SittoGlo lördag den 19 september 2020

Höstens ’Lilla sitt-o-glo’ 

 Sitt-o-glo är en skådaraktivitet, som innebär att man gör sina observationer från en enda punkt. Det finns regler hur stort område man får röra sig inom, för att få en observation med i aktivitetens protokoll. Måttet vi använder är en cirkel med radie på 10 m.

Under många år har Angarngruppen anordnat en ’stor’ Sitt-o-glo på Midsommarberget under första delen av maj. Den genomförs från midnatt och omfattar minst 13 timmar. Under några år har en mindre variant arrangerats även under hösten och den äger rum mellan kl 06:00 och 12:00. Från början var det tänkt att platsen skulle vara Byksberget, men när den första sessionen skulle genomföras var vädret mycket ogynnsamt för skådning där. Det blev Byksbergsdungens östra del istället och det är där vi därefter har hållit till.

Vädret i år var i stort sett mycket bra. Lugnt men riktigt kyligt på morgonen och det låg dimma över själva sjöängen vid starten. Dimman försvann efter någon timma. Fö var det helklart. Temperaturen steg från +3 på morgonen till +15 frampå dagen. Vinden tilltog frampå förmiddagen till måttlig från nord, men avtog något senare.

Aktiviteten besöktes av totalt ca 15 personer och 58 arter noterades i protokollet. Det är nio fler än i förra årets protokoll och bland arterna kan nämnas rödspov, kungsfågel och svarthätta. De senare kunde ’tubas’ in i kanten av Midsommarberget varifrån också mindre hackspett kunde höras.

/Stefan Paulin

HELA ARTLISTAN I OBSERVATIONSORDNING.

 

Art Tid
1 Grågås 06:00
2 Gräsand 06:00
3 Trana 06:04
4 Kråka 06:08
5 Bofink 06:08
6 Gråhäger 06:14
7 Kaja 06:14
8 Blå kärrhök 06:30
9 Bergfink 06:34
10 Ringduva 06:35
11 Kanadagås 06:38
12 Nötväcka 06:40
13 Grönsiska 06:43
14 Steglits 06:43
15 Storskarv 06:49
16 Skogsduva 06:59
17 Blåmes 07:02
18 Björktrast 07:04
19 Hämpling 07:10
20 Tofsvipa 07:10
21 Enkelbeckasin 07:14
22 Talgoxe 07:15
23 Skata 07:15
24 Knölsvan 07:20
25 Kricka 07:21
26 Sävsparv 07:24
27 Kärrsnäppa 07:32
28 Brushane 07:32
29 Stare 07:36
30 Sädesärla 07:46
31 Större hackspett 07:46
32 Sånglärka 07:48
33 Gulsparv 07:51
34 Nötskrika 07:55
35 Snatterand 08:08
36 Sångsvan 08:07
37 Ladusvala 08:25
38 Rödspov 08:29
39 Grönfink 08:34
40 Dubbeltrast 08:40
41 Sparvhök 08:52
42 Tornfalk 08:52
43 Knipa 08:52
44 Svartsnäppa 08:58
45 Tamduva 09:51
46 Korp 09:57
47 Sädgås 10:04
48 Taltrast 10:05
49 Fjällvråk 10:14
50 Ormvråk 10:25
51 Brun kärrhök 10:30
52 Mindre hackspett 11:15
53 Ängspiplärka 11:15
54 Svartmes 11:20
55 Kungsfågel 11:25
56 Svarthätta 11:25
57 Havsörn 11:35
58 Duvhök 11:55