Månadsrundan nr 180 den 7 oktober 2020

Oktoberrundan – Åh det var …

… halvklart väder, chans till sol men regn på eftermiddagen, svag sydlig vind var dagens väderprognos för oktoberrundan. Lovande för en halvdags utevistelse i Angarnssjöängen. Sedan septemberrundan har sjöängen haft besök av sandlöpare, ägretthäger, videsparv, lappsparv, rödstrupig piplärka och skärpiplärka. Överflygande ormörn, röd glada, stäpphök och några sträck av prutgås. Med den artlistan inledde dagens värd, Stefan Paulin, oktoberrundan. Det är många rara observationer. Nu har vi gäss på åkrarna och ganska mycket vatten i sjön. Dagens upplägg, Midsommarberget sedan högervarv med första rast på Grävlingholmen och andra rast med artgenomgång i Skesta hage.

De flesta av de 25 deltagarna har varit med tidigare men för två är det premiär. De hade läst om våra månadsrundor via StOF (Stockholms Ornitologiska Förening).

Observationer från start, 8 rådjur och stora gåsflockar på Åstaåkern, gråsparvar på Örsta, steglits på foderåkern och trumpetande domherre. Från Midsommarberget sökte vi ut över sjöängen med hjälp av hand- och tubkikare. Bläsänder, krickor och två kärrsnäppor. På Kustasidan satt två fjällvråkar på varsin stolpe och en fjällvråk var i luften, en blå kärrhökshona födosökte. Och så plötsligt kom ett högt utrop… vildsvin! ”Vildsvin vid krickhålet!!” Det var tre vuxna och nio ungdjur som gick respektive simmade över vattnet vid ”krickhålet” – Åh, det var en mäktig syn!

Nästa stopp var vid sluttningen på Byksbergsdungen. En fjällvråk jagas av kråkor, i luften en stor flock med tofsvipor och björktrastar. På väg mot Lundbydiket hördes ängspiplärka, sädesärla och sånglärkor. Bort mot Södra maden ryttlande en varfågel. Den betande gåsflocken på Åstaåkern var blandad; grågäss men också bläsgäss och sädgäss. Många bedömdes vara tundrasädgäss.

En adult havsörn kom på låg höjd över sjöängen. Gäss och änder flög upp och vi fick på nära håll beskåda örnens sökande efter presumtivt byte.

Solen värmde och naturens höstfärger lyste vid första rasten på Grävlingholmen. Vidare mot Broholmen och Klosterbacken. Gulsparv, större hackspett och korp noterades av gruppen. De granbarkborrangripna granarna stod som trädskelett. Den barrbeklädda stigen hade sugit åt sig regnet och var blöt och hal.

Sträckan från Lingsbergsdiket till Skesta hage var transport förutom ett stopp vid Kustaenen. Återigen var det gåsskådning, denna gång när de vilade på vattnet med huvudet under ena vingen. Vi artade två bläsgäss och resten grågäss. Ett tiotal nötskrikor samlade vinterföda och korsade sjöängen flera gånger. Sälgarna söder om Stora Ekhammaren var tillhåll för sävsparv. En spillkråka ropade och flög sedan bort från Skesta hage.

Andra rasten med artgenomgång vid Skesta hage. Hämpling och taltrast ropades ut, men det visade sig vara bergfink och rödvingetrast. Vid artgenomgången poängterades betydelsen av att ropa ut objekt även om artbestämningen är osäker.  Det var tre-fyra arter som någon sett men inte ropat ut och då räknas de inte med i rundans gemensamma resultat. Totalt hade  Stefan noterat 53 fågelarter och 12 vildsvin som han sedan rapporterar i form av Fältdagbok i Artportalen. Inga utrop hade gjorts om observationer avseende insekter eller flora.

En reflektion under oktoberrundan var hur årstiderna möttes. En blå kärrhökshona hade födosökt över sjöängen. Fjällvråk och varfågel har anlänt för vintervistelse samtidigt som de fåglar som flyttar längre söderut rastar. Våra landskapsvårdande nötkreatur var fortfarande kvar och en del blommor som grässtjärnblomma (spången till Broholmen), liten blåklocka (Lundbydiket), maskros m. m. blommade om.

Väderprognosen stämde med verkligheten, regnet kom vid tvåtiden. Tack för en fin oktoberrunda.

Text Karin Hendahl. Foto Roffe Andersson