WWF-plattformens invigning lördag den 4 maj 2019

Den fjärde maj var en händelserik dag vid Angarnssjöängen. I programmet fanns flera aktiviteter varav några utfördes i samarbete med Världsnaturfonden WWF  och Länsstyrelsen i Stockholm: Fågeltornskampen, Fågelskådningens dag och invigningen av WWF-plattformen. Dokumenterat med videofilm och foto.

FÅGELTORNSKAMPEN

En nordlig vind blåste bitande kallt både vid plattformen och i fågeltornet tidigt på morgonen. Men vädret var ändå bättre än det förväntade regnet och varför bekymra sig över frusna händer och fötter när det fanns fåglar att upptäcka och räkna. Gissningsvis var även det kalla majvädret och vårens tillfälliga uppstannande en bidragande orsak till att så många fåglar upprätthöll sig vid sjöängen denna kulna förmiddag. Foto: Mattias Ödevidh

Vid fem på morgonen började skådandet i gryningens tilltagande ljus. Det skulle bli intressant att se hur den nya plattformen stod sig i konkurrensen, inte minst i vänskaplig kamp gentemot det gamla fågeltornet i Angarn, men även mot de nästan 90 andra torn som deltog i Sverige. Redan tidigt på morgonen drog skådarna i tornet ifrån de som stod på plattformen i antalet observerade arter. Och när fågeltornskampen avslutades klockan ett på eftermiddagen så hade WWF-plattformen nått upp till 73 arter vilket renderade en 25 plats i riket. Det gamla tornet hade kommit upp i hela 85 arter vilket räckte till en 10 plats i riket. En snabbt genomförd analys visar att en stor andel av de elva fågelarter som fågeltornet fann utöver de som räknades in vid plattformen var småfåglar som trivs i skogen.

Antalet arter som observerats innebar dessutom ett dubbelrekord för Angarnssjöängen. Plattformen deltog i Fågeltornskampen för första gången, så det rekordet var givet på förhand, fast fågeltornets 85 arter blev ett nytt rekord för alla de år som Angarngruppen deltagit i evenemanget. I Sverige deltog totalt 90 torn och Södra Lundtornet på Öland noterade hela 106 arter vilket också var det högsta resultatet i Fågeltornskampen 2019 oavsett nation.

Tornet bemannades av: Roffe Andersson (lagledare), Kerstin Nordenadler, Per Gullberg, Tryggve Engdahl, Aron, Viggo och Jesper Norrby, samt under morgonens tidigaste timmar Björn Nordling. Med flera…

Plattformen bemannades av: Stefan Paulin (lagledare), Mattias Ödevidh samt under vissa timmar Mats Gothnier, Ulric Ilvéus, Magnus Edberg och Björn Nordling. Med flera…

/ Mattias Ödevidh

INVIGNINGEN AV WWF-PLATTFORMEN. Foto: Karin Hendahl om det inte står annat.

I vårens spirande grönska samlades ett 70-tal personer på Grävlingholmen. Sorlet från människor som pratade med varandra och barn som lekte blandades upp med en nordlig vind som tidvis var kylig. Likt öarna i Lundbydammen stod små klungor av folk utspridda på gräsmattan under himlens ljusblå valv. Stämningen var god redan innan aftonfalken kom flygande och började cirkla över åkrarna. Efter några exalterade utrop tystnade samtalen och allas blickar riktades mot falkhonans vackra flykt. Under några magiska minuter lät sig alla föras samman av rovfågelns cirklande jakt och ryttlande dans. Tillsammans betraktade vi genom kikarna hur falken skrev sin signatur i luften med vingarnas slag.

Men ingenting varar för evigt. Med stadig stämma påkallade Gunnar Hesse de församlades uppmärksamhet. De flesta barn och vuxna vände sig nu om mot plattformen för att delta i invigningsceremonin. Efter att alla hade hälsats varmt välkomna av föreningens ordförande så presenterades dagens första talare: Johan von Sydow, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm, att framföra sitt tal. Med en lånad handkikare om halsen tog han till orda och berättade om länsstyrelsens mångåriga arbete med att förbättra för fågellivet i sjöängen och minska övergödningen. Samt om hur viktig naturen är för att göra Stockholms län till en attraktiv plats att bo och vistas i. Anförandet som spelades in går att se här: Johans tal.

När applåderna tystnat så var det dags för dagens andre talare, Peter Westman, som är WWF:s – Världsnaturfondens biträdande generalsekreterare. Talet som påminde oss om hur viktigt det är att behålla sitt engagemang och värna naturen går att se och höra här:Peters tal. Foto: Björn Nordling. 

Så var det dags för själva höjdpunkten. Bandet till plattformen skulle klippas som en symbolisk handling för att fullborda invigningen. Peter Westman och Johan von Sydow ställde sig sida vid sida och med ett dubbelklipp var saken klar. Själva klippet finns turligt nog bandat: Klippet.

Därefter äskade Angarngruppens ordförande tystnad. Festligheterna var inte över ännu. Gunnar ville å föreningens vägar tacka för det bidrag som WWF bistått med och som gjort det möjligt att i samband med länsstyrelsens restaurering av sjöängen bygga plattformen. Fast även om hans ord var väl valda blev konkurrensen svår. Återigen kom aftonfalken flygande – nu cirklade fågeln bara ett par meter över de ansamlades huvuden – vilket fick Gunnar att sträcka upp handen mot himlen och spontant utbrista: ”Nu kommer aftonfalken här, ååhh…” Foto: Maria Frenne.

Och vad kunde ha förgyllt invigningen av WWF-plattformen mer än den rostgula falkens flykt? Inget, absolut inget. För naturens oförutsägbarhet låter oss fånga ögonblickets magi. Och den intensiva känslan av närvaro hjälpte åtminstone mig att minnas varför vi hade samlats – för att vi alla på vårt eget sätt värnar Angarnssjöängens fågelliv och dess biologiska mångfald. Här är Gunnars tal. /Text och videofilmer: Mattias Ödevidh.

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Sist men inte minst så genomfördes Fågelskådningens dag. Angarngruppen ställde upp med värdar i gula västar, Karin Hendahl och Gunnar Hesse, som lotsade och skådade tillsammans med alla som ville. Guidade turer gick att få till bland annat Midsommar- och Byksberget. Eftersom dagen var rik på både fåglar och andra händelser såsom korvgrillning och fika vid vindskydden så var det många som besökte sjöängen denna dag. Många passade på att vandra runt och njuta av det rika fågellivet.

 

INVIGNINGSMINGEL PÅ GRÄVLINGHOLMEN


Mer på WWF

Länsstyrelsen filmen på Youtube

Länsstyrelsen filmen på Facebook

Naturmorgon från Angarnssjöängen den 4 maj 2019.


Gunnar Hesses tacktal vid invigningen av WWF-plattformen vid Angarnssjöängen den 4 maj 2019

Kära representanter för Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen och Vallentuna kommun; kära angarngruppsmedlemmar, kära naturvänner; mina damer och herrar!

WWF – Välkomna Värderade Fågelintresserade!

Hjärtligt tack från Angarngruppen till Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen och andra som bidragit till tillblivelsen av WWF-plattformen här på Grävlingholmen!

WWF – Vallentunas Värdefullaste Fågelsjö har blivit ett strå vassare

WWF – WWF-plattformen: Vilken Versatil Fågelskådarplats

WWF – Vinter, Vår, Försommar och så vidare skådar vi nu bättre härifrån

WWF – Varfågel, Vattenrall, Falkar och så vidare skådar vi nu bättre härifrån

WWF – Vi Värdesätter Finansieringen

WWF – Vi Välkomnar Fågelskådarplattformen

WWF – Vilken Veritabel Förstärkning

Tack igen WWF och Länsstyrelsen!

Gunnar Hesse