Månadsrunda den 6 maj 2020

Majrundan – vårens höjdpunkt. En av Angarngruppens mest välbesökta arrangemang. Hur många deltagare kommer nu i coronatider? Speciellt med tanke på Folkhälsomyndighetens rekommendation max 50 deltagare. Vår pik i deltagande var 2017 med 47 deltagare (80 arter noterades). 

Dagens värd Per Gullberg hade noga planerat majrundan med uppdelning i mindre grupper, tillfrågat extra värdar samt diskuterat vägval. Till samlingen 07.30 vid Örsta f.d. Naturum kom en jämn ström skådare från Örsta P och också ett antal från sjöängen. Det är premiärdeltagande för flera och förväntningarna är höga. 

En spelflygande rödbena mot den djupblå majhimlen var introduktion till Pers välkomstanförande som inkluderade de välkända reglerna om respektavstånd, inte låna någon annans utrustning mm. Dagens upplägg var två grupper där grupp Midsommarberget, ledare Stefan Paulin, går direkt till Midsommarberget och skådar vidare mot Klosterbacken för första rast. Grupp Tältholmen, med Per som ledare, går via Tältholmen till   Midsommarberget och vidare till Grävlingholmen för första rast. Gemensam artgenomgång i Skesta hage. 

 

Grupp Midsommarberget var snabbt iväg med tubkikare och tung fotoutrustning. Grupp Tältholmen väntade tills vägen var fri och gick sedan mot Tältholmen. När båda grupperna var iväg så var vi totalt 43 deltagare. 

Direkt efter grinden till Midsommarberget märktes tydliga spår av de nyinflyttade kvigorna. 

Grupp Midsommarberget sökte och fann dvärgbeckasin , årta, fisktärnor som försvarade en tänkbar häckningsplats, brun kärrhök som födosökte över vassen, sked-, snatter-, bläs- och gräsänder, krickor, en stor flock vigg, grågäss, kanadagäss och svarthakedopping på vattnet. Tofsvipor, grönbenor och rödbenor samsades på dybankarna. Sångsvansparet lämnar sjöängen. En göktyta ropade nära och intensivt, men vi lyckades inte se den. En trädlärka hördes svagt, eller det kanske var något annat läte?! Kvigorna ville hälsa på skådarna men de drog vidare ner mot Byksberget.

Grupp Tältholmen hörde och såg rödhake, bofink, svartvit flugsnappare, gulsparv, grönfink, steglits, större hackspettnötväcka men ingen trädlärka. Har den slutat sjunga för säsongen? Hästhagen har tidigare varit en säker plats att skåda trast på men inte denna majrunda. Vid Midsommarberget noterades samma arter som föregående grupp trots att antalet tubkikare var färre men ivriga handkikarskådare desto fler.  


GulärlaBuskskvättaVitkindade gäss ⇓⇓

Mellan Midsommarberget och Byksberget visade gulärlan upp sig i bästa pose. Sädesärlan gjorde sällskap. Från Byksbergsdungen hördes ärtsångaren sjunga och stenskvätteparet poserade på rampens staket.  En fiskgjuse flög in och kollade fiskbeståndet. 

Ett par mindre strandpipare födosökte vid Lundbydiket och ute på maden var en stor flock brushanar som lekte kurragömma i den växande tuvtåteln. Grågässens ungar är fortfarande duniga men de växer snabbt. Krickor, skedänder och även årtor far runt på vattnet och i luften. Den stora flocken vitkindade gäss är vaksam och lyfter snabbt vid minsta oro.  


Skedand ⇑ Årta

I vassen utanför Grävlingholmen sjunger vassångaren. Grupp Tältholmen rastar och lyssnar.  Några deltagare lyckas höra den, dock inte alla. 

Grupp Midsommarberget rastar vid Klosterbacken och går därefter rundslingan. (Bakom Klosterbacken.) Givande tättingrunda med grönsångare, trädgårdssångare (tidigt), svarthätta, stjärtmes, kungsfågel och gärdsmyg. Trädpiplärka och nötskrika kompletterade listan.  

Ladusvala och hussvala noteras. Fyra av vardera art så det lovar ju gott för sommaren. ”En svala gör ingen sommar”. 

Tofsvipor på Kustaåkern och gulärlor vid Kustamaden noteras på väg mot Stora och Lilla Ekhammaren. Fasan hörs ropa. Svarthätta sjunger i slånbuskarna vid Lilla Ekhammaren. Andra fika och artgenomgång i Skesta hage avbryts av ett utrop om ”dstjärt!”. De flesta deltagarna får njuta av att skåda rödstjärtens häckningsbestyr i närliggande holk. Rödstjärt ⇐⇓

De två gruppernas resultat fram till Skesta hage blir tillsammans  80 arter (Grupp Midsommarberget noterade 67 och grupp Tältholmen 55). Klosterbacksrundan gav denna majrunda ovanligt bra utdelning.  

Gullviva ⇑                                            Kattfot (honplanta) Skesta hage

Angarngruppen värnar biologiskt mångfald även om månadsrundorna har fokus på fågelskådning. Följande annat intressant har ropats ut 

  • Skalbagge: grön sandjägare (tillhör familjen jordlöpare). Hittades och plåtades utanför Skesta hage.  
  • Dagfjärilar: aurorafjäril, citronfjäril och påfågelöga 
  • Kattfot, knopp och blom i Skesta Hage 
  • Adam och Eva blomknopp på Klosterbacken 

Rundan avslutades officiellt med artgenomgången i Skesta Hage. Men skådningen fortsatte på väg till parkeringen. Överflygande storspov,  skäggdopping, ängspiplärka och lärkfalk  gav sammanlagt resultat 84 fågelarter. 

 

 

En givande majrunda, den 175:e i obruten följd sedan starten. Tack alla. 

Karin Hendahl text o foto, Peppe Nordensköld foto. Lars Johansson foto utan signatur. Gunnar Hesse foto grön sandjägare.

 

                         

Diskussion om silhuett av tornfalk eller lärkfalk. Båda är lärkfalk.