StOF-exkursion lördag 28 mars 2020

 – en annorlunda angarnrunda

Covid-19 till trots, så anordnade vi återigen den sedvanliga angarnexkursionen i samarbete med StOF (Stockholms Ornitologsika Förening) kring månadsskiftet mars/april. Men klart annorlunda blev den. Förmaningar grundade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på sunt förnuft ”spikades upp” på vår portal i god tid innan: samåk inte om ej samma familj, uppdelning i mindre grupper, minst två meters avstånd under utflykten, ingen avgift (sedelhantering är nu inte att rekommendera), inga utdelade artlistor, inget lånande av varandras kikare och så vidare.

Hur många skulle komma? Skulle någon våga sig ut? De senaste åren har deltagarantalet legat mellan trettio och dryga fyrtio. I år? En efter en anslöt vid Örsta denna mycket fina vårmorgon; solen sken, måttlig vind och i alla fall ett par plusgrader vid halvåttatiden. Så småningom blev vi faktiskt ett trettiotal från erfarna ”skådarrävar” till färska nybörjare; en bra blandning med andra ord. Behovet att komma ut i den friska natur är nu definitivt större än normalt!

Stefan Paulin, exkursionsveteran, tog till orda, hälsade alla välkomna och drog igenom specialreglerna en gång till. Uppdelning i två grupper vidtog med nämnde Stefan och Ulric Ilvéus som ledare för den ena och Tryggve Engdahl och undertecknad som ansvariga för den andra.

Redan innan avmarsch upptäckte Ulric en ensam spetsbergsgås rastande på ett fält i närheten. Vilken magnifik start på promenaden! Glädje!!

Så, blev vi då klara och redan från början särade vi självfallet på de två grupperna. Stefan tog sin via Örsta-skogen, Tältholmen och fågeltornet till Midsommarberget. Vi andra marscherade direkt mot Tältholmen snuddandes hällristningsbacken. Den givna målarten runt Tältholmen var naturligtvis trädlärkan och länge behövde vi inte vänta, innan dess fina vårliga sång hördes och fågeln också prydligt visade upp sig rakt ovanför oss. Dubbeltrast, bofink och grönfink stämde värdigt in i körsången och vi kunde konstatera att våren är här trots coronaviruseländet!

Midsommarberget blev nästa lite längre stoppställe med de två grupperna fortfarande separerade i både tid och rum. Här kunde vi bland annat räkna in sångsvan, knölsvan, grågås, kanadagås, bläsgås (nästan 30), bläsand och ett par enkelbeckasiner (åtminstone av dem med tub och bra ögon). Tranor dök upp, skogs- och ringduvor styrde mot nordväst, sävsparv fanns där i vassen någonstans. Det ÄR vår och saker händer nästan hela tiden!

När vår grupp övergivit Midsommarberget och nästan nått fram till Byksberget ringde min telefon och Stefan meddelade, att hans grupp nu på bergets allra högsta topp hade minsann hittat en smådopping ute i det så kallade ”gattet”. Snabbt upp på Byksbergs-dungens högsta punkt, men förgäves! Ingen liten dopping för vår del!

Kafferast är inte så himla dåligt det heller! Stefan och jag hade enats om att samla samtliga deltagare för en sådan på södra sidan av nämnda dunge. Gott om plats för att behålla tvåmetersregeln (minst!), gott om stenar och stubbar att sitta på och dessutom solsken och bättre lä mot den tilltagande vinden. Inte minst upptäckte någon snart: väldigt bra närobservation på spetsbergaren (nu på örstaåkern på andra sidan staketet!)! Smörgås och gås på samma gång!

Vidare mot Lundbydiket och Grävlingholmen med Lundbydammen! Sånglärkorna sjöng, varfågeln jagade förmiddagsmålet och så ringde Ulric och kungjorde ”mindre sångsvan vid Lilla grundet”. Dessbättre hade vi inte nått så väldigt långt bortom Lundbydiket, så alla lyckades spana in den och det även med handkikare. Livskryss för några! Glädje igen!!

Grävlingholmen hade inte så mycket att bjuda på, så vi fortsatte snart vidare västerut mot Broholmen och Klosterbacken. Ängspiplärka och tamduva(!) lades till listan.

Klosterbacken bjöd på sorgmantel (attans, jag missade!!), citronfjäril, nässelfjäril, havsörn, duvhök, kaffepåtår (utspridd!), stjärtmes (för några), bergklättring och en sjungande gärdsmyg. Blandad kompott med andra ord, men så skall det vara en riktigt bra dag.

Här vände vi sedan (ja, flera hade redan gjort det tidigare) och tog samma väg tillbaka (inte mycket att välja på för övrigt!). Vid Broholmen fick vi en kortare ”föreläsning” om lavar av Ulric med allélaven som främsta objekt. Livskryss för mig trots att jag passerat värdträdet (en asp) hundratals gånger under alla promenader runt sjöängen. Det man inte vet …

Skönt att något är stabilt och stationärt i denna omtumlande tid!

Ett sista besök på Midsommarberget innan vi gav upp. Kunde vi hitta smådoppingen? Nej blev svaret trots ett antal duktiga skådare, som vi träffade på berget. Den hade de inte sett på ett bra tag. I stället bjöd de på årets första (för flera av oss) sädesärla. Tack för den; nu får vi vara mer än nöjda!

61 fågelarter och tre dagfjärilsarter (samt några lavar!) blev slutresultatet denna annorlunda dag runt Angarn. Tack alla för gott samarbete och nog inga regelöverträdelser! Fullständig fågellista nedan.

Gunnar Hesse text och foto

Artlista. Finns också inlagt på Artportalen 2020-03-28

Kanadagås Duvhök Större hackspett Stare
Grågås Havsörn Gröngöling Koltrast
Spetsbergsgås Fjällvråk Varfågel Björktrast
Bläsgås Ormvråk Skata Dubbeltrast
Knölsvan Sothöna Kaja Rödhake
Mindre sångsvan Trana Kråka Gråsparv
Sångsvan Tofsvipa Korp Sädesärla
Snatterand Enkelbeckasin Blåmes Ängspiplärka
Bläsand Skrattmås Talgoxe Bofink
Gräsand Fiskmås Trädlärka Domherre
Kricka Havstrut Sånglärka Grönfink
Vigg Gråtrut Stjärtmes Steglits
Knipa Tamduva Kungsfågel Grönsiska
Storskrake Skogsduva Gärdsmyg Gulsparv
Smådopping Ringduva Nötväcka Sävsparv
Sparvhök
61 arter