Bioblitz lördag den 25 maj 2019

 – kartläggning av den biologiska mångfalden

I höstas blev ju Angarngruppen utsedd till Årets miljöhjälte i biologisk mångfald av Världsnaturfonden. Detta förpliktigar naturligtvis och med ett förnyat och nu femårigt tillstånd av Länsstyrelsen att genomföra bioblitz i Skesta hage inom naturreservatet, ägde årets biologiska inventering rum lördagen den 25 maj. Detta datum ”råkar” också passande nog vara den biologiska mångfaldens dag. Bioblitzen har sitt ursprung i USA, där det första organiserade evenemanget genomfördes 1996. Till Sverige kom nyheten först 2012 och Angarngruppen hakade på förra året. Så många levande organismer som möjligt skall hittas och registreras inom loppet av 24 timmar.

Klockan sju var de tre första upptäckarna på plats i hagen med Ulric Ilvéus, bioblitzprojektledare, i spetsen. Basstationen upprättades, facklitteratur togs fram, kikare och så småningom håvar och andra fångstmedel för insekter och andra småkryp gjordes redo för användning. Fokus framför allt dock på fåglar vid denna hyfsat tidiga timme på dygnet. Succesivt tillstötte experter på kärlväxter, lavar, fjärilar, skalbaggar, spindlar och så vidare.

Första etappen pågick fram till fyrasnåret och efter några timmars paus återupptogs aktiviteterna vid tiotiden på kvällen med fladdermöss och nattaktiva fåglar som främsta målarter. Totalt bidrog ett 30-tal personer med artletande och kunskap. Hjärtligt tack till alla!

Området för artkartläggningen var som sagt Skesta hage, men även maden nedanför hagen var inkluderad, framförallt för att vi skulle kunna studera och dokumentera det rikliga insektslivet där.

Totalt registrerades 388 olika arter, vilket är något färre än 2018 års 407, men då var vi å andra sidan senare med bioblitzen (14 juni) och dessutom senvåren och försommaren väsentligt varmare. Framför allt kärlväxter var i många fall mycket knepigare att artbestämma i år, då flera inte var fullt utvecklade.

Störst variation hade vi inom grupperna lavar (en som doktorerat på lavar krossade fjolårets resultat) och ryggradslösa djur (ytterligare en skalbaggsexpert satte sina positiva spår under 2018).

Sammantaget har vi funnit och registrerat ungefär 600 olika arter i Skesta hage under de två årens bioblitzar. Självfallet har vi missat en hel del, inte minst insekter och andra ryggradslösa djur. Många av de nattaktiva insekterna kommer vi dock att stöta på under nattlyset i juli; förra året noterade vi 115 olika arter.

Här kan du se vad de tittar på.

Roffe Anderssons bilder i bildspel Bioblitz 2019

 

 

 

Antalet taxa per grupp (2018 års inom parentes)

Kärlväxter  134 (144)     Mossor  5 (3)     Lavar  62 (15)     Svampar  11 (2)

Ryggradslösa djur    98 (163)    Fåglar  72 (77)

Grod- och kräldjur  1 (1)    Fladdermöss  3 (2)    Andra däggdjur  2 (0)

Tack igen för denna gång och välkomna till julinattlyset!

/Gunnar Hesse