Växter, fjärilar och andra insekter söndag den 7 juli 2019

– klassisk sommardag

I juli 2010 hade Angarngruppen urpremiär för en med tiden årligen återkommande växt- och fjärilsexkursion och årets upplaga, som ägde rum söndagen den 7 juli blev därmed ett tiogångersjubileum. Dagfjärilar är ju extremt väderberoende för sin aktivitet, vilket årets och fjolårets evenemang illustrerade på ett väldigt tydligt sätt.

Sommaren 2018 var den varmaste och torraste på flera mannaminnen, medan årets mest påminner om den klassiska svenska sommaren, som vi lite äldre minns den. Soligt och varmt (upp mot 30 grader) var fjolårets utflyktsväder; årets fjärilsdag kontrade med mulen himmel, 15 grader och måttlig nordlig vind. Resultaten blev, som sagt, därefter: 28 dagfjärilsarter och tre bastardssvärmardito 2018 samt 14 respektive en detta år. Växterna är ju dessbättre inte fullt så lynniga!

Trots vädrets ofullkomlighet, så anslöt i alla fall 24 personer på Skesta hages parkeringsplats, vilket faktiskt var en mer än förra året. Sedvanlig genomgång av upplägg och förväntningar av undertecknad och Karin Hendahl, som axlat Hans-Georgs mantel som växthandledare; Hans-Georg dök dock upp och bidrog på vanligt utmärkt sätt med sina naturkunskaper.

Så småningom nådde vi vår exkursionsbas vid grillplatsen; en långsam promenad, då det fanns mycket att studera på vägen. Många gräs- och halvgräsarter, en vacker fjärilslarv (gräsulv, visade det sig), de första dagfjärilarna och en hel del annat sänkte medelhastigheten.

Som vanligt var den svartfläckiga blåvingen dagens absoluta målart, men tji fick vi dessvärre. Överhuvudtaget lyste blåvingarna med sin frånvaro, endast puktörneblåvinge lyckades vi hitta i själva hagen och därefter upp mot jaktstugan endast två arter till, nämligen midsommarblåvinge och den violetta blåvingen. Gräsfjärilar var det dock hyfsat gott om, särskilt med tanke på det molniga vädret. Luktgräsfjäril såg vi flera och så slåttergräsfjärilen, som verkar bli allmännare igen. Det bör dock påpekas, att undertecknad såg ett fint exemplar av den svartfläckige under en rekognoseringstur i hagen ett par dagar tidigare, så den finns dessbättre kvar!

Framåt kvart-i-ett-tiden beslutade vi att avsluta hagdelen av utflykten och några av oss fortsatte sedan mot Lappdal och vidare upp mot jaktstugan. Här fyllde vi på listan med bland annat ett par smygararter, de sagda blåvingarna och slutligen ett par vitgräsfjärilar. Ett tiotal skalbaggsarter hann vi också med, exempelvis humlebagge, ullbagge, fyrbandad blombock och ett par olika guldbaggar.

Några av de kärlväxter, som studerades och noterades: ängsfryle, blekstarr, grusstarr, hirsstarr, harstarr, knägräs, rödven, kruståtel, tuvtåtel, kamäxing, darrgräs, brunrör, stagg, backtimjan, harklöver, nattviol, jungfru Marie nycklar, ältranunkel, ormrot, majveronika, gulmåra, vitmåra, småsnärjmåra, ängsvädd, svartkämpar, kattfot, knytling, strandklo, humlelusern och grässtjärnblomma.

Följande dagfjärilar och bastardsvärmare kom med på dagens artlista: mindre tåtelsmygare, ängssmygare, puktörneblåvinge, violett blåvinge, midsommarblåvinge, vitfläckig guldvinge, älggräspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, skogsnätfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril, vitgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril och sexfläckig bastardsvärmare.

Glädjande många, som kom och deltog (varav flera ”nya”), intensiva naturstudier och faktiskt en dagfjärilsart mer än 2010, bidrog till en lyckad jubileumsdag. Välkomna åter 2020 och till tioårsjubileet!

Gunnar Hesse

Karin Hendahls bilder

(Klicka sen på första filen som öppnas. Vidare på pil uppe till höger.)

 

 

 

 

Roland Olssons bilder

(Klicka sen på första bilden som blir större. Vidare på pil nere till höger.)