Artrally 2019 presentation och regler

Angarnssjöängens artrally 2019

Det har beslutats om en fortsättning av 2018 års jubileumstävlingar med liknande tävlingar under 2019. Det innebär fem artrallyn som genomförs under 2019. De fem tävlingarna, en per kvartal och en under hela året, är alltså fristående från varandra. Tävlingarna går ut på att under 2019 observera så många fågelarter som möjligt i Angarnssjöängen, men även lite anmärkningsvärda observationer (’kvartalets höjdare’) kan generera bonus.

Välkomna att delta i en eller flera av tävlingarna!

Hämta  Rapportblankett_190111 för spara på egen dator eller utskrift

Regler:

 1. Tävlingarna går primärt ut på att se eller höra så många fågelarter som möjligt i Angarnområdet.
 2. Tävlingarna är öppna för medlemmar i Angarngruppen.
 3. De fem tävlingarna är Vintertävlingen (1/1 – 31/3), Vårtävlingen (1/4-30/6), Sommartävlingen (1/7 – 30/9), Hösttävlingen (1/10 – 31/12) och Helårstävlingen (1/1 – 31/12).
 4. Placeringen i tävlingen avgörs av hur många arter man noterat under perioden med eventuellt tillägg för 3 – 5 bonusarter. För helårstävlingen gäller att bonusen är summan av erhållna kvartalsbonusar. Se nedan angående bonusarter.
 5. Efter varje kvartal kommer ’kvartalets höjdare’ att utses. Med detta menas någon extra spännande observation, som någon eller några tävlingsdeltagare lyckas göra. För att kvalificera en observation som ’kvartalets höjdare’ måste minst ytterligare en tävlingsdeltagare observera arten under tiden den finns på plats, eller så ska observationen dokumenteras med bild eller ljud. Jury för att utse kvartalets höjdare och fastställande av bonusnivån (3-5) är Angarngruppens styrelse med Kjell Eriksson som ordförande.
 6. Tävlingen genomförs individuellt, men vi uppmuntrar att man skådar tillsammans.
 7. De arter som observatören vill räkna på sin respektive kvartalslista skall fyllas i bifogad Excel-fil och mailas till Stefan Paulin senast 8 dagar efter den sista dagen i varje kvartal.
 8. Det område i vilket observatören måste befunnit sig i för att få räkna observationen är:
 • Huvudområdet, som avgränsas av vägarna enligt följande: Angarnvägen – Brottbyvägen (väg 268) från avfarten till Olhamra till avfarten till Seneby (Granby), Senebyvägen från Granby förbi Hacksta till Seneby, Lingsbergsvägen från Seneby till ’Lingsbergstorpet’ där åkervägen från Olhamra ansluter, åker-/skogsvägen från Lingsberg till Olhamra-parkeringen och vidare ut till Arningevägen.
 • Delområdet Skogsvägen från Lappdal till jaktstugan, inklusive den vägstump som går åt höger vid y-korset och som slutar några 100m ned (man får alltså stå på själva skogsvägen).
  1. För att få räkna en art skall observatören själv ha känt igen arten, men nödvändigtvis inte upptäckt den själv. Det går alltså inte att räkna en bortflyende prick långt bort på himlen. som någon annan sagt vara en prärietrana som kom på nära håll över Midsommarberget. I övrigt hänvisas till Club 300 kryssregler
  2. Även om det är en tävling så är det inte tanken att man ska smussla med sina observationer. Står man som exempel vid Lundbydiket och ser en skrikörn segla över sjöängen så skall den omedelbart larmas ut på bästa sätt som observatören har tillgång till. Däri ingår att försöka meddela eventuella medkombattanter som står på Midsommarberget och möjligen inte uppmärksammat örnen.
  3. Arter som observatören vill räkna med på sin lista bör i rimlig tid rapporteras på Artportalen (Svalan). Se föregående punkt om smussel. För att stärka trovärdigheten i observationer av ovanligare arter, bör så mycket fakta som möjligt, anges i informationsfältet.
  4. Deltagandet i tävlingen skall ske i bästa kamratanda och med vanlig hederlighet skådare och vanliga människor emellan.
  5. Deltagande i tävlingen skall anmälas till Stefan Paulin på stefanpaulin@telia.com . Det kan göras när som helst under året.
  6. Tävlingsledningen består Kjell Eriksson, Andreas Viberg och Stefan Paulin. Tävlingsledningen har oinskränkt rätt att avgöra eventuella tvister och utdöma poängavdrag för brott mot tävlingsreglerna. Tävlingsledningen har även oinskränkt rätt att avgöra vilka observationer som skall få räknas om behov av sådana beslut uppstår.

Syftet med tävlingen är att göra skådningen roligare samt att under hela året öka skådandet i Angarnområdet.

Sammanställningen i tävlingen kommer efter varje kvartal publiceras på Angarngruppens hemsida.

Priser kan förekomma.

/Stefan Paulin