Växter, fjärilar och andra insekter söndag den 8 juli 2018

 – fjärilar, blommor med mera

Global uppvärmning och därtill okonventionellt väder för det mesta under våren och försommaren i år ställer till det i naturen. Tidig blomning på grund av det förra samtidigt som det är sen blomning på grund av det senare. Generellt sett dålig tillgång på fjärilar vittnar flera om. Detta var förra årets ingress till artikeln om fjärilsexkursionen då.

Inledningen stämmer även för 2018, men nu har det okonventionella vädret slagit åt andra hållet med extremt varmt och torrt väder sedan början på maj månad. Generellt sett MYCKET GOD tillgång på fjärilar vittnar flera om blir årets generella slutsats.

 

Söndagen den 8 juli var det dags för årets exkursion med tyngdpunkt på dagfjärilar och växter. Även mycket annat såsom fåglar, gräshoppor, skalbaggar, bin och så vidare var ”tillåtet”. 23 personer, varav fem minderåriga, mötte upp på Skesta hages parkeringsplats denna soliga och varma dag. Upp mot trettio grader blev det så småningom.  Bra uppslutning! Tack!

På väg mot grillplatsen upptäcktes några eksnabbvingar pilande runt en av hagens fina ekar. Dessvärre för oss ganska långt upp i trädet, som brukligt är, men en fjäril hade dock den goda smaken att kort mellanlanda på skådningsbar nivå i eken. Inte så ofta man ser den här. Trevligt!

Bladbaggen Gonioctena viminalis

Med grillplatsen som bas (ingen grillning denna torra dag naturligtvis!), sattes sökandet så i gång på riktigt allvar och den ena arten efter den andra trillade in. Dessbättre var hagens främsta fjärilstillgång, den svartfläckade blåvingen, en av de första arterna att upptäckas. Till slut hade med stor säkerhet åtminstone tre olika individer observerats. Blåvingar, gräsfjärilar, vitfjärilar, pärlemorfjärilar var det gott om; inte minst ljung- och hedblåvingar, som dock är ytterst svåra att säkert artbestämma i fält. Har framskenbenen en krokig tagg eller ej, är den avgörande frågan att besvara. Det orkade vi inte med denna positivt hektiska dag.

Tegelbock

På grund av den långvariga värmen hade hopprätvingarna (gräshoppor och vårtbitare) kommit långt i sin livscykel och större vårtbitare stridulerade ivrigt överallt. Vi såg också ett antal olika arter gräshoppor, som ingen av oss var sådär väldigt hemma på, men grön ängsgräshoppa kände vi oss säkra på och någon var säkert backgräshoppa också. Ingen cikadavårtbitare den här gången (sågs under Bioblitzen).

Framåt tolvsnåret och efter avverkad kaffepaus och artgenomgång avslutade vi hagdelen av exkursion. Tre av oss fortsatte dock sedan med blodade tänder mot Jaktstugan norr om reservatet och Lappdal. Bra fjärilstillgång här också och ytterligare fyra dagfjärilsarter stötte vi på (ängssmygare, skogsvitvinge, skogsnätfjäril och vitgräsfjäril). Däremot var det skralt med skalbaggar, trots god vegetation och blommande växter. Inte en enda humlebagge, vilket är väldigt ovanligt och endast tre olika långhorningar, bladbaggen Gonioctena viminalis (se bild) samt en enda jordlöpare, den stiliga brynsvartlöparen.

Dagens resultat blev med säkerhet hela 28 dagfjärilsarter och tre olika bastardsvärmare. Eftersom vi inte tog oss omaket att i detalj studera blåvingeskenbenen kanske vi till och med hade trettio arter. Hursomhelst ett absolut strålande resultat, särskilt med tanke på att genomsnittet under de åtta tidigare genomförda juliexkursionerna ”endast” är 17 dagfjärilar och en enda bastardsvärmare.

Följande dagfjärilar och bastardsvärmare kom med på dagens artlista:

mindre tåtelsmygare, ängssmygare,  rapsfjäril, rovfjäril, kålfjäril, skogsvitvinge, citronfjäril, ängsblåvinge, silverblåvinge, puktörneblåvinge, svartfläckig blåvinge, ljung-/hedblåvinge, vitfläckig guldvinge, violettkantad guldvinge, eksnabbvinge, storfläckig pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, amiral, påfågelöga, nässelfjäril, skogsnätfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril, vitgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, sexfläckig bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare och bredbrämad bastardsvärmare.

Vilken dag det blev! Tack till alla som kom och bidrog till detta!

Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus Foto 1;4 Christer Christensen. 2;3 Gunnar Hesse