Vårfåglar Inpå Knuten

 Syfte och mål.

Vårfåglar Inpå Knuten erbjuder ett alternativ till den traditionella Fågeltornskampen som ordnats varje vår. Syftet med Vårfåglar Inpå Knuten är att tillbringa en trevlig och trygg dag i fågelskådandets tecken samt att hitta fåglarna i närmiljön. Samtidigt räknas hur många fågelarter som observeras och artbestäms från det egna lägenhetsfönstret, farstubron eller bryggan nere vid den närliggande sjön.

 

 • Tidpunkt för evenemanget
  Vårfåglar Inpå Knuten äger rum lördagen den 9 maj mellan kl. 05.00–13.00 Man behöver inte utnyttja hela tiden för fågelobservationer.
 • Deltagare och anmälan
  Man kan delta i Vårfåglar Inpå Knuten ensam eller tillsammans med andra i ett mindre sällskap. Evenemanget är gratis och ingen förhandsanmälan behövs.
 • Observationsområdet
  Observationerna sker på en avgränsad yta. Ytan kan vara exempelvis vara en terrass, balkong eller en annan utvald punkt med en diameter på ca. 15 meter. Finns det ett fågeltorn nära inpå, eller en annan fin utsiktsplats i naturen, så är det tillåtet att räkna därifrån.
 • Räknandet av antalet fågelarter
  Det är ANTAL ARTER och inte antal fåglar som räknas. Endast vilda fåglar räknas och prickas av i formuläret. Fåglar i fångenskap, tamfåglar eller inhägnade fåglar godkänns inte. Bandspelare, visselpipor eller övriga tekniska lockmedel får inte användas. Det räcker med att en av deltagarna känner igen fågelarten visuellt eller genom hörsel.
 • Anmälan av resultat
  Resultaten uppges på anvisat formulär. Det går bra att använda både dator och telefon. Länk till rapporteringen släpps på vår Facebook och hemsida på kvällen den 8 maj. Rapport ska ha skickats in senast kl. 16.00 lördagen 9 maj. Det går att börja om och skicka in rapporten igen om det tillkommer arter eller man gjort något fel.
 • Publicering av resultaten
  Resultaten från Vårfåglar Inpå knuten publiceras på BirdLife Sveriges hemsida och Facebook samma kväll som evenemanget, senast kl. 18.00
  Om man deltagit i rapporteringen så ser man resultatet direkt efter man skickat in. Sidan kan man sedan uppdatera (ladda om) för att följa resultatet under dagen.