjda med.

Ett stort tack riktas till Niclas och Julia för deras insatser, och vi hoppas att detta inte var sista gången vi ”lyser” i Angarnssjöängen naturreservat.

Text Ulric Ilvéus. Foto 1-3 Gunnar Hesse. 4-8 Jens Johansen. 9-11 Ulric Ilvéus