Vattenstånd 2021

 

Uppdaterat till 1 januari 2022 9,19 m.ö.h. En näst intill perfekt start på året, trots i dammhänseende besvärliga förutsättningar.

Uppdaterat till 15 december 2021 9,44 m.ö.h.

Uppdaterat till 1 december 2021 9,35 m.ö.h. Dammluckan i hål 1, dvs nästan stängd.

Uppdaterad till 15 november 2021 9,55 m.ö.h. Luckan öppen sen en vecka.

Uppdaterad till 1 november 2021 9,46 m.ö.h.

Uppdaterad till 15 oktober 2021 9,28 m.ö.h. Luckan helt stängd. Vattenflöde under betongfundament.

Uppdaterad till 1 oktober 2021 9,20 m.ö.h. Luckan fortfarande stängd

Uppdaterad till 15 september 2021 9,16 m.ö.h. Luckan stängd.

Uppdaterad till 1 september 2021 9,13 m.ö.h. Ordningen återställd. Luckan fortfarande helt stängd.

Uppdaterat till 15 augusti 2021 9,04 m.ö.h. Luckan fortfarande helt stängd.

Uppdaterat till 1 augusti 2021 8,98 m.ö.h.

Uppdaterat till 15 juli 2021 Luckan stängd sedan någon vecka. Nivån sjönk fortare än än beräknat.

Uppdaterat till 1 juli 2021 Fotot visar nivån 9,20 m.ö.h. Utbredda lerbankar bakom klarvattenytorna.

Uppdaterat till 15 juni 2021 Fotot visar nivån 9,36 m.ö.h.

Uppdaterat till 1 juni 2021 Det kraftiga regnet har höjt nivån kraftigt trots att luckan har varit helt öppen. 210524 var nivån 9,25 möh och 210527 9,46 möh. (Se foto.) Dagens nivå ligger 57 cm över idealnivån, men det är ju inte så mycket att göra åt.

Uppdaterat till 15 maj 2021 Luckan helt öppen sedan en vecka och begränsat flöde pga hög vattennivå nedströms. Mer regn kan hindra planenlig sänkning.

Uppdaterat till 1 maj 2021 Sänkning pågår.

Uppdaterat till 15 april 2021 Plankor borttagna. Påbörjad sänkning av nivå.

Uppdaterat till 1 april 2021 Luckor helt stängda.

Uppdaterat till 15 mars 2021 Dammlucka nu helt stängd och 2 rader plankor ilagda. Spår av bäver.

Uppdaterat till 1 mars 2021 Dålig is ligger kvar.

Uppdaterat till15 februari 2021 Svårt att läsa av pga is. Dålig lukt på vattnet.

Uppdaterat till 1 februari 2021 Sjöängen är täckt av snö och is.

Uppdaterat till 15 januari 2021 För högt vattenstånd Kontroll gjordes nedströms för att kolla eventuella hinder. Något sådant finns ej! Dåligt fall helt enkelt.

Uppdaterat till 1 januari 2021 Luckan är fullt öppen. Fortsätter nivån att öka får jag (Gunnar Hammar) ta en tur nedströms för att kolla att ingen bäverdamm stoppar flödet. Men avrinningen är begränsad även utan damm.