ÖRNKOLLEN Lördag den19 januari 2019

Denna exkursion i senare delen av januari har blivit en tradition och i år genomfördes den för femte gången. Målarter för turen är rovfåglar och då framförallt kungsörn.

Upplägget har varit likartat varje år med färd i egna bilar. Vi var 17 skådare, som samlades 07:30 i Vallentuna i ett vackert vinterväder och vi for därifrån ledda av exkursionsvärden Ulric Ilvéus till första stoppet vid Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken. Här anslöt ytterligare två deltagare så att vi blev totalt 19 på den fortsatta turen.

Det var inte så mycket med fågel i rörelse, men en fjällvråk, en havsörn och några snösparvar kunde noteras. Resan fortsatte sedan mot nästa delmål, som var Biskopskulla kyrka.

 

 

Utefter vägen straxt innan kyrkan sågs en mörk hög ute på åkern. De flesta av oss tog den för någon form av skräp, men Ulric var mer skarpsynt och kunde bestämma högen till en liten flock rapphöns. En likadan skräphög nära kyrkan blev också rapphöns. Totalt räknades 16 ex av arten. En rastande råka, upptäckt av Jens Johansen, var det som f.ö. väckte uppmärksamhet. En misstänkt örn i en trädtopp långt bort, blev nog en grenruska. Allt ’skräp’ är inte fåglar.

Nästa anhalt var Rydaslätten där vi ställde upp oss vid den ’vanliga’ ladan intill sportflygfältet. På vägen dit hade några kunnat notera strömstare vid en bro som passerades och en överflygande duvhök. Turligt nog för många, kunde duvhök räknas in även på denna plats då den satte fart på kajor och tamduvor vid en gård straxt intill. En havsörn satt på snön en bit bort och tycktes kalasa på någon form av kadaver tillsammans med kråkor. Och äntligen kunde även kungsörn observeras. Dan Henriksson hittade en som satt i toppen av ett större träd på Brandåsen en bit bort. Även om det var lite avstånd till örnen, kunde den ses bra i tubarna och flera deltagare kunde notera ett fint livskryss.

Vi fortsatte till nästa delmål, som var Gästreladan på Fjärdhundraslätten. Två fjällvråkar var utbytet här. Turen fortsatte sedan återigen mot Rydaslätten och vi gjorde här ett kortare stopp vi Gumsbacken på motsatta sidan mot var vi tidigare parkerat. Sista stoppet under den ’officiella’ delen av exkursionen blev en kort rast vi Högby där en varfågel, en havsörn och en större flock gråsiskor var utbytet.

Som tillägg till örnskådningen drog en mindre del av deltagarna till Uppsala med hopp om, att i första hand, få se den stationära hökugglan vid Kungshörnet. Och det var inga problem. Ugglan satt fint i toppen av en lyktstolpe, så det vara bara att njuta. Nu satsade vi också på att försöka få syn på de forsärlor, som varit på plats vid reningsverket straxt intill. Även om det nu börjat skymma rejält lyckades i stort sett alla observera en forsärla.

Det mest anmärkningsvärda på denna plats var dock en märklig obs av ett däggdjur i Fyrisån nära Kungsängsbron. I en vak, bildad av ett utlopp, fanns en, tillsynes helt orädd bäver. Den simmade först omkring i vaken och tog sig sedan efter mycken möda upp på isen där den satt och knaprade på bark från pil-grenar. Detta skedde på ca 15 meters avstånd från en grupp människor och ca fem meter från en kille som fiskat i vaken. Det diskuterades om bävern var helt frisk eftersom den var så orädd. Hursomhelst så var det en minnesvärd avslutning av detta års örnexkursion, som gav fem rovfågelarter och 30 fågelarter totalt.

Text Stefan Paulin. Foto 1 Åsa Bäärnhielm. Övriga Mattias Ödevidh