Månadsrunda onsdag den 7 november 2018

dis och dis

Väderprognosen för dagen vid kl 06:15 var molnigt, 8 grader och vind 1 m/sek ostlig. Låg sannolikhet för nederbörd och en luftfuktighet på 97%. Snabb kontroll på statistiken över observerat antal arter de senaste 12 åren visade att, som lägst 26 arter och som flest 46 arter noterats.

Skådningen började som vanligt direkt vid parkeringen. Entita!! Hen lyssnade, spejade, hejade och simultant kontrollerade medtagen utrustning och låsning av bil. Alla medlemmar har inte möjlighet att komma – en ögonblicksbild från parkeringen inför rundan publiceras på Facebook/Angarngruppen. Gillades av 17 personer.

 

Samling vid fd naturrum, Örsta. Överflygande sidensvans och gråsiskor ropades ut. Nötväckan lät intensivt och några domherrar tutade från Örstaskogen. Även en pilfink observerades.  Deltagarantal fylls på och när Björn Nordling, dagens värd, presenterade upplägget var vi 20 personer. Per Gullberg var kökarl och undertecknad ansvarig dokumentatör.

Björn informerade om:
– Fräsningen av sjöängens södra sida för utjämning av tuvor mm. Den extremt låga vattenivån har varit till fördel för fräsningen. Men allt vatten som kommer ner sugs direkt upp av marken med följd att dikena är tomma och Lundbydammen fylls inte på.
– Två f.d. broar som legat vid Byksberget och vägen mot Lundbydiket, har flyttats ut i sjöängen. De har förankrats så att de ska fungera som ”flottörer” när sjöängen blir vattenfylld. Kanske häckningsflotte. Fåglarna avgör.
– Anders Wirdheim föredrag ”Folk och fåglar”, 20 november kl. 19.00, Mattiasgården, Vallentuna.

Rundans observationsplatser: Solrosfältet, Midsommarberget, genom Tornskogen och ner Asphagen för att följa sjöängen till Hackstakullen. Där blir första rasten.

Solrosfältet med inslag av oljerättika och vårvete borde nu heta oljerättiksfältet för solrosorna böjer ner sina bruna, tunga frökorgar och oljerättikan har växt ifatt under hösten. De bleklila blommorna lyste upp i diset. Den stora flocken steglits, ca 70 – 100 fåglar, lyfte, flög runt och satte sig sedan i björktopparna på Tältholmen och Midsommarberget.

Vi gick vidare mot Midsommarberget och matningen. Där blev utropen: bofink, större hackspett, grönfink, talgoxe, blåmes, tre skator i björktopp. Överflygande sångsvan hördes från sjöängen. Men alla väntade på att svartmesen skulle göra sin snabbvisit. Förgäves denna gång – vi gick vidare.

Från Midsommarberget hade vi, trots diset, bra överblick över sjöängen. Tack vare fräsningen framträdde Lilla Grundet tydligt.

Länsstyrelsens nyuppställda skyltar om Förbud mot eldning och koppeltvång på hund. 

En större del av gruppen var redan på väg mot Tornskogen när Carl ropade ut två korpar  som kom över sjöängen. Det var en lätt antydan till spelflykt. Men efter en kort stund kom en korp ensam tillbaka?

 

 

Nästa utrop var mer exklusivt. Vid en tallrot vid ridstigen hade Stefan hittat en märklig svamp, en blomkålssvamp! Relativt sällsynt och mycket god matsvamp. Blomkålssvampen stod kvar när vi gick vidare. Ny art på  Artportalen/Angarngruppen.

 

 

Gruppen var utspridd i Tornskogen, men Björns inplanerade lyssnarstopp fungerade som uppsamlare. Vi noterade kungsfågel och tofsmes. Dessutom överflygande gulsparv.

Stigen ner från Asphagen till sjöängen var blöt och den spjälade övergången var fuktig och rejält hal. Här blev det oundvikligen en köbildning. De som först var framme vid sjöängen noterade överflygande gräsand, födosökande trädkrypare och överflygande mindre korsnäbb. Vid stora granen var alla samlade och noterade födosökande kungsfåglar, ”bubblande” tofsmes i skogen och så – äntligen – svartmesen. Väl synlig för alla födosökte den i granen.

Hackstakullen i dis men där finns det många naturliga sittplatser. Rasten var efterlängtad. Inga fågelobservationer störde, så rasten blev relativt kort. Vid Utloppet ropades gärdssmyg ut. Tre stycken var i vassen alldeles vid vattenbrynet. Dock var det bara ett antal blåmesar kvar för fotografering.

Skesta hage passerades. En nötskrika flög från Lilla Ekhammaren till Skesta hage. Efter det vi passerat Stora Ekhammaren hördes fasaner. Kustaenen var nästa stopp. En flock tättingar lyfte från björkarna precis innan vi hunnit få upp kikarna.  Några hann notera karaktärerna gulaktig näbb och skär övergump, det var vinterhämplingar. Angarnkryss för flera deltagare.  Ett hundratal björktrastar födosökte vid skogsbrynet mot Kusta gård. Och bland dem var också en födosökande gröngöling. Långt ut i Kustamaden satt varfågeln!

 

De tidigare så fågelrika Kustagärdet var berett för kommande års skörd. Fyra rådjur sökte skydd mot skogen. Vid Sommarstugeområdets ”stamställe” var det dags för andra rasten/lunch och artgenomgång. 33 fågelarter, rådjur och blomkålssvamp var helt ok delsummering.

 

Klosterbacken, Södra maden och Broholmen passerades utan några nya utrop förutom tamduvor vid Åsta. Vid Grävlingholmen en stor flock gulsparvar. Ingen fågel i kikaren från nya plattformen.

Men från nya kokullen noterades 16 rastande krickor och den ensamma grågåsen.

Ett sista skådningsstopp vid Midsommarbergets matning gav högst oväntad utdelning. En stenknäck! Nästan alla hann se.

Novemberrunda i dis men 36 arter noterade förutom blomkålssvampen. En väl upplagd exkursion.

/ Karin Hendahl text och foto