Nattlys lördag den 11 juli 2020

Förberedelser

– nattlys med stjärnglans!

I dessa vädermässigt oroliga tider var det lördagen den 11 juli dags för det tredje nattlyset vid Skesta hage. Förmiddagens fjärils- och växtexkursion hade flyttats fram en vecka och viss oro fanns att vi även var tvungna att ställa in, eller flytta, nattlyset. SMHI:s vädersida kontrollerades vid ett antal tillfällen under dagen och den visade tidvis på regn och tidvis på uppehåll. Till slut beslutade den sig för att det skulle bli uppehåll och i stort sett vindstilla, vilket också blev utfallet. Till skillnad från förra året var det inte heller så kallt (ca 10° C), men däremot väldigt fuktigt.

Fjärilsåret 2020 har rapporterats vara ett mindre bra år, både vad gäller dagfjärilar och nattfjärilar, så chansen att få se lika många arter som 2018 var låg. Men kanske kunde vi tangera 2019 med sina 70 arter?

Efter rekognosering monterades totalt sex olika stationer upp mitt i Skesta hage nära grillplatsen och vid exkursionens start (22:00) vad det totalt 13 deltagare som samlats för en kortare genomgång av Niclas, Gunnar och undertecknad. Extra kul att det var två nya deltagare som hade uppmärksammat nattlyset på hemsidan.

Från 23:00 började det bli lite aktivitet runt stationerna. Det var tre stationer med klassiska ljusstarka kvicksilverlampor och tre stationer med moderna, mindre ljusstarka LED-lampor, vilket ger olika grad av aktivitet. Även platsen som stationen står på kan vara avgörande för vad som visar sig i form av nattaktiva varelser.

Den första mätaren som visade sig, och som artbestämdes, var en lädermätare. Sedan ramlade det på med mätare, mott, vecklare, flyn, spinnare o.s.v.

Vissa arter är mer lättbestämda och kan artbestämmas på plats, medan andra kan behöva fotas och kontrolleras mot litteratur i efterhand. Ibland de mer lättbestämda finns den imponerade och stora poppelsvärmaren som vi såg två exemplar av. Tallspinnaren är också en stor art och som vållade en mindre diskussion om arttillhörighet tills Niclas kom och talade om vilken art det var.

Andra arter som visade sig fint var ett antal blygrå lavspinnare och punkthedspinnare. Det vackra purpurljusmottet fick nog alla se, till skillnad från den spektakulärt vackra bruna björnspinnaren som enbart Bertil lyckades se och fota.

Niclas uppmärksammade ett udda bandfly på en av stationerna och som till slut bestämdes, samt bekräftades av experter via Facebook, till storfläckigt bandfly. Enligt Niclas en art som enbart sett 4-5 gånger tidigare i Uppland. Vi kunde också bekräfta att den rödlistade (NT) arten linjesprötat timjanfjädermott finns kvar i hagen då vi hittade totalt 7 exemplar under natten.

Som vanligt lockade ljuset till sig även andra insekter som t.ex. en pingborre, bålgeting och aftondyngbagge. Innan start hittade Jens också en hane av ett ängscitronbi i en blåklocka.

Via en ultraljudsdetektor kunde vi också arta större brunfladdermus och nordfladdermus, där den sistnämnda även är rödlistad i kategorin NT. Fåglarna står ju inte i fokus under nattlyset, men minst tre småfläckiga sumphönor spelade hela natten.

Det fina vädret på natten med få moln gav oss också möjlighet att få se en fantastiskt fin och klar halvmåne och tillsammans med månen även planeten mars. Även Saturnus och Jupiter (med sina månar) visade sig fint. Men bäst av allt var nog att det gick att se kometen C/2020 F3 (NEOWISE) långt borta i nordväst. Tack till Julia och Jens som tog sig tid att leta upp den.

Vid 02:00 var det väldigt låg aktivitet på de olika stationerna och vi sju deltagare som var kvar beslöt att stänga av ljuset och plocka ihop.

Totalt fick vi se 61 olika taxa i form av två fladdermusarter, ett bi, en geting, två skalbaggsarter, en vårtbitare och 53 olika ”nattfjärilar”. Av de tre år vi nu genomfört nattlys var detta det år med minst antal arter då vi 2018 hade 115 arter och 2019 totalt 70 arter. Vad händer 2021?

Ulric Ilvéus text o foto. Gunnar Hesse foto. Jens Johansen foto.

Här följer ett urval arter.

aftondyngbagge                                          lädermätare

 

gråbrun fältmätare                                        mindre fläckmätare

molnbrämat senapsmott                               pingborre

punkthedspinnare                                        tallspinnare