INSAMLING AV LEDDJUR 2020-2023

INSAMLING AV LEDDJUR 2020-2023

Under vår och sommar 2020–2023 kommer insamling av insekter och spindlar ske inom en begränsad del av Angarnssjöängens naturreservat. Insamlingen görs med insektssug, samt med passiv insamling med malaise- och fallfällor. Området ligger i fågelskyddsområdet mellan Byksberget och Lundbydiket. Dispensen har godkänts av länsstyrelsen och sanktionerats av Angarngruppen.     Malaisefälla

Arbetet kommer bestå i ett längre besök om ca en timme då insamling med insektssug kommer göras, samt att sätta ut insektsfällor och ett kortare besök 72 timmar senare för att hämta in fällorna igen. Insamlingarna kommer att utföras två gånger per år, en gång under början av maj samt en gång i slutet av augusti under de fyra år som projektet löper.

Undersökningen är en del av ett större forskningsprojekt som avser att undersöka naturliga och anlagda våtmarker, inriktat på hur leddjurens mångfald påverkas av brukande av våtmarker. Således kommer insamlingen att bidra med allmänkunskap för hur våtmarker bäst ska nyttjas för att mångfalden däri ska maximeras, samt hur mycket nytta en våtmark kan ha för den totala biodiversiteten i landskapet

(Utdrag från länsstyrelsen beslut.)